<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2020</NoDocSe>
PDF 133kWORD 41k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de Europese dag van het optimisme</Titre>


<Depute>Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski</Depute>


B9‑0127/2020

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de Europese dag van het optimisme

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat optimisme een meetbare economische categorie is en een rechtstreekse weerslag heeft op de algemene economische activiteit; overwegende dat uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat depressie en angststoornissen de wereldeconomie ieder jaar een miljard USD kosten;

B. overwegende dat depressie volgens het onderzoek van de WHO in 2030 de meest wijdverbreide ziekte ter wereld zal zijn; overwegende dat het aantal mensen met een depressie of angststoornis ieder jaar sterk toeneemt en van 416 miljoen in 1990 is toegenomen tot 615 miljoen in 2013; overwegende dat in het onderzoek een verband wordt gelegd tussen een optimistische mentaliteit en een verlaagd risico op hart- en vaatziekten, en dat er in de bevindingen bovendien op wordt gewezen dat de bevordering van optimisme en de vermindering van pessimisme van bijzonder belang kunnen zijn voor het voorkomen van gezondheidsklachten;

1. verzoekt de Commissie 27 mei uit te roepen tot “Europese dag van het optimisme” om optimisme te bevorderen als middel om een beter sociaal klimaat te scheppen, een gezondere levensstijl te stimuleren en de algemene welvaart evenals het algemeen welzijn te verbeteren.

 

Laatst bijgewerkt op: 17 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid