<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0097/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 41k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o podpore mierového plánu pre Izrael a Palestínu</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9‑0097/2020

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore mierového plánu pre Izrael a Palestínu

Európsky parlament,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella z 28. januára 2020 v mene EÚ o mierovom procese na Blízkom východe,

 so zreteľom na mierový plán pre Izrael a Palestínu, ktorý navrhol prezident USA Donald Trump v januári 2020, s názvom Mierom k prosperite: vízia zlepšenia života palestínskeho a izraelského národa,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže dlhodobá a ustálená pozícia EÚ spočíva v podpore riešenia založeného na existencii dvoch štátov ako jediného spôsobu ukončenia konfliktu medzi Izraelom a Palestínou;

B. keďže mierový plán pre Izrael a Palestínu, ktorý ohlásil americký prezident Donald Trump, navrhuje politický a hospodársky rámec pre trvalý mier v regióne, ktorý zahŕňa riešenie založené na existencii dvoch štátov;

1. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporili mierový plán pre Izrael a Palestínu prezidenta Trumpa s cieľom nájsť mierové riešenie tohto príliš dlho trvajúceho konfliktu.

 

Posledná úprava: 20. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia