<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0128/2020</NoDocSe>
PDF 129kWORD 42k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la adoptarea unor măsuri urgente în sprijinul regiunilor și întreprinderilor afectate de coronavirus</Titre>


<Depute>Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli</Depute>


B9‑0128/2020

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la adoptarea unor măsuri urgente în sprijinul regiunilor și întreprinderilor afectate de coronavirus

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât este necesar să se promoveze un plan amplu de relansare a investițiilor publice în statele membre cele mai afectate de epidemia de coronavirus, inclusiv prin finanțări de la Banca Europeană de Investiții;

B. întrucât cheltuielile cu investițiile și cele aferente măsurilor de urgență ar trebui excluse de la calculul raportului deficit/PIB prevăzut în Pactul de stabilitate și de creștere;

C. întrucât este necesar să se ofere statelor membre posibilitatea de a aloca o parte din fondurile europene prevăzute pentru perioada 2014-2020 și încă necheltuite măsurilor de urgență luate în contextul epidemiei de coronavirus, fără obligativitatea cofinanțării din bugetul național;

D. întrucât Comisia trebuie să asigure, în mod imperativ, o coordonare vizând adoptarea de proceduri comune și nediscriminatorii privind interzicerea unor zboruri și desemnarea unor state membre și regiuni afectate de coronavirus drept „nerecomandate”;

E. întrucât este important să se suspende, pe o perioadă de până la un an, aplicarea definițiilor de „default” (incapacitate de rambursare) în scopul identificării creditelor restante și să se revizuiască termenele-limită ale previzionărilor automate în ceea ce privește creditele neperformante,

1. solicită Comisiei să prezinte un pachet de măsuri urgente în sprijinul regiunilor și întreprinderilor afectate de coronavirus, care să includă măsurile prezentate în cele de mai sus.

 

Ultima actualizare: 18 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate