<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2020</NoDocSe>
PDF 140kWORD 41k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie Europejskiego Dnia Optymizmu</Titre>


<Depute>Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski</Depute>


B9‑0127/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Dnia Optymizmu

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że optymizm jest wymierną kategorią gospodarczą o bezpośrednim wpływie na koniunkturę makrogospodarczą; mając na uwadze, że z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, iż depresja i zaburzenia lękowe kosztują gospodarkę światową miliard dolarów rocznie;

B. mając na uwadze, że według badań WHO do 2030 r. depresja będzie najpowszechniejszą chorobą na świecie; mając na uwadze, że liczba osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe co roku dramatycznie rośnie, w 1990 r. zdiagnozowano 416 mln przypadków, a w 2013 r. – 615 mln; mając na uwadze, że wyniki badań sugerują, iż optymistyczny sposób myślenia wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia oraz że promowanie optymizmu i ograniczanie pesymizmu może być niezwykle istotne dla profilaktyki zdrowotnej;

1. wzywa Komisję do ogłoszenia 27 maja Europejskim Dniem Optymizmu, którego głównym celem byłoby promowanie optymizmu jako sposobu zapewniania lepszego klimatu społecznego, zdrowszego stylu życia oraz ogólnego dobrobytu i dobrego samopoczucia.

 

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności