<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0097/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 41k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over ondersteuning van het vredesplan voor Israël en Palestina</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9‑0097/2020

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over ondersteuning van het vredesplan voor Israël en Palestina

Het Europees Parlement,

 gezien de verklaring van 28 januari 2020 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, namens de EU over het vredesproces in het Midden-Oosten,

 gezien het in januari 2020 door president Trump voorgestelde vredesplan voor Israël en Palestina, met de titel “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People”,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU van oudsher voorstander is van een tweestatenoplossing en dit beschouwt als de enige manier om een einde te maken aan het conflict tussen Israël en Palestina;

B. overwegende dat het door de Amerikaanse president Trump voorgestelde vredesplan voor Israël en Palestina een politiek en economisch kader biedt voor duurzame vrede in de regio, en een tweestatenoplossing omvat;

1. verzoekt de EU en haar lidstaten het vredesplan voor Israël en Palestina van president Trump te steunen met het oog op een vreedzame oplossing van dit al veel te lang aanhoudende conflict.

 

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid