Postupak : 2020/2543(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0124/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0124/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0040

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0124/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 42k

<TitreType>PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesena u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2020. o odstupanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina</Titre>

<DocRef>(C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))</DocRef>


<Depute>Norbert Lins</Depute>

<Commission>u ime {AGRI}Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj</Commission>


B9-0124/2020

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2020. o odstupanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina

(C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)00423),

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, a posebno njezin članak 53. točku (b), članak 53. točku (h) i članak 227. stavak 5.,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

A. budući da nove carine ad valorem od 25 % koje SAD primjenjuje na sektor kvalitetnih vina ozbiljno ugrožavaju skupe promotivne mjere koje taj sektor provodi kako bi ojačao i konsolidirao tržište u SAD-u;

B. budući da će na globalnom tržištu vina primjena tih carina uzrokovati značajne gubitke te bi mogla dovesti do dugoročnih poremećaja s obzirom na to da bi se skuplja vina mogla zamijeniti proizvodima iz drugih regija;

C. budući da je Parlament u svojoj Rezoluciji od 28. studenog 2019. pozvao Komisiju da poduzme hitne mjere kako bi pomogla pogođenim sektorima, pozdravlja odredbe ovog delegiranog akta, ali žali što Komisija još nije aktivirala mjere ZOT-a za pogođene sektore;

D. budući da fleksibilnost u upravljanju promotivnim programima, uključujući mogućnost promjene ciljanih tržišta u trećim zemljama, nudi tom sektoru priliku da reagira na nove tržišne uvjete i da im se prilagodi;

E. budući da će se odobrenjem za produljenje promotivnih kampanja koje traju duže od pet godina olakšati konsolidacija tržišta i odgovoriti na dugotrajni zahtjev iz sektora vina;

F. budući da je brzo uvođenje te fleksibilnosti ključno za njezinu djelotvornost i učinkovitost u ublažavanju pritiska na sektor vina zbog protumjera SAD-a;

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti