<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 41k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o Európskom dni optimizmu</Titre>


<Depute>Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emmanouil Fragkos, Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski</Depute>


B9‑0127/2020

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o európskom dni optimizmu

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže optimizmus je merateľná hospodárska kategória s priamym vplyvom na všeobecnú hospodársku činnosť; keďže výskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ukazuje, že depresia a úzkostné poruchy stoja svetové hospodárstvo ročne jednu miliardu USD;

B. keďže depresia sa podľa výskumu WHO stane do roku 2030 najrozšírenejšou chorobou na svete; keďže počet ľudí trpiacich depresiami a úzkostnými poruchami sa každoročne dramaticky zvyšuje, a to zo 416 miliónov diagnostikovaných v roku 1990 na 615 miliónov v roku 2013; keďže zo zistení vyplýva, že optimistický postoj je spojený s nižším kardiovaskulárnym rizikom a že podpora optimizmu a znižovanie pesimizmu môže byť pozoruhodne dôležitá z hľadiska preventívnej zdravotnej starostlivosti;

1. vyzýva Komisiu, aby 27. máj vyhlásila za Európsky deň optimizmu, ktorého kľúčovým cieľom by bolo podporovať optimizmus ako prostriedok na vytvorenie lepšej sociálnej klímy, zdravšieho spôsobu života a celkovej prosperity a blaha.

 

Posledná úprava: 18. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia