<Date>{09/03/2020}9.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0130/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 43k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir leis an staid pholaitiúil sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin agus urraim do chearta an duine in Republika Srpska</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0130/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an staid pholaitiúil sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin agus urraim do chearta an duine in Republika Srpska

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Chomhaontú Síochána sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin an 14 Nollaig 1995 (‘Comhaontú Dayton’)[1],

 ag féachaint don Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a síníodh an 16 Meitheamh 2008[2],

 ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach maidir le hiarratas na Boisnia agus na Heirseagaivéine ar bhallraíocht AE an 29 Bealtaine 2019[3],

 ag féachaint d’Airteagal 143 dá Rialacha Nós Imeachta;

A. de bhrí gur dhá eintiteas atá sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin atá i dteideal neamhspleáchas leathnaithe, faoi réir Chomhaontú Dayton, agus go gcoinníonn an rialtas láir na sainchumais a thugtar dó sa bhunreacht, go háirithe maidir le beartas eachtrach nó imirce, ach tá na sainchumais sin leathnaithe thar an gcreat bunreachtúil le hathchóirithe comhleanúnacha;

B. de bhrí go bhféadfadh foráil reachtach a rinneadh le déanaí maidir le húinéireacht talún talmhaíochta in Republika Srpska dul i bhfeidhm ar an ord bunreachtúil agus gur spreag an fhoráil mór-ghéarchéim pholaitiúil, agus aird á tarraingt ag an am chéanna ar an ngéarghá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar chomhdhéanamh na Cúirte Bunreachtúla, lena n-áirítear triúr comhaltaí eachtracha arna gceapadh ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine[4];

1. á iarraidh ar Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ar an gCoimisiún Eorpach dianchomhlíonadh Chomhaontú Dayton agus shainchumais bhunreachtúla Republika Srpska a fhorchur ar an mBoisnia agus an Heirseagaivéin.

 

An nuashonrú is déanaí: 20 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais