<Date>{20/02/2020}20.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0120/2020</NoDocSe>
PDF 124kWORD 42k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>millega mõistetakse hukka lennuettevõtja TAP lendude peatamine Venezuela režiimi poolt</Titre>


<Depute>Nuno Melo, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil</Depute>


B9‑0120/2020

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek, millega mõistetakse hukka lennuettevõtja TAP lendude peatamine Venezuela režiimi poolt

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et Venezuela transpordiministeerium on teatanud, et järgmiseks 90 päevaks peatatakse Portugali lennuettevõtja TAP lennud riiki;

B. arvestades, et Venezuela valitsus on süüdistanud lennuettevõtjat selles, et see on lubanud vedada pardal lõhkeaineid ja varjanud Venezuela opositsiooniliidri Juan Guaidó identiteeti Caracasesse suunduval lennul, mis on vastuolus rahvusvaheliste normidega; arvestades, et tegu on valesüüdistustega;

C. arvestades, et kõnealuse keelu otsesest mõjust Portugali lennuettevõtjale tulenev hinnanguline kahju on ligikaudu 10 miljonit eurot;

D. arvestades, et see meede mõjutab eelkõige riigis asuvaid rahvusvahelise üldsuse liikmeid, kes kavatsevad reisida Euroopasse, kuna Portugali lennuettevõtja on üks vähestest lennuettevõtjatest, kes korraldab regulaarlende Caracasesse;

E. arvestades, et Venezuela diktaatorlik režiim kasutab Portugali lennuettevõtjat poliitilise vahendina, ning arvestades, et see on õigusriigi põhimõtete järgimise seisukohast vastuvõetamatu;

1. palub komisjonil võtta vastu selge seisukoht, millega lükatakse tagasi ja mõistetakse hukka lennuettevõtja TAP lendude peatamine, mis on vastuolus õigusriigi ja rahvusvahelise kaubanduse põhimõtetega.

Viimane päevakajastamine: 17. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika