<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0097/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 41k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 143. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o potpori mirovnom planu za Izrael i Palestinu</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9‑0097/2020

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potpori mirovnom planu za Izrael i Palestinu

Europski parlament,

 uzimajući u obzir izjavu koju je potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell 28. siječnja 2020. dao u ime Europske unije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

 uzimajući u obzir mirovni plan za Izrael i Palestinu koji je predsjednik SAD-a Donald Trump predložio u siječnju 2020., naslovljen „Mirom do prosperiteta: vizija poboljšanja života palestinskog i izraelskog naroda”,

 uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika,

A. budući da EU već dugi niz godina zastupa stajalište da je dvodržavno rješenje jedini način okončanja sukoba između Izraela i Palestine;

B. budući da se mirovnim planom za Izrael i Palestinu koji je najavio predsjednik SAD-a Donald Trump pruža politički i gospodarski okvir za trajni mir u toj regiji koji uključuje dvodržavno rješenje;

1. poziva EU i njegove države članice da podrže mirovni plan za Izrael i Palestinu predsjednika Trumpa kako bi se postiglo mirno rješenje ovog dugotrajnog sukoba.

 

Posljednje ažuriranje: 21. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti