<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0127/2020</NoDocSe>
PDF 133kWORD 41k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 143 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o evropskem dnevu optimizma</Titre>


<Depute>Ruža Tomašić, Andris Ameriks, Romana Tomc, Rosanna Conte, Tonino Picula, Maria Grapini, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Biljana Borzan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski</Depute>


B9-0127/2020

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o evropskem dnevu optimizma

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker je optimizem merljiva ekonomska kategorija, ki neposredno vpliva na celotno gospodarsko dejavnost; ker raziskave Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) kažejo, da depresija in anksioznost svetovno gospodarstvo staneta milijardo EUR letno;

B. ker bo po podatkih raziskav SZO depresija do leta 2030 postala najbolj razširjena bolezen na svetu; ker se število ljudi z depresijo in anksioznostjo vsako leto drastično povečuje, saj je bilo leta 1990 s tema motnjama diagnosticiranih 416 milijonov, leta 2013 pa 615 milijonov prebivalcev; ker raziskave tudi kažejo, da je optimistična miselnost povezana z nižjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, spodbujanje optimizma in zmanjšanje pesimizma pa sta bistvena za zdravstveno preventivo;

1. poziva Komisijo, naj 27. maj imenuje za „evropski dan optimizma“, katerega ključni cilj bi bil spodbujati optimizem in s tem ustvarjati boljše družbeno vzdušje, bolj zdrav način življenja ter vsesplošno blaginjo in dobro počutje.

 

Zadnja posodobitev: 18. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov