<Date>{13/03/2020}13.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0132/2020</NoDocSe>
PDF 140kWORD 43k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego</Titre>


<Depute>Željana Zovko, Kris Peeters, Vladimír Bilčík, Tudor Ciuhodaru, Lefteris Christoforou, Maria da Graça Carvalho, Dominique Bilde, Robert Hajšel, Tomislav Sokol, Tanja Fajon, Tonino Picula, Pascal Arimont, Sunčana Glavak, Ivan Štefanec, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Jarosław Duda, Milan Zver, Karlo Ressler, José Manuel Fernandes</Depute>


B9‑0132/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniającą decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności[1],

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w Europie codziennie dochodzi do niepokojąco wielu pożarów, które przynoszą poważne szkody materialne, obrażenia i ofiary śmiertelne;

B. mając na uwadze, że każdego roku naturalne i spowodowane przez człowieka pożary zagrażają miastom i wsiom, narażając na niebezpieczeństwo obywateli oraz miejsca dziedzictwa kulturowego;

C. mając na uwadze, że UE powinna optymalnie wykorzystywać swoje instrumenty, takich jak unijna sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności, na potrzeby edukacji i propagowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej;

1. wzywa do ustanowienia Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego, aby zwiększyć świadomość znaczenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

2. wzywa do ustanowienia 31 maja Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w celu upamiętnienia wielkiego pożaru w Zagrzebiu w 1731 r. i innych śmiertelnych pożarów w historii Europy.

 

[1] Dz.U. L 77 I z 20.3.2019, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności