Proċedura : 2020/2557(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0098/2020

Testi mressqa :

B9-0098/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2020)0033

<Date>{07/02/2020}7.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0098/2020</NoDocSe>
PDF 252kWORD 66k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni</TitreSuite>

<TitreRecueil>skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar il-mandat propost għan-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq</Titre>

<DocRef>(2020/2557(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David McAllister, Koordinatur tal-UKCG

</Depute><Depute>Manfred Weber</Depute>

<Commission>{PPE}f'isem il-Grupp PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}f'isem il-Grupp S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}f'isem il-Grupp Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts, Ska Keller</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}f'isem il-Grupp Verts/ALE</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}f'isem il-Grupp GUE/NGL</Commission>

<Depute>Antonio Tajani</Depute>

<Commission>President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati</Commission>

<Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali</Commission>

<Depute>Nathalie Loiseau</Depute>

<Commission>President tas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża</Commission>

<Depute>Christophe Hansen</Depute>

<Commission>Rapporteur tal-Kumitat INTA, Membru tal-UKCG</Commission>

<Depute>Pedro Silva Pereira</Depute>

<Commission>Rappreżentant ta' S&D fil-UKCG</Commission>

<Depute>Morten Petersen</Depute>

<Commission>Rappreżentant ta' Renew fil-UKCG</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0098/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-mandat propost għan-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

(2020/2557(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(TFUE),

 wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta"),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-5 ta' April 2017 dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea[1], tat-3 ta' Ottubru 2017 dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit[2], tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit[3], tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit[4], u tat-18 ta' Settembru 2019 dwar il-qagħda kurrenti tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea[5], u tal-15 ta' Jannar 2020 dwar l-implimentazzjoni u monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ[6],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tad-29 ta' Jannar 2020 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika[7],

 wara li kkunsidra l-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ("il-Ftehim dwar il-Ħruġ")[8], u d-dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, li takkumpanja l-Ftehim dwar il-Ħruġ ("id-Dikjarazzjoni Politika")[9],

 wara li kkunsidra l-ittri mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, mill-Kumitat għall-Baġits, mill-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju, mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, mill-Kumitat għas-Sajd, mill-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u mis-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża,

 wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, li jaħtar lill-Kummissjoni bħala n-negozjatur tal-Unjoni, u l-Anness għaliha li jinkludi d-direttivi għan-negozjar ta' sħubija ġdida (COM(2020)0035) ("direttivi ta' negozjati"),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi r-Renju Unit (UK) ma baqax Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE) f'nofsillejl (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-31 ta' Jannar 2020;

B. billi d-Dikjarazzjoni Politika tistabbilixxi l-parametri ta' sħubija ambizzjuża, mifruxa, profonda u flessibbli fil-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika permezz ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) komprensiv u bbilanċjat fil-qalba tagħha, kif ukoll l-infurzar tal-liġi u l-ġustizzja kriminali, il-politika barranija, is-sigurtà u d-difiża u oqsma estensivi ta' kooperazzjoni, u tistipula li, meta l-UE u r-Renju Unit iqisu li jkun fl-interess reċiproku tagħhom matul in-negozjati, ir-relazzjoni futura tista' tinkludi oqsma ta' kooperazzjoni lil hinn minn dawk deskritti fid-Dikjarazzjoni Politika;

C. billi r-relazzjoni futura għandha tkun ibbażata fuq bilanċ ta' drittijiet u obbligi, filwaqt li tiġi rrispettata l-integrità tas-suq uniku u tal-unjoni doganali kif ukoll l-indiviżibbiltà tal-"erba' libertajiet"; billi Stat li mhuwiex Membru tal-UE u li ma jikkonformax mal-istess obbligi bħal Stat Membru, ma jistax ikollu l-istess drittijiet u jgawdi mill-istess benefiċċji bħal Stat Membru;

D. billi d-Dikjarazzjoni Politika tistqarr li s-sħubija ekonomika futura ser tkun imsejsa fuq dispożizzjonijiet li jiżguraw kundizzjonijiet ekwivalenti għal kompetizzjoni miftuħa u ġusta;

E. billi l-UE u r-Renju Unit ser jibqgħu ġirien mill-qrib u ser jibqa' jkollhom bosta interessi komuni;

F. billi relazzjoni mill-qrib ta' dan it-tip fil-forma ta' ftehim ta' sħubija komprensiv bejn l-UE u r-Renju Unit tista' titqies bħala qafas xieraq għar-relazzjoni futura, li permezz tiegħu dawn l-interessi komuni jistgħu jkunu protetti u promossi, inkluża relazzjoni kummerċjali ġdida;

G. billi l-ftehim dwar ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit għandu jipprevedi qafas flessibbli li jippermetti gradi differenti ta' kooperazzjoni f'varjetà kbira ta' oqsma ta' politika, abbażi ta' struttura ta' governanza komuni b'dispożizzjonijiet adegwati għas-soluzzjoni tat-tilwim;

H. billi dik il-kooperazzjoni ser tirrikjedi li ż-żewġ partijiet iżommu standards għoljin u l-impenji internazzjonali tagħhom f'għadd ta' oqsma ta' politika;

I. billi l-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq fil-Ftehim dwar il-Ħruġ jipprevedi qafas legali li jżomm il-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fil-partijiet kollha tiegħu u d-drittijiet tal-poplu tal-Irlanda ta' Fuq filwaqt li jissalvagwardja l-integrità tas-suq uniku u l-ekonomija tal-gżira kollha u b'hekk tiġi evitata fruntiera fiżika, dejjem jekk il-mekkaniżmu ta' approvazzjoni jipprevedi għall-kontinwazzjoni tagħha; billi l-obbligu tar-Renju Unit li jiżgura l-applikazzjoni tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fil-partijiet kollha tiegħu japplika fiċ-ċirkostanzi kollha;

J. billi huwa xieraq li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, flimkien ma' istituzzjonijiet pubbliċi u privati, iwettqu ħidma biex ikunu ppreparati għal kull eventwalità li tista' tinqala' bħala riżultat tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit;

K. billi l-unità kontinwa tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri hija kruċjali sabiex jitħarsu l-interessi tal-UE u taċ-ċittadini tagħha matul il-fażijiet sussegwenti tan-negozjati, iżda wkoll biex tiġi żgurata l-konklużjoni b'suċċess u f'waqtha ta' dawn in-negozjati;

1. Jissottolinja d-determinazzjoni tiegħu li jistabbilixxi relazzjoni mill-qrib kemm jista' jkun mar-Renju Unit; jinnota madankollu li din ir-relazzjoni ser ikollha tkun differenti minn dik li r-Renju Unit gawda minnha bħala Stat Membru tal-UE u ser ikollha taderixxi mal-prinċipji stabbiliti hawn taħt;

2. Ifakkar li kwalunkwe ftehim ta' assoċjazzjoni konkluż skont l-Artikolu 217 tat-TFUE bejn l-UE u r-Renju Unit ("il-Ftehim") għandu jkun f'konformità stretta mal-prinċipji li ġejjin:

(i) li pajjiż terz m'għandux ikollu l-istess drittijiet u benefiċċji ta' Stat Membru tal-UE, jew ta' membru tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) jew taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE),

(ii) li l-protezzjoni tal-integrità sħiħa u tal-funzjonament korrett tas-suq uniku, tal-unjoni doganali u tal-indiviżibbiltà tal-erba' libertajiet, u b'mod partikolari l-grad ta' kooperazzjoni fil-pilastru ekonomiku, għandhom ikun proporzjonati mal-libertà ta' moviment tal-persuni;

(iii) li l-awtonomija tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE tkun ippreservata,

(iv) li l-ordinament ġuridiku tal-UE u r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) f'dan ir-rigward ikunu salvagwardjati,

(v) li tkompli l-aderenza mal-prinċipji demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif definiti b'mod partikolari fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u l-Protokolli tagħha, fil-Karta Soċjali Ewropea, fl-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u fi trattati internazzjonali oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju tal-istat tad-dritt,

(vi) li kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni jiżguraw standards ekwivalenti fil-politiki relatati ma' soċjetà, xogħol, ambjent, kompetizzjoni u għajnuna mill-Istat, inkluż permezz ta' qafas robust u komprensiv dwar il-kompetizzjoni u l-kontroll tal-għajnuna mill-Istat,

(vii) li jitħarsu l-prinċipju ta' prekawzjoni, il-prinċipju li l-ħsara ambjentali għandha bħala prijorità tiġi rrettifikata fis-sors u l-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas",

(viii) li l-ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali jkunu salvagwardjati, inkluż il-Ftehim taż-ŻEE, u jinżamm il-bilanċ globali ta' dawn ir-relazzjonijiet,

(ix) li l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u l-konformità mas-sistema u l-istandards regolatorji u superviżorji tagħha, kif ukoll l-applikazzjoni tagħhom, ikunu salvagwardjati,

(x) li jkun hemm bilanċ korrett bejn drittijiet u obbligi, inklużi, fejn ikunu xierqa, kontribuzzjonijiet finanzjarji korrispondenti;

3. Itenni li l-Ftehim għandu jipprevedi qafas adegwat sabiex ir-relazzjoni futura tkun ibbażata fuq tliet pilastri ewlenin: sħubija ekonomika, sħubija fl-affarijiet barranin, kwistjonijiet settorjali speċifiċi u kooperazzjoni tematika; jisħaq li l-Ftehim għandu jiżgura wkoll qafas ta' governanza konsistenti, li għandu jinkludi mekkaniżmu robust għas-soluzzjoni tat-tilwim, biex b'hekk jiġu evitati kemm il-proliferazzjoni ta' ftehimiet bilaterali kif ukoll in-nuqqasijiet li jikkaratterizzaw ir-relazzjoni tal-UE mal-Iżvizzera; ifakkar li l-Ftehim jeħtieġlu jkun konformi mal-Artikolu 3(5) tat-TUE;

4. Jinnota li, minħabba l-bażi kondiviża ta' valuri komuni għal-UE u r-Renju Unit, il-konnessjonijiet mill-qrib tagħhom u l-allinjament regolatorju attwali, is-47 sena sħubija tar-Renju Unit u l-istatus tiegħu bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU kif ukoll is-sħubija fl-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), ir-Renju Unit ser jibqa' sieħeb importanti għall-UE fil-pilastri kollha msemmija hawn fuq u huwa fl-interess reċiproku taż-żewġ partijiet li tiġi stabbilita sħubija li tiżgura kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni;

5. Ifakkar li l-Ftehim jista' jiġi konkluż biss bl-involviment sħiħ u bl-approvazzjoni finali tal-Parlament Ewropew; jenfasizza li huwa jeħtieġ jiġi immedjatament u kompletament informat matul l-istadji kollha tal-proċedura f'konformità mal-Artikoli 207, 217 u 218 tat-TFUE, mal-każistika rilevanti u l-aħjar prattiki stabbiliti, u li l-pożizzjonijiet tiegħu għandhom jitqiesu kif xieraq fl-istadji kollha, filwaqt li jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-kumitati kompetenti tiegħu jkunu f'pożizzjoni li jeżerċitaw skrutinju demokratiku u jiddeċiedu dwar il-Ftehim b'mod kompletament informat; jappella lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iqisu bis-sħiħ il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew meta jiddefinixxu d-direttivi ta' negozjati u sabiex jagħmluhom pubbliċi;

6. Jappella lill-Kummissjoni biex twettaq in-negozjati b'mod trasparenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura, f'dan ir-rigward, konsultazzjoni pubblika u djalogu kontinwu mas-sħab soċjali u mas-soċjetà ċivili, kif ukoll mal-parlamenti nazzjonali;

7. Iqis li l-UE għandha tagħmel l-almu tagħha kollu fin-negozjati mar-Renju Unit sabiex tiggarantixxi l-interessi tal-UE u tiżgura li f'kull mument jiġi ppreservat l-ingranaġġ tal-UE u li tiġi żgurata l-unità, hekk kif kien il-każ matul in-negozjati dwar it-termini tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE; jinsisti li din l-unità jeħtieġ li tinżamm għan-negozjati dwar is-sħubija futura u għaldaqstant ifakkar fl-importanza li l-Kummissjoni tkun in-negozjatur uniku tal-UE matul in-negozjati u li l-Istati Membri m'għandhom iwettqu ebda negozjati bilaterali;

8. Jitlob li n-negozjati jibdew mill-aktar fis possibbli dwar il-punti kollha fi ħdan l-abbozz ta' direttivi ta' negozjati; iqis, madankollu, li l-livell ta' profondità u ambizzjoni ser ikun, kif meħtieġ, proporzjonat mal-perjodu ta' żmien strett li r-Renju Unit għażel u li ma jirriflettix il-kumplessità tan-negozjati u jqajjem ir-riskju ta' "effett ta' preċipizju" f'ċerti oqsma fejn il-miżuri ta' kontinġenza jew il-qafas internazzjonali jaf ma jkunux qafas legali adegwat sabiex jiġi evitat tfixkil serju;

9. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-interpretazzjoni tal-Prim Ministru tar-Renju Unit tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq tal-Ftehim dwar il-Ħruġ rigward il-kontrolli fil-fruntieri fil-Baħar Irlandiż; iqis li l-fiduċja hija element essenzjali ta' kwalunkwe negozjati u huwa tal-opinjoni li l-Prim Ministru tar-Renju Unit jeħtieġlu minnufih jiċċara b'mod sodisfaċenti l-approċċ intiż tar-Renju Unit għall-implimentazzjoni tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq;

10. Jappoġġja d-direttivi ta' negozjati li jistabbilixxu li Ġibiltà mhix ser tiġi inkluża fl-ambitu territorjali tal-ftehimiet li ser jiġu konklużi bejn l-UE u r-Renju Unit u li kwalunkwe ftehim separat ser jirrikjedi il-qbil minn qabel tar-Renju ta' Spanja;

I. SĦUBIJA EKONOMIKA

Kummerċ u Kundizzjonijiet Ekwivalenti ta' Kompetizzjoni

11. Jieħu nota li r-Renju Unit għażel li jistabbilixxi s-sħubija ekonomika u kummerċjali futura tiegħu mal-UE abbażi ta' FTA; jenfasizza li, filwaqt li l-Parlament Ewropew jappoġġja lill-UE f'negozjati kostruttivi għal FTA bbilanċjat, ambizzjuż u komprensiv mar-Renju Unit, in-natura ta' FTA ma tippermetti qatt li dan ikun ekwivalenti għall-kummerċ "bla xkiel";

12. Itenni li, bil-ħsieb li tiġi ppreservata l-integrità tal-UE u tas-suq uniku tagħha, tal-unjoni doganali u tal-indiviżibilità tal-erba' libertajiet, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-livell ta' aċċess ħieles mill-kwoti u mid-dazju għall-akbar suq uniku fid-dinja kompletament jikkorrispondi mal-grad ta' konverġenza regolatorja u l-impenji meħuda fir-rigward tal-osservazzjoni ta' kundizzjonijiet ekwivalenti għal kompetizzjoni miftuħa u ġusta bil-ħsieb ta' allinjament dinamiku; jissottolinja li dan jirrikjedi kombinazzjoni ta' regoli u miżuri sostantivi, inklużi klawżoli ta' nonregressjoni u mekkaniżmi li jiżguraw implimentazzjoni, infurzar u soluzzjoni ta' tilwim effettivi;

13. Jisħaq li FTA għandu jkollu l-għan li jippermetti aċċess għas-suq u faċilitazzjoni tal-kummerċ kemm jista' jkun qrib ta' dawk ta' qabel il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, filwaqt li jeħtieġ ikompli joħloq impjiegi deċenti u jagħti spinta lill-opportunitajiet ta' esportazzjoni tal-UE, jinkoraġġixxi l-iżvilupp sostenibbli, iżomm l-istandards tal-UE u jirrispetta l-proċeduri demokratiċi; jissottolinja li għandhom jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni sabiex tiġi evitata "ġirja lejn l-aktar livell baxx", bil-ħsieb ta' allinjament dinamiku u l-ħtieġa li jiġi żgurat li r-Renju Unit ma jiksibx vantaġġ kompetittiv inġust permezz tat-twaqqigħ tal-livelli ta' protezzjoni u sabiex jiġi evitat arbitraġġ regolatorju mill-operaturi tas-suq;

14. Jenfasizza li, biex l-FTA tassew jippromwovi l-interessi tal-UE, l-objettivi li ġejjin għandhom jiġu inklużi fid-direttivi ta' negozjati:

(i) kundizzjonijiet ekwivalenti tal-kompetizzjoni għandhom jiġu ggarantiti permezz ta' impenji robusti u dispożizzjonijiet infurzabbli dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat, il-kwistjonijiet rilevanti tat-taxxa (inklużi l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus), ir-rispett sħiħ tal-istandards soċjali u tax-xogħol (inklużi livelli ekwivalenti ta' protezzjoni u salvagwardji kontra d-dumping soċjali), il-protezzjoni ambjentali u l-istandards relatati mat-tibdil fil-klima, il-promozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, protezzjoni ta' livell għoli tal-konsumaturi u l-iżvilupp sostenibbli; id-dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw li l-istandards ma jitbaxxewx, filwaqt li jagħtu s-setgħa liż-żewġ partijiet jimmodifikaw l-impenji matul iż-żmien biex jistabbilixxu standards ogħla jew jinkludu oqsma addizzjonali; l-impenji u d-dispożizzjonijiet għandhom ikunu infurzabbli permezz ta' miżuri interim awtonomi, mekkaniżmu sod għas-soluzzjoni tat-tilwim u rimedji, fil-perspettiva ta' allinjament dinamiku;

(ii) arranġament reċiproku għal aċċess għas-suq b'benefiċċju reċiproku għall-prodotti, is-servizzi, l-akkwist pubbliku, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u, fejn hu rilevanti, l-investiment dirett barrani, li għandu jiġi nnegozjat f'konformità sħiħa mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

(iii) impenn miż-żewġ naħat biex ikomplu jaħdmu flimkien għal kummerċ ħieles u ġust li jkun imsejjes fuq regoli sodi fil-fora internazzjonali, bil-għan li jinkiseb multilateraliżmu effikaċi;

(iv) filwaqt li taħdem favur l-aktar kummerċ possibbli tal-prodotti, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-possibbiltà ta' kwoti u tariffi għas-setturi l-aktar sensittivi kif ukoll il-ħtieġa għal klawżoli ta' salvagwardja biex tipproteġi l-integrità tas-suq uniku tal-UE; itenni, barra minn hekk, li, pereżempju fir-rigward tal-ikel u l-prodotti agrikoli, l-aċċess għas-suq uniku huwa b'kundizzjoni li tinżamm konformità stretta mal-liġi u l-istandards kollha tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tas-sikurezza tal-ikel, l-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), il-pestiċidi, l-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-benessri tal-annimali, it-tikkettar u t-traċċabbiltà, l-istandards sanitarji u fitosanitarji (SPS), u s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti;

(v) ir-regoli ta' oriġini għandhom jirriflettu l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles l-aktar reċenti tal-UE u għandhom ikunu msejsa fuq l-interessi tal-produtturi tal-UE; il-Ftehim għandu jissalvagwardja l-qafas tar-relazzjonijiet kummerċjali eżistenti bejn l-UE u l-pajjiżi terzi u jevita kwalunkwe opportuniżmu billi jiżgura l-konsistenza billi jżomm sistema adatta ta' tariffi u kwoti u regoli ta' oriġini għall-prodotti fil-konfront ta' pajjiżi terzi;

(vi) l-impenji rigward miżuri kontra d-dumping u miżuri kompensatorji jistgħu jmorru lil hinn mir-regoli tad-WTO f'dan il-qasam, jekk ikun il-każ;

(vii) l-impenji dwar is-servizzi għandhom isiru bil-għan li jinkiseb livell ta' liberalizzazzjoni fil-kummerċ tas-servizzi lil hinn sew mill-impenji li l-partijiet għandhom mad-WTO, u jibnu fuq il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles reċenti tal-UE, filwaqt li tiġi salvagwardjata l-livell għoli ta' kwalità tas-servizzi pubbliċi tal-UE f'konformità mat-TFUE u b'mod partikolari l-Protokoll 26 dwar is-Servizzi ta' Interess Ġenerali; barra minn hekk, is-servizzi awdjoviżivi għandhom jiġu esklużi mid-dispożizzjonijiet relatati mal-liberalizzazzjoni; itenni li fl-ambitu ta' ftehim ta' kummerċ ħieles, l-aċċess tas-suq għas-servizzi huwa limitat u dejjem soġġett għal esklużjonijiet, riżervi u eċċezzjonijiet; għandhom ikunu koperti l-modi kollha tal-provvista ta' servizzi, inklużi impenji dwar il-moviment ta' persuni fiżiċi minn naħa għal oħra ta' fruntiera (Mod 4) u dispożizzjonijiet marbuta mar-regoli tal-UE u r-rispett għat-trattament ugwali tal-ħaddiema u r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali; l-arranġamenti għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għas-suq u t-trattament nazzjonali fl-ambitu tar-regoli tal-istat ospitanti biex jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jiġu ttrattati b'mod mhux diskriminatorju, inkluż fir-rigward tal-istabbiliment; l-arranġamenti l-ġodda għandhom jippermettu d-dħul u s-soġġorn temporanju ta' persuni fiżiċi għal finijiet ta' negozju bl-għan li jipprovdu servizzi;

(viii) għandu jkun hemm opportunitajiet għall-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku lil hinn mill-impenji tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO, filwaqt li jiġi ggarantit aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE f'setturi strateġiċi u livell ta' ftuħ ugwali għas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE;

(ix) miżuri sodi u infurzabbli li jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi (GIs), bħad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati, u t-trademarks, abbażi tal-qafas legali attwali u futur tal-UE;

(x) il-ftehim għandu jikkonferma l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi eżistenti, kif previst fil-Ftehim dwar il-Ħruġ, u jistabbilixxi mekkaniżmu għall-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi futuri, filwaqt li jiġi żgurat l-istess livell ta' protezzjoni bħal dak previst mill-Ftehim dwar il-Ħruġ;

(xi) għandu jiġi inkluż kapitolu ambizzjuż dwar il-kummerċ u l-ugwaljanza bejn is-sessi; għandhom jiġu kkunsidrati l-konsegwenzi tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, fost l-oħrajn billi jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għal azzjonijiet tal-UE li jipproteġu u javvanzaw ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija, pereżempju f'termini ta' miżuri li jiġġieldu d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;

(xii) kapitolu globali dwar il-ħtiġijiet u l-interessi tal-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' faċilitazzjoni tal-aċċess għas-suq inkluża, iżda mhux biss, il-kompatibbiltà tal-istandards tekniċi, u proċeduri doganali simplifikati bil-għan li jiġu ppreservati u ġġenerati opportunitajiet konkreti ta' negozju u li titrawwem l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom;

(xiii) biex ftehim kummerċjali jkun komprensiv, jeħtieġ li jinkludi dispożizzjonijiet li jiżguraw allinjament regolatorju kontinwu tar-Renju Unit mal-UE fil-futur; sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ, għandhom jiġu negozjati dixxiplini trasversali dwar il-koerenza regolatorja u l-ostakli mhux tariffarji, filwaqt li jitqiesu n-natura volontarja tal-kooperazzjoni regolatorja u d-dritt ta' regolamentazzjoni fl-interess pubbliku, filwaqt li jiġu ppreservati l-awtonomija regolatorja u d-drittijiet parlamentari, u filwaqt li jitfakkar li d-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni regolatorja fi ftehim kummerċjali ma jistgħux jirreplikaw għalkollox l-istess kummerċ bla xkiel kif previst minn sħubija fis-suq uniku;

(xiv) sabiex tiġi ssalvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja u regolatorja u jkun żgurat ir-rispett sħiħ tar-reġim u l-istandards regolatorji tal-UE u l-applikazzjoni tagħhom, il-konċessjoni prudenzjali u l-limitazzjonijiet fil-forniment transfruntiera ta' servizzi finanzjarji huma karatteristika komuni tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE, u għandhom jiġu inklużi f'dan;

(xv) dispożizzjonijiet ambizzjużi li jippermettu l-iżvilupp tal-kummerċ diġitali, u biex jindirizzaw ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ b'mezzi elettroniċi, u jiżguraw ambjent online miftuħ, sigur u affidabbli għan-negozji u l-konsumaturi, u li jirregolaw il-flussi transfruntiera tad-data, inklużi prinċipji bħall-kompetizzjoni ġusta u regoli ambizzjużi għat-trasferimenti transfruntiera tad-data, f'konformità sħiħa mar-regoli attwali u futuri tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza, u mingħajr preġudizzju għalihom;

(xvi) il-ftehim ta' kummerċ ħieles iwassal għal kontrolli u verifiki tad-dwana hekk kif il-prodotti jidħlu fis-suq uniku, u dan jolqot il-katini tal-provvista u l-proċessi tal-manifattura globali; huwa meħtieġ li jiġu msaħħa l-awtoritajiet doganali, kemm fir-rigward tal-persunal kif ukoll fir-rigward tat-tagħmir tekniku, sabiex ikunu jistgħu jlaħħqu mal-kompiti addizzjonali tagħhom; il-proċeduri operattivi tal-ftehim futur iridu jkunu mmirati li jippreservaw ir-regoli tas-suq intern tal-Unjoni għall-oġġetti u l-unjoni doganali; għaldaqstant huwa tal-akbar importanza li tiġi ssalvagwardjata l-konformità tal-prodotti mar-regoli tas-Suq Uniku;

(xvii) allinjament regolatorju rigward is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti u rigward standards robusti tal-prodotti għandu jkun parti essenzjali u insostitwibbli ta' kwalunkwe relazzjoni futura mar-Renju Unit biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tal-UE u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE;

(xviii) l-integrità tal-unjoni doganali u r-regoli u l-proċeduri tagħha jridu jiġu preservati; għandu jiġi stabbilit arranġament ta' ħidma f'waqtu u effiċjenti bejn l-UE u r-Renju Unit f'dan il-qasam;

15. Jenfasizza li l-ftehim ta' kummerċ ħieles kollu kemm hu għandu jkun kopert b'dispożizzjonijiet dwar id-djalogu tas-soċjetà ċivili, l-involviment tal-partijiet konċernati u l-konsultazzjoni miż-żewġ partijiet; jinsisti dwar it-twaqqif ta' gruppi konsultattivi domestiċi li jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-ftehim;

16. Itenni li l-Ftehim għandu jiżgura qafas ta' governanza konsistenti, li għandu jinkludi mekkaniżmu robust ta' soluzzjoni tat-tilwim kif ukoll strutturi ta' governanza; jenfasizza f'dan ir-rigward il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-interpretazzjoni ta' kwistjonijiet relatati mal-liġi tal-UE sabiex tiġi żgurata l-omoġeneità ta' tali interpretazzjoni;

Kundizzjonijiet ekwivalenti

17. Ifakkar li r-Renju Unit għandu jkompli jirrispetta u jimplimenta l-istandards li jeżistu fl-ambitu tal-impenji internazzjonali tiegħu bil-għan ta' allinjament dinamiku tal-leġiżlazzjoni u l-politiki, b'mod li jirrifletti l-estensività u l-profondità tar-relazzjoni futura;

18. Ifakkar fid-determinazzjoni tiegħu li jipprevjeni kwalunkwe tip ta' "dumping" fil-qafas tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit u jfakkar f'dan ir-rigward li allinjament dwar kwistjonijiet ambjentali, soċjali u tax-xogħol, il-kwistjonijiet rilevanti tat-taxxa u l-politiki dwar l-għajnuna mill-istat huwa essenzjali għall-prevenzjoni tad-dumping;

19. Jinnota li l-estensività u l-profondità tal-Ftehim fir-rigward ta' kundizzjonijiet ekwi se jkunu essenzjali biex tiġi ddeterminata l-firxa tar-relazzjoni futura ġenerali bejn l-UE u r-Renju Unit; ifakkar li r-rispett kontinwu tal-mudell soċjali Ewropew min-naħa tar-Renju Unit se jkollu rwol kruċjali f'dan; itenni l-ħtieġa li jiġu stabbiliti salvagwardji biex jiġi żgurat li jinżammu standards għoljin u kundizzjonijiet ekwi fl-oqsma tal-istandards soċjali u tal-impjiegi tal-anqas fil-livelli għolja attwali li jipprovdu l-istandards komuni eżistenti;

20. Jenfasizza li relazzjoni aktar profonda se teħtieġ qafas sod u komprensiv għall-kompetizzjoni u l-kontroll tal-għajnuna mill-Istat li jipprevjeni distorsjoni indebita tal-kummerċ u l-kompetizzjoni, sabiex jiġi żgurat li r-Renju Unit ma jaġixxix b'mod inġust u antikompetittiv li jagħmel ħsara lill-atturi ekonomiċi tal-UE;

21. Jemmen bis-sħiħ li r-Renju Unit għandu jaderixxi mal-istandards li qed jevolvu dwar it-tassazzjoni u l-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus fi ħdan l-acquis tal-UE, inkluża t-trasparenza fiskali, l-iskambju ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet tat-taxxa u l-miżuri kontra l-evitar tat-taxxa, u għandu jindirizza s-sitwazzjoni rispettiva tat-Territorji Extra-Ewropej tiegħu, iż-Żoni ta' Bażi Sovrana tiegħu u d-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu u n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-kriterji tal-governanza tajba u r-rekwiżiti tat-trasparenza tal-UE;

22. Itenni l-ħtieġa li jinżammu standards għoljin u kundizzjonijiet ekwi fl-oqsma tal-prodotti mediċinali, l-apparat mediku, is-sikurezza u t-tikkettar tal-ikel, u l-politiki u l-istandards veterinarji, fitosanitarji, u ambjentali;

23. Jinnota li, bħall-Ftehim kollu, id-dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni se jirrikjedu strutturi ta' governanza robusti li jinkludu mekkaniżmi adegwati ta' ġestjoni, superviżjoni, soluzzjoni ta' tilwim u infurzar b'sanzjonijiet u miżuri interim fejn ikun meħtieġ u b'rekwiżit għaż-żewġ partijiet li jistabbilixxu jew, fejn ikun rilevanti, iżommu istituzzjonijiet indipendenti li jkunu kapaċi jissorveljaw u jinfurzaw l-implimentazzjoni b'mod effikaċi; jenfasizza li l-aċċess għall-ġustizzja u mekkaniżmu xieraq għall-ilmenti jridu jiġu ggarantiti għaċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet nongovernattivi fir-rigward tal-infurzar tal-istandards tax-xogħol u tal-istandards ambjentali;

II. KWISTJONIJIET SETTORJALI SPEĊIFIĊI U KOOPERAZZJONI TEMATIKA

Sajd

24. Jenfasizza barra minn hekk li l-kwistjoni ta' aċċess liberu għall-ilmijiet u l-portijiet hija inseparabbli mill-kwistjoni tal-kummerċ ħieles u tal-aċċess tal-prodotti tas-sajd tar-Renju Unit għas-suq tal-UE, u li n-negozjati mar-Renju Unit dwar is-sajd ma jistgħux jiġu separati minn xulxin u jrid ikollhom rabta diretta man-negozjati dwar is-sħubija ekonomika globali, b'mod partikolari dwar il-kummerċ;

25. Ifakkar u jappoġġja bil-qawwa d-dispożizzjonijiet dwar is-sajd li għandu jintlaħaq qbil dwarhom sal-1 ta' Lulju 2020 u jemmen li r-reġim futur tar-Renju Unit tal-ġestjoni tas-sajd m'għandux isir aktar dgħajjef mir-regoli u l-obbligi attwali tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS);

26. Jenfasizza li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ma jeżentax lir-Renju Unit mir-responsabbiltajiet tiegħu li jikkoopera bħala stat kostali għall-ġestjoni konġunta u sostenibbli tal-istokkijiet kondiviżi ta' ħut, f'konformità mal-obbligi internazzjonali tiegħu;

27. Ifakkar li l-prinċipju fundamentali ta' aċċess liberu u ugwali għas-sajjieda tal-UE għall-ilmijiet kollha tal-Istati Membri fi ħdan il-PKS, kif ukoll is-suq uniku tal-UE u l-prinċipju tiegħu tal-moviment liberu tal-merkanzija (inklużi l-prodotti tas-sajd) stabbilew għexieren ta' snin ta' drittijiet u benefiċċji għall-komunitajiet kostali, għall-operaturi u għall-konsumaturi;

28. Jenfasizza l-importanza li tiġi stabbilita sħubija komprensiva u ta' benefiċċju reċiproku bejn l-UE u r-Renju Unit, li tinkludi b'mod indissoċjabbli u bħala kwistjoni ta' prijorità qabel tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, ftehim dwar is-sajd u dwar kwistjonijiet relatati mas-sajd f'konformità mal-obbligi reċiproċi fl-ambitu tad-dritt internazzjonali;

29. Jinsisti li l-Ftehim għandu jinbena fuq il-prinċipji stabbiliti fil-PKS għall-isfruttament sostenibbli u l-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar u għall-benefiċċju soċjoekonomiku tas-sajjieda, tal-operaturi fis-settur tas-sajd u tal-konsumaturi;

30. Jitlob li l-Ftehim jiżgura, b'mod partikolari, aċċess reċiproku kontinwu għall-ilmijiet u jżomm is-sehem tal-kwoti stabbli eżistenti bejn l-UE u r-Renju Unit ta' stokkijiet sfruttati b'mod komuni; jenfasizza f'dak il-kuntest l-importanza li jinżammu l-prinċipji u l-miżuri tal-ġestjoni tas-sajd li dwarhom hemm qbil komuni, simili għal dawk stabbiliti fil-PKS;

31. Jinsisti fuq il-ħtieġa ta' mekkaniżmi ta' konsultazzjoni xierqa u ta' approċċ komuni bbażat fuq ix-xjenza, flimkien ma' garanziji għall-kontribut kontinwu tar-Renju Unit għall-ġbir ta' data u għall-valutazzjoni xjentifika tal-istokkijiet; iħeġġeġ liż-żewġ partijiet biex ikomplu l-kooperazzjoni fir-rigward tal-kontrolli tas-sajd u tal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU);

Protezzjoni tad-data

32. Ifakkar li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja[10], sabiex il-Kummissjoni tiddikjara l-adegwatezza tal-qafas tal-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit, hija jeħtiġilha turi li r-Renju Unit jipprovdi livell ta' protezzjoni "essenzjalment ekwivalenti" għal dak offrut mill-qafas legali tal-UE, inkluż dwar trasferimenti ulterjuri lejn pajjiżi terzi; ifakkar li l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data tar-Renju Unit jipprevedi eżenzjoni ġenerali u mifruxa mill-prinċipji tal-protezzjoni tad-data u mid-drittijiet tas-soġġetti tad-data għall-ipproċessar ta' data personali għal finijiet ta' immigrazzjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li, meta d-data ta' nonċittadini tar-Renju Unit tiġi pproċessata fl-ambitu ta' din l-eżenzjoni, dawn mhumiex protetti bl-istess mod bħaċ-ċittadini tar-Renju Unit; hu tal-fehma li dik l-eżenzjoni tkun f'kunflitt mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[11]; barra minn hekk, huwa tal-fehma li l-qafas legali tar-Renju Unit dwar iż-żamma ta' data tat-telekomunikazzjoni elettronika ma jissodisfax il-kundizzjonijiet tal-acquis rilevanti tal-UE hekk kif interpretat mill-QĠUE, u għaldaqstant bħalissa ma jissodisfax il-kundizzjonijiet għall-adegwatezza;

33. Iqis neċessarju li tingħata attenzjoni partikolari lill-qafas legali fir-Renju Unit fl-oqsma tas-sigurtà nazzjonali jew tal-ipproċessar tad-data personali mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi; ifakkar li l-programmi ta' sorveljanza tal-massa jaf ma jkunux adegwati fl-ambitu tal-liġi tal-UE u jħeġġeġ bil-qawwa li titqies il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dan il-qasam, bħal pereżempju l-kawża Schrems, u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-Kummissjoni biex tivvaluta bir-reqqa l-qafas legali tal-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit u tiżgura li r-Renju Unit solva l-problemi identifikati f'din ir-riżoluzzjoni qabel ma tikkunsidra li l-liġi tar-Renju Unit dwar il-protezzjoni tad-data bħala adegwata skont il-liġi tal-UE hekk kif interpretata mill-QĠUE[12], u biex tfittex il-konsulenza tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data filwaqt li tipprovdilhom l-informazzjoni kollha rilevanti u l-iskedi ta' żmien xierqa biex iwettqu r-rwol tagħhom;

Tibdil fil-klima u ambjent

35. Jemmen li r-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit m'għandhiex tkun ibbażata biss fuq fatturi ekonomiċi, iżda anke fuq livell għoli ta' ambizzjoni ambjentali, sostnuta minn kooperazzjoni fil-fora internazzjonali rilevanti sabiex jiġu indirizzati l-isfidi transfruntieri u globali;

36. Iqis li l-UE u r-Renju Unit għandhom jiżguraw li l-livell ta' protezzjoni ambjentali stabbilit mil-liġijiet, mir-regolamenti u mill-prattiki ma jitnaqqasx taħt il-livell stabbilit mill-istandards komuni applikabbli fl-UE u fir-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward ta': l-aċċess għal informazzjoni dwar l-ambjent, il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali; il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali u l-valutazzjoni ambjentali strateġika; l-emissjonijiet industrijali; il-miri u l-limiti massimi tal-emissjonijiet tal-arja u tal-kwalità tal-arja; il-konservazzjoni tan-natura u tal-bijodiversità; l-immaniġġjar tal-iskart; il-protezzjoni u l-ħarsien tal-ambjent akkwatiku; il-protezzjoni u l-ħarsien tal-ambjent tal-baħar; il-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-eliminazzjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent li jirriżultaw mill-produzzjoni, l-użu, ir-rilaxx u r-rimi ta' sustanzi kimiċi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; u t-tibdil fil-klima u l-prinċipju ta' prekawzjoni;

37. Jistieden lin-negozjaturi jiżguraw li r-Renju Unit jimpenja ruħu li jimplimenta l-istandards, inklużi l-miri, u dispożizzjonijiet oħra li ntlaħaq ftehim dwarhom fil-livell tal-UE matul il-perjodu ta' tranżizzjoni;

38. Jappella biex il-kooperazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima ssir prijorità assoluta fin-negozjati, minħabba l-importanza fundamentali li jinkisbu riżultati pożittivi f'dan il-qasam, u dan għandu jibda bis-suċċess tas-26 sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 26) fi Glasgow; iqis li l-aħjar għażla tkun l-allinjament sħiħ tar-Renju Unit u tal-UE f'dan il-qasam; f'dan ir-rigward, jesprimi preferenza qawwija li r-Renju Unit jallinja ruħu bis-sħiħ mal-qafas kurrenti u futur tal-politika dwar il-klima tal-UE, kif ukoll mal-impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi, u jitlob li l-limitu massimu għall-emissjonijiet tal-UE stabbilit mill-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS), ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi, inklużi l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija, japplika fl-intier tiegħu;

39. Jistieden lir-Renju Unit iżomm sistema ta' pprezzar tal-karbonju allinjata mal-istandards u l-miri komuni stabbiliti fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni u jistieden lin-negozjaturi jeżaminaw il-possibbiltà li l-iskema nazzjonali futura tar-Renju Unit għan-negozjar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tintrabat mal-EU ETS, dment li l-integrità tal-EU ETS tiġi rispettata bis-sħiħ;

40. Jissottolinja li kwalunkwe relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) għandha tkun soġġetta – fost affarijiet oħra – għall-allinjament tar-Renju Unit mal-objettivi klimatiċi u ambjentali mtejba tal-UE, għall-konformità tar-Renju Unit mar-regolament li jistabbilixxi qafas li jiffaċilita l-investiment sostenibbli u għall-istrateġija klimatika u l-politika tas-self fis-settur tal-enerġija tal-BEI, li t-tnejn li huma huma ġodda u ambizzjużi;

41. Jenfasizza li jkun hemm riskju ta' telf tal-bijodiversità tal-UE b'riżultat ta' kwalunkwe tnaqqis tal-protezzjoni fir-Renju Unit, peress li ħafna speċijiet (għasafar, pipistrelli, friefet u ċetaċji) jemigraw bejn l-UE u r-Renju Unit, u għal ħafna speċijiet mhux migratorji hemm fluss regolari ta' ġeni bejn ir-Renju Unit u l-UE;

42. Jenfasizza l-importanza li r-Renju Unit jibqa' allinjat mal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tas-sustanzi kimiċi (REACH[13]) u li jiżgura kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA);

Enerġija

43. Jitlob li l-ftehim jiżgura aċċess mhux diskriminatorju għan-networks għall-parteċipanti fis-suq, diżaggregazzjoni effettiva tal-operaturi tan-network; garanzija ta' kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni u nonregressjoni, inklużi pprezzar tal-karbonju, għajnuna mill-Istat u protezzjoni ambjentali effettivi;

44. Jappella għall-istabbiliment ta' mekkaniżmi li, kemm jista' jkun, jiżguraw is-sigurtà tal-provvista u skambji effiċjenti permezz tal-interkonnetturi matul perjodi ta' żmien differenti;

45. Jistenna li r-Renju Unit jikkonforma ma' standards għoljin ta' sikurezza, sigurtà u protezzjoni mir-radjazzjoni fil-qasam nukleari; jistenna li l-ftehim jindirizza r-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Euratom u mal-proġett ITER u l-impatt tal-ħruġ fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet, li jippermetti l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Euratom, ir-Renju Unit u l-awtoritajiet nazzjonali tiegħu; jitlob li l-ftehim jinkludi impenn li jippermetti li, fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, japplikaw kondizzjonijiet ekwi fl-istandards tas-sikurezza nukleari, biex ikun żgurat rispett sħiħ tal-konvenzjonijiet internazzjonali, inklużi l-Konvenzjonijiet ta' Aarhus u Espoo, u tat-trattati;

Saħħa pubblika u sikurezza tal-ikel

46. Jenfasizza l-importanza għall-konsumaturi tal-UE u tar-Renju Unit li r-Renju Unit iżomm standards għoljin fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel u t-tikkettar tal-ikel; ifakkar li kwalunkwe tip ta' ikel importat fl-UE minn pajjiż terz irid jissodisfa l-istandards għoljin tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel f'dak li jirrigwarda, fost oħrajn, l-użu ta' OĠM; jinnota l-benefiċċju reċiproku tal-fatt li r-Renju Unit ikompli jipparteċipa fis-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf; ifakkar li jkollhom isiru verifiki u kontrolli robusti bejn l-UE u r-Renju Unit, minħabba l-istatus ta' pajjiż terz tar-Renju Unit;

47. Jenfasizza l-importanza li r-Renju Unit iżomm standards ekwivalenti ta' saħħa tal-annimali, fil-prevenzjoni tat-trażmissjoni ta' mard żoonotiku bejn l-annimali u n-nies, b'mod partikolari fil-każ tal-ispeċijiet migratorji, għall-benefiċċju tas-saħħa kemm tal-annimali kif ukoll tal-bnedmin; iqis li huwa neċessarju li jinżamm il-passaportar għall-ispostamenti tal-annimali, kemm għall-annimali domestiċi kif ukoll għal dawk tal-farms, bejn l-UE u r-Renju Unit, abbażi ta' standards eżistenti u futuri tal-UE;

48. Jissottolinja l-importanza li tiġi żgurata provvista adegwata ta' mediċini, apparat mediku u prodotti oħra tal-kura tas-saħħa; għalhekk, jistieden lill-UE u lir-Renju Unit jiżguraw li jittieħdu miżuri biex jillimitaw in-nuqqasijiet u jillimitaw l-impatti serji potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem; jappella, b'mod partikolari, għal azzjonijiet immirati biex ikun żgurat aċċess kontinwu u rapidu għal mediċini sikuri u apparat mediku sikur għall-pazjenti, inkluża provvista sikura u konsistenti ta' isotopi radjuattivi;

49. Iħeġġeġ it-tkomplija tal-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet ta' saħħa ġenerali u saħħa pubblika; jissottolinja li, bħala pajjiż terz, ir-Renju Unit ma jkunx jista' jieħu sehem fil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni ta' prodotti mediċi fl-UE;

Drittijiet taċ-ċittadini u mobilità tal-persuni

50. Jistieden lill-partijiet fin-negozjati jirsistu għal kontinwazzjoni sħiħa tad-drittijiet taċ-ċittadini garantiti skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ kemm għaċ-ċittadini tal-UE kif ukoll għal dawk tar-Renju Unit u għall-familji tagħhom; jenfasizza li kwalunkwe arranġament futur dwar il-mobilità għandu jkun ibbażat fuq in-nondiskriminazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE u fuq ir-reċiproċità sħiħa; iqis, b'mod aktar ġenerali, li aktar konkretizzazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini, inkluż il-moviment liberu għal ċittadini tar-Renju Unit fl-UE abbażi ta' approċċ reċiproku, trid tkun il-ġebla tax-xewka u parti indiviżibbli tat-test ta' ftehim internazzjonali futur bejn l-UE u r-Renju Unit; iqis li huwa essenzjali wkoll li l-Istati Membri tal-UE jiċċaraw il-qafas li għandu jiġi applikat minn kull wieħed minnhom għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jixtiequ jiksbu status ta' residenza, u li tali miżuri jkunu faċli biex jintużaw u trasparenti, sabiex jiffaċilitaw il-proċess, kif ukoll mingħajr ħlas, u li l-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jimmonitorjaw l-iżviluppi rilevanti;

51. Jitlob l-istabbiliment ta' arranġamenti adegwati ta' koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, inklużi d-drittijiet tal-pensjoni, fid-dawl tal-moviment tal-persuni fil-futur; jilqa', f'dan ir-rigward, id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fil-Ftehim dwar il-Ħruġ, li jipproteġu d-drittijiet li jirriżultaw minn perjodi ta' kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-sigurtà soċjali;

52. Iħeġġeġ lill-Gvern tar-Renju Unit japprova abbozz ta' liġi ġdid dwar l-impjiegi qabel tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni sabiex jevita kwalunkwe lakuna li minħabba fiha d-drittijiet tal-ħaddiema la jkunu protetti mil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE u lanqas mill-abbozz ta' liġi dwar l-impjiegi tar-Renju Unit;

53. Jinsisti, f'dan ir-rigward, fuq l-implimentazzjoni sħiħa u xierqa tal-leġiżlazzjoni tal-UE bi skadenzi ta' implimentazzjoni matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, bħar-reviżjoni tad-direttiva dwar l-istazzjonar ta' ħaddiema, id-direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jew id-direttiva dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli;

54. Jitlob li s-sitwazzjoni speċjali fil-gżira tal-Irlanda titqies bis-sħiħ, u li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet pendenti rigward iċ-ċittadini tal-Irlanda ta' Fuq; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tar-Renju Unit jiżguraw li ma jkun hemm ebda tnaqqis tad-drittijiet għaċ-ċittadini fl-Irlanda ta' Fuq, u jirrispettaw bis-sħiħ il-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fil-partijiet kollha tiegħu;

55. Huwa favur li r-Renju Unit ikompli japplika r-regolament dwar ir-roaming għall-benefiċċju kemm taċ-ċittadini tal-UE kif ukoll ta' dawk tar-Renju Unit, b'mod partikolari biex jiffaċilita l-moviment transfruntier tal-persuni fil-gżira tal-Irlanda;

56. Jieħu nota tal-intenzjoni tar-Renju Unit li jaderixxi għall-Konvenzjoni dwar il-Manteniment tal-2007 ta' The Hague, u jappella għal kooperazzjoni u ambizzjoni xierqa fl-ambitu tad-dritt ċivili u tal-familja, speċjalment fir-rigward tad-drittijiet u r-rimpatriju tat-tfal; ifakkar li l-ftehim futur għandu jqis ukoll ċerti kategoriji ta' ċittadini li bħalissa huma koperti bid-dritt tal-UE kif interpretat mill-QĠUE bħaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jirritornaw lejn ir-Renju Unit flimkien ma' membri tal-familja li mhumiex mill-UE, persuni b'diżabilità u l-persuni li jieħdu ħsiebhom, ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fir-Renju Unit li għandhom rabtiet legali qawwija mal-Istati Membri, pereżempju ċittadini ta' pajjiżi terzi li twieldu fl-UE, rifuġjati rikonoxxuti u persuni mingħajr Stat;

57. Iqis li l-arranġamenti dwar il-mobilità jridu jkunu bbażati fuq in-nondiskriminazzjoni u r-reċiproċità sħiħa; ifakkar li, ladarba jiġi adottat il-mandat ta' negozjar, l-Istati Membri ma jistgħux jinnegozjaw ftehimiet bilaterali;

58. Jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, li r-Renju Unit ħabbar li l-prinċipju tal-moviment liberu tal-persuni bejn l-UE u r-Renju Unit mhux se jibqa' japplika; iqis li kwalunkwe ftehim dwar ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit għandu jinkludi dispożizzjonijiet ambizzjużi biex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni tad-drittijiet kemm għaċ-ċittadini tal-UE kif ukoll għal dawk tar-Renju Unit u l-membri tal-familja tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-moviment tal-persuni u tal-ħaddiema; ifakkar li d-drittijiet ta' moviment liberu huma wkoll marbuta direttament mat-tliet libertajiet integrali l-oħra tas-suq uniku, u għandhom rilevanza partikolari għas-servizzi u għall-kwalifiki professjonali;

59. Iqis li l-Ftehim għandu jipprevedi l-ivvjaġġar mingħajr viża għal żjarat qosra, inklużi vjaġġi qosra relatati max-xogħol, abbażi tar-reċiproċità sħiħa u tan-nondiskriminazzjoni, u għandu jistabbilixxi kondizzjonijiet għad-dħul u s-soġġorn għal skopijiet ta' riċerka, studju u taħriġ u għal skambji taż-żgħażagħ;

60. Rigward il-kooperazzjoni futura fil-politiki dwar l-asil u l-migrazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-UE27, jenfasizza li dan għandu tal-anqas jinkludi arranġamenti li jsaħħu perkorsi sikuri u legali ta' aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, anki permezz tar-riunifikazzjoni tal-familja; peress li r-riunifikazzjoni tal-familja għadha importanti għall-persuni li jfittxu l-asil li jirrisjedu fir-Renju Unit u li għandhom familji fi ħdan il-fruntieri tal-UE, jinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' pjan dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja, li għandu jidħol fis-seħħ wara l-perjodu ta' tranżizzjoni, sabiex jiġu evitati lakuni b'impatti umanitarji u biex jiġi rispettat id-dritt għall-ħajja tal-familja tal-persuni li jfittxu l-asil skont l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

Ekwivalenza fis-servizzi finanzjarji

61. Ifakkar li l-kumpaniji bbażati fir-Renju Unit se jitilfu d-drittijiet ta' passaportar;

62. Iqis li l-aċċess għas-suq għandu jkun ibbażat fuq deċiżjonijiet ta' ekwivalenza, dment li l-UE tkun sodisfatta li r-reġim u l-istandards regolatorji u superviżorji tar-Renju Unit huma u jkomplu jkunu kompletament ekwivalenti għal dawk tal-UE, u b'hekk jirrifletti d-dispożizzjonijiet miftiehma għal kondizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni; jemmen li, ladarba tkun ingħatat l-ekwivalenza lir-Renju Unit, għandu jitqiegħed fis-seħħ mekkaniżmu effikaċi li jiggarantixxi li l-ekwivalenza tinżamm maż-żmien, u jfakkar li l-UE tista' tirtira unilateralment l-istatus ta' ekwivalenti fi kwalunkwe mument;

63. Iqis li kwalunkwe qafas futur għandu jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja fl-UE u jirrispetta r-reġim u l-istandards regolatorji u superviżorji tagħha u l-applikazzjoni tagħhom, filwaqt li jżomm l-awtonomija regolatorja u deċiżjonali tal-UE;

Trasport

64. Jistieden lin-negozjaturi jiżguraw konnettività kontinwa bejn ir-Renju Unit u l-UE, abbażi tar-rekwiżit tar-reċiproċità fl-aċċess reċiproku għas-swieq tat-trasport, filwaqt li titqies id-differenza fid-daqs taż-żewġ swieq rispettivi;

65. F'dan ir-rigward, ifakkar li s-sistema tal-kwoti multilaterali tal-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport (ECMT) hija attwalment inadegwata biex tindirizza bis-sħiħ il-ħtiġijiet tat-trasport tal-merkanzija bit-triq bejn l-UE u r-Renju Unit, u li għandhom jiġu stabbiliti miżuri xierqa biex jiġi evitat theddid għall-ordni pubbliku u biex jiġi evitat tfixkil għall-flussi tat-traffiku tal-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tal-operaturi tas-servizzi tal-kowċ u tax-xarabank;

66. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li n-negozjati jinkludu wkoll ftehim komprensiv ambizzjuż, bilanċjat u bi standards għoljin għat-trasport bl-ajru, speċjalment f'dak li jirrigwarda d-drittijiet tat-traffiku tal-ajru, is-sikurezza tal-ajru u s-sigurtà fl-ajruporti, li għandhom jiġu ttrattati kif xieraq, u jfakkar, f'dan ir-rigward, li l-konnettività tal-ajru fil-futur bejn ir-Renju Unit u l-UE ma tistax tkun ekwivalenti għal parteċipazzjoni de jure jew de facto tar-Renju Unit fis-Suq Uniku tal-Avjazzjoni;

67. Iqis li l-aċċess intra-UE bejn l-Irlanda u l-Istati Membri l-oħra tal-UE għandu jiġi żgurat, inklużi d-drittijiet ta' tranżitu għat-trasport bit-triq intra-UE bejn l-Irlanda u l-Istati Membri l-oħra tal-UE;

68. Jenfasizza li r-relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-UE trid tiżgura kondizzjonijiet ekwi ta' kompetittività b'saħħithom fis-setturi kollha tat-trasport b'enfasi speċjali fuq l-għajnuna mill-Istat, il-protezzjoni ambjentali, id-drittijiet tal-passiġġieri, il-flessibbiltà kummerċjali u l-aspetti soċjali, inklużi l-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ;

69. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat finanzjament kontinwu ta' proġetti ta' infrastruttura miftiehma b'mod konġunt, speċjalment fil-qafas tan-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u tal-Ajru Uniku Ewropew (SES), kif ukoll l-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti bħal Clean Sky I u II u r-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR); u jqis li huwa kruċjali li r-Renju Unit jonora l-impenji u l-obbligi finanzjarji tiegħu bis-sħiħ, anke jekk dawn l-impenji u l-obbligi jmorru lil hinn mill-perjodu tas-sħubija tiegħu fl-UE;

Programmi u aġenziji

70. Jenfasizza li r-regoli għall-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fl-aġenziji u l-programmi tal-UE se jkunu r-regoli applikabbli għall-pajjiżi terzi li mhumiex fiż-ŻEE; jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi tal-UE filwaqt li jirrispetta r-regoli u l-mekkaniżmi rilevanti kollha u l-kundizzjonijiet ta' parteċipazzjoni;

71. Jenfasizza li kwalunkwe parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi tal-UE m'għandhiex tinvolvi trasferimenti netti mill-baġit tal-UE għar-Renju Unit; iqis, barra minn hekk, li kwalunkwe parteċipazzjoni ulterjuri tar-Renju Unit fil-programmi tal-UE jeħtieġ li tiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż terz li jipparteċipa fil-programm tal-UE, u l-parteċipazzjoni ma għandha tagħti lill-pajjiż terz ebda setgħa ta' deċiżjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm biżżejjed garanziji u dispożizzjonijiet vinkolanti fir-rigward tal-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Unjoni u tal-Ġestjoni Finanzjarja Tajba għall-programmi li fihom jipparteċipa r-Renju Unit, inklużi l-kontroll u l-awditjar, u l-investigazzjoni f'każ ta' frodi, ir-rispett tad-dritt ta' aċċess tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll id-dritt ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew;

72. Jemmen, b'mod partikolari, li l-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fi programmi transfruntieri fil-qasam tal-kultura, tal-iżvilupp, tal-edukazzjoni u tar-riċerka bħal Erasmus+, Ewropa Kreattiva, Orizzont, il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, il-Programm LIFE, TEN-T, CEF, SES, Interreg, inizjattivi teknoloġiċi konġunti bħal Clean Sky I u II, SESAR, ERICs, Galileo, Copernicus, is-Sistema Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS), il-Qafas ta' Appoġġ għas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju (SST), u sħubiji pubbliċi-privati, hija importanti;

73. Jilqa' l-kontribut li l-programm PEACE ta biex jinkisbu l-paċi u l-istabbiltà fl-Irlanda ta' Fuq u jitlob il-preservazzjoni tal-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Fuq u l-benefiċċji tal-programm attwali Peace IV u l-Fond Internazzjonali għall-Irlanda;

74. Iqis li huwa tal-akbar importanza li l-UE u r-Renju Unit jesploraw il-possibbiltà ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tar-Renju Unit u l-aġenziji tal-UE, inklużi, b'mod partikolari, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini; jissottolinja l-fatt li r-Renju Unit mhu se jkollu ebda awtorità ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq l-aġenziji tal-UE; f'dak il-kuntest, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiddefinixxi n-natura, l-ambitu u l-limiti ta' din il-kooperazzjoni potenzjali;

75. Iqis li huwa neċessarju li tiġi ċċarata l-kooperazzjoni prattika futura bejn l-awtoritajiet tar-Renju Unit u l-aġenziji tal-UE fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni;

III. SĦUBIJA FL-OQSMA TAS-SIGURTÀ U L-AFFARIJIET BARRANIN

Politika barranija, sfidi tas-sigurtà u difiża

76. Jemmen li, minkejja l-fatt li r-Renju Unit se jiġi eskluż mill-istrutturi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, ir-Renju Unit huwa sieħeb importanti, peress li l-ħtieġa ta' tweġibiet komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża hija kruċjali fil-viċinat immedjat tal-UE u fix-xena internazzjonali;

77. Jissottolinja l-fatt li r-relazzjoni ġdida bejn l-UE u r-Renju Unit se tirrikjedi kooperazzjoni intensiva fil-politika barranija u l-politika ta' sigurtà, peress li kemm l-UE kif ukoll ir-Renju Unit jaqsmu bejniethom ħafna interessi u esperjenzi, u jħaddnu ħafna mill-istess valuri; jenfasizza li huwa fl-interess taż-żewġ naħat li jżommu kooperazzjoni ambizzjuża li sservi s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-ċittadini tagħha u li tikkontribwixxi għall-istabbiltà globali, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-paċi f'konformità mal-objettivi u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE;

78. Jinnota li, fir-rigward tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK), l-azzjonijiet u l-pożizzjonijiet komuni tal-UE jistgħu jiġu adottati biss mill-Istati Membri tal-UE; jirrimarka, madankollu, li dan ma jeskludix mekkaniżmi ta' konsultazzjoni li jippermettu lir-Renju Unit jallinja ruħu ma' pożizzjonijiet ta' politika barranija u ma' azzjonijiet konġunti tal-UE, b'mod partikolari dwar id-difiża tal-ordni globali bbażat fuq ir-regoli, il-kooperazzjoni multilaterali u d-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fl-oqfsa tan-NU, tan-NATO, tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa u tal-Kunsill tal-Ewropa; jappoġġja l-konsultazzjoni u l-koordinazzjoni dwar il-politika tas-sanzjonijiet bil-possibbiltà tal-adozzjoni ta' sanzjonijiet li jsaħħu lil xulxin meta l-objettivi tal-politika barranija tal-Partijiet ikunu allinjati; jenfasizza l-valur miżjud tal-kooperazzjoni mill-qrib fil-PESK minħabba l-pożizzjoni sostanzjali tar-Renju Unit bħala attur tas-sigurtà;

79. Jissottolinja l-fatt li r-Renju Unit jeħtieġlu jimplimenta l-miżuri restrittivi tal-UE stabbiliti jew deċiżi matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, jappoġġja d-dikjarazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-UE f'pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali u jipparteċipa fuq bażi ta' każ b'każ f'operazzjonijiet militari u missjonijiet ċivili tal-UE stabbiliti fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK), iżda mingħajr ebda kapaċità ta' tmexxija fi Ftehim Qafas ta' Parteċipazzjoni ġdid, filwaqt li jirrispetta l-awtonomija tal-UE fit-teħid ta' deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet u l-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE, inkluż dwar l-akkwist u t-trasferimenti fil-qasam tad-difiża; tali kooperazzjoni tiddependi minn konformità sħiħa mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-dritt umanitarju internazzjonali u d-drittijiet fundamentali tal-UE;

80. Ifakkar li reġimi internazzjonali effettivi ta' kontroll tal-armi, ta' diżarm u ta' nonproliferazzjoni huma pedament tas-sigurtà globali u Ewropea; jistieden lill-UE u lir-Renju Unit iniedu strateġija koerenti u kredibbli għal negozjati multilaterali fil-livell globali u dwar miżuri ta' tnaqqis tat-tensjoni reġjonali u għat-tisħiħ tal-fiduċja; jistieden lir-Renju Unit jimpenja ruħu li jibqa' marbut bil-Pożizzjoni Komuni 944/2008/PESK;

81. Jissottolinja l-fatt li tali kooperazzjoni ssaħħaħ liż-żewġ naħat b'mod reċiproku, peress li tippermetti li jinżammu l-għarfien espert u l-kapaċitajiet tar-Renju Unit fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK; iħeġġeġ bil-qawwa lir-Renju Unit jikkontribwixxi għal missjonijiet u operazzjonijiet ċivili u militari tal-PSDK; jenfasizza li, bħala stat terz, u wara d-Dikjarazzjoni Politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit, ir-Renju Unit mhux se jkun jista' jipparteċipa fl-ippjanar jew il-kmand tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE u li l-kapaċità u l-livell ta' parteċipazzjoni tiegħu fl-ippjanar jew fil-kmand/fil-parteċipazzjoni fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE u l-iskambju ta' informazzjoni u l-interazzjoni mal-UE għandhom ikunu proporzjonati għall-kontribut tar-Renju Unit għal kull missjoni jew operazzjoni;

82. Jistenna li r-Renju Unit ikompli jaderixxi bis-sħiħ mal-impenji tiegħu meħuda fil-format E3 + 3 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK) mal-Iran, minqux fir-Riżoluzzjoni 2231 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, bħala pilastru tar-reġim internazzjonali ta' nonproliferazzjoni u bażi għat-tnaqqis tat-tensjonijiet fir-reġjuni tal-Lvant Nofsani u tal-Golf;

83. Jissottolinja l-fatt li l-kooperazzjoni fil-politika tas-sigurtà u d-difiża għandha tifforma parti integrali mill-ftehim komprensiv ta' sħubija previst biex tiġi rregolata r-relazzjoni futura; jenfasizza li tali ftehim ikun mingħajr preġudizzju għall-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE kif ukoll tas-sovranità tar-Renju Unit;

84. Iqis li huwa fl-interess komuni tar-Renju Unit u tal-UE li jikkooperaw dwar l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tad-difiża, inkluż fi ħdan l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, u l-kooperazzjoni kontra t-theddid ibridu, biex b'hekk tissaħħaħ il-bażi teknoloġika u industrijali tad-difiża Ewropea u jitrawmu interoperabbiltà ġenwina u effikaċja konġunta tal-forzi armati Ewropej u Alleati;

85. Jinnota li kwalunkwe kooperazzjoni fl-oqsma msemmija hawn fuq li tinvolvi l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata tal-UE, inkluż dwar l-intelligence, tiddependi fuq ftehim dwar informazzjoni tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE; jissottolinja li l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence għandu jkun inkoraġġit u għandu jirrispetta l-prinċipju tar-reċiproċità; jinnota li dan jirrikjedi ftehim speċifiku dwar informazzjoni klassifikata u l-iżvilupp ulterjuri ta' evalwazzjoni awtonoma ta' data ta' intelligence; iħeġġeġ skambju ta' aġenti ta' kollegament u ta' attachés biex jiġi żgurat skambju ta' informazzjoni mingħajr xkiel;

86. Jinnota li mit-tnedija tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), ir-Renju Unit ma pparteċipa f'ebda wieħed mill-proġetti magħżula; jinnota li l-parteċipazzjoni tiegħu, b'objettiv ewlieni ta' interoperabbiltà bejn is-sħab, u fuq bażi eċċezzjonali, għandha tiġi kkunsidrata meta jiġi mistieden mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'format PESCO;

87. Ifakkar li r-Renju Unit jibqa' membru ewlieni tan-NATO u se jkun jista' jkompli bis-sħubiji ta' valur għoli li żviluppa kemm ma' membri oħra Ewropej tan-NATO bilateralment kif ukoll permezz tal-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO;

88. Jinnota li r-Renju Unit jista' jipparteċipa fil-programmi tal-UE b'appoġġ għad-difiża u s-sigurtà esterna (bħall-Fond Ewropew għad-Difiża, il-programm Galileo u l-programm taċ-ċibersigurtà), fuq il-bażi ta' arranġamenti oħra simili ta' pajjiżi terzi soġġetti għal negozjati rispettivi għal kull strument u ta' bilanċ xieraq bejn l-obbligi u d-drittijiet; jissottolinja l-possibbiltà li r-Renju Unit jikkontribwixxi għall-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi komuni;

89. Jenfasizza d-dimensjoni strateġika tas-settur spazjali għall-Ewropa; iqis li politika spazjali ambizzjuża tista' tikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-azzjoni esterna tal-UE, li tirrikjedi l-għarfien espert u l-appoġġ fit-teknoloġija avvanzata mir-Renju Unit u minn sħab oħra, u jenfasizza l-ħtieġa li jsir progress fl-iżvilupp ta' teknoloġiji li għandhom applikazzjonijiet kemm ċivili kif ukoll militari u li huma kapaċi jiżguraw awtonomija strateġika Ewropea;

Sigurtà, infurzar tal-liġi u kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali

90. Iqis li huwa importanti ħafna, fid-dawl tal-viċinanza ġeografika u tat-theddid komuni li l-UE u r-Renju Unit jiffaċċjaw, li l-UE u r-Renju Unit jagħmlu ħilithom biex iżommu arranġamenti effettivi għall-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, ħaġa li tkun effettiva u ta' benefiċċju reċiproku għas-sigurtà taċ-ċittadini tagħhom, filwaqt li jitqies il-fatt li r-Renju Unit huwa pajjiż terz barra minn Schengen, u għalhekk ma jistax igawdi l-istess drittijiet u faċilitajiet bħal Stat Membru;

91. Jenfasizza li r-Renju Unit ma jistax ikollu aċċess dirett għal data tas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE jew jipparteċipa fl-istrutturi ta' ġestjoni tal-aġenziji tal-UE fl-ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, filwaqt li kwalunkwe qsim ta' informazzjoni li tinkludi data personali mar-Renju Unit għandu jkun soġġett għal salvagwardji, awditjar u kundizzjonijiet ta' sorveljanza stretti, inkluż livell ekwivalenti ta' protezzjoni tad-data personali għal dak previst mid-dritt tal-UE;

92. Iqis li, bħala pajjiż terz, ir-Renju Unit ma jistax ikollu aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS); jistieden lir-Renju Unit jirrimedja n-nuqqasijiet serji identifikati fir-rigward tal-użu tiegħu tas-SIS minnufih u jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jimmonitorjaw il-proċess mill-qrib ħafna biex jiżguraw li n-nuqqasijiet kollha jiġu indirizzati b'mod korrett mingħajr aktar dewmien; iqis li l-arranġamenti għall-kooperazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit fil-qasam tal-infurzar tal-liġi għandhom jiġu diskussi biss ladarba n-nuqqasijiet jiġu rimedjati; jitlob li jinżamm infurmat mill-qrib dwar l-iżviluppi kollha f'dak ir-rigward;

93. Kwalunkwe arranġament reċiproku għal skambji f'waqthom, effettivi u effiċjenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) u għar-riżultati tal-ipproċessar ta' tali data li għandha tinħażen f'sistemi nazzjonali rispettivi tal-ipproċessar tal-PNR, u għall-ipproċessar ta' data dwar id-DNA, il-marki tas-swaba' u r-reġistrazzjoni tal-vetturi (Prüm), kif ukoll il-kooperazzjoni operazzjonali permezz tal-Europol u l-Eurojust, iridu jkunu bbażati fuq salvagwardji u kundizzjonijiet b'saħħithom u jikkonformaw bis-sħiħ mal-Opinjoni 1/15 tal-QĠUE, li ddikjarat li l-ftehim PNR bejn l-UE u l-Kanada jikser id-drittijiet stabbiliti tal-Karta;

94. Jistenna li r-Renju Unit ikun jista' jkompli bil-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni stabbiliti mal-awtoritajiet nazzjonali fil-qasam taċ-ċibersigurtà;

95. Iqis li l-infurzar u r-rikonoxximent ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali jridu jiġu żgurati mingħajr formalitajiet żejda;

96. Jenfasizza li r-Renju Unit huwa attur ewlieni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u tal-għajnuna umanitarja u li assoċjazzjoni mill-qrib f'dan il-qasam tkun ta' benefiċċju reċiproku kbir; u jissuġġerixxi li r-Renju Unit jista' jiġi mistieden jikkontribwixxi għall-istrumenti u l-mekkaniżmi tal-UE filwaqt li jirrispetta l-awtonomija tal-UE; iqis li s-sħubija prevista għandha tippromwovi wkoll l-iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar u l-appoġġ kontinwu għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp;

IV. GOVERNANZA TAL-FTEHIM FUTUR

97. Jirrimarka li kwalunkwe ftehim futur bejn l-UE u r-Renju Unit, bir-Renju Unit bħala pajjiż terz, għandu jinkludi l-istabbiliment ta' sistema ta' governanza koerenti u solida bħala qafas globali li jkopri s-superviżjoni/il-ġestjoni kontinwa konġunta tal-Ftehim u mekkaniżmi tas-soluzzjoni ta' tilwim u ta' infurzar fir-rigward tal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim; huwa tal-fehma li mekkaniżmu ta' governanza orizzontali fuq dawn il-linji għandu jkun applikabbli għar-relazzjoni futura mar-Renju Unit kollu b'mod globali; ifakkar f'dak ir-rigward fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-15 ta' Jannar 2020 u jqis li l-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim dwar il-Ħruġ hija prijorità prevalenti; jenfasizza f'dak ir-rigward li l-Parlament Ewropew se jkompli jkun viġilanti fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha; jirrimarka li l-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni tal-konflitti se jkun meħtieġ li jkun robust, u li mekkaniżmu bħal dan se jkun meħtieġ li jiżgura rimedji effettivi u dissważivi, u li dawn ir-rimedji tkun tista' tittieħed deċiżjoni rapida dwarhom;

98. Jinsisti fuq il-ħtieġa assoluta li din is-sistema ta' governanza tippreserva bis-sħiħ l-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-ordni legali tal-UE, inkluż ir-rwol tal-QĠUE bħala l-uniku interpretu tad-dritt tal-UE;

99. Jenfasizza li t-tfassil ta' arranġamenti ta' governanza għandu jkun proporzjonat man-natura, l-ambitu u l-profondità tar-relazzjoni futura u jqis il-livell ta' interkonnessjoni, kooperazzjoni u prossimità, filwaqt li jiżgura applikazzjoni effettiva u effiċjenti tal-ftehim futur kollu;

100. Jaqbel mal-idea li jitwaqqaf korp governattiv li jkollu r-responsabbiltà li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Ftehim, jindirizza d-diverġenzi ta' interpretazzjoni u jimplimenta l-miżuri korrettivi miftiehma, bħal salvagwardji u miżuri korrettivi settorjali dissważivi, u jiżgura bis-sħiħ l-awtonomija regolatorja tal-UE, inklużi l-prerogattivi leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; jissottolinja li r-rappreżentanti tal-UE f'dak il-korp governattiv għandhom ikunu soġġetti għal mekkaniżmi ta' responsabbiltà adegwati li jinvolvu lill-Parlament Ewropew; ifakkar fl-impenn tal-President tal-Kummissjoni quddiem il-plenarja tal-Parlament Ewropew fis-16 ta' April 2019 biex jiżġura li kull meta jkollha tittieħed deċiżjoni f'dak il-korp governattiv, il-Kummissjoni tinvolvi mill-qrib lill-Parlament Ewropew u tqis bl-akbar attenzjoni l-fehmiet tal-Parlament, u li xejn ma jista' jiġi deċiż dwar il-Brexit mingħajr ma titqies bis-sħiħ il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew;

101. Jinsisti li l-Ftehim għandu jipprevedi l-istabbiliment ta' korp parlamentari konġunt bejn l-UE u r-Renju Unit bil-kompitu li jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Ftehim futur;

102. Iqis li, għad-dispożizzjonijiet ibbażati fuq kunċetti tad-dritt tal-UE, l-arranġamenti ta' governanza jridu jipprevedu r-rinviju quddiem il-QĠUE; itenni li, għall-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim minbarra dawk li jirrigwardaw id-dritt tal-UE, mekkaniżmu għas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim jista' biss ikun previst jekk dan joffri garanziji ta' indipendenza u imparzjalità ekwivalenti għal dawk tal-QĠUE;

°

° °

103. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Renju Unit.

 

[1]  ĠU C 298, 23.8.2018, p. 24.

[2]  ĠU C 346, 27.9.2018, p. 2.

[3]  ĠU C 369, 11.10.2018, p. 32.

[4]  ĠU C 162, 10.5.2019, p. 40.

[5]  Testi adottati, P9_TA(2019)0016.

[6]  Testi adottati, P9_TA(2020)0006.

[7]  Testi adottati, P9_TA(2020)0018.

[8]  ĠU L 29, 31.1.2020, p. 7.

[9]  ĠU C 34, 31.1.2020, p. 1.

[10] Il-Kawża C-362/14, Maximillian Schrems vs il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data ECLI:EU:C:2015:650

[11] Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

[12] Il-Kawża C-362/14, Maximillian Schrems vs il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data ECLI:EU:C:2015:650, Opinjoni 1/15 PNR il-Kanada; ECLI:EU:C:2017:592, il-Kawżi C 293/12 u C 594/12, Digital Rights Ireland et al, EU:C:2014:238, Tele2 u Watson: , il-Kawżi C-203/15 - Tele2 Sverige u C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970

[13] Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza