<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0097/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 41k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 143 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o podpori izraelsko-palestinskemu mirovnemu načrtu</Titre>


<Depute>Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Roman Haider, Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Georg Mayer, Jörg Meuthen, Alessandro Panza, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, Isabella Tovaglieri, Harald Vilimsky, Stefania Zambelli, Marco Zanni, Milan Zver</Depute>


B9-0097/2020

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o podpori izraelsko-palestinskemu mirovnemu načrtu

Evropski parlament,

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella z dne 28. januarja 2020 v imenu EU o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

 ob upoštevanju izraelsko-palestinskega mirovnega načrta z naslovom Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People (Od miru do blaginje: vizija za izboljšanje življenja Palestincev in Izraelcev), ki ga je predlagal predsednik ZDA Donald Trump;

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker je dolgoletno in uveljavljeno stališče EU, da podpira dvodržavno rešitev kot edini način za končanje konflikta med Izraelom in Palestino;

B. ker v izraelsko-palestinskem mirovnem načrtu ameriški predsednik Donald Trump predlaga politični in gospodarski okvir za trajni mir v regiji, ki vključuje dvodržavno rešitev;

1. poziva EU in njene države članice, naj podprejo izraelsko-palestinski mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa za mirno rešitev konflikta, ki traja že vse predolgo.

Zadnja posodobitev: 20. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov