<Date>{11/03/2020}11.3.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0133/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 40k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le plódú i bpríosúin agus maidir le rioscaí slándála</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0133/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le plódú i bpríosúin agus maidir le rioscaí slándála

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí, de réir sonraí a d’fhoilsigh Aireacht Dlí agus Cirt na hIodáile, go raibh, an 29 Feabhra 2020, 61,230 príosúnach i bpríosúin na hIodáile, a bhfuil áit iontu do 50,931 phríosúnach, rud is comhionann le meánráta plódaithe de 120 %;

B. de bhrí gur measa fadhb an phlódaithe i bpríosúin na hIodáile mar gheall ar lear príosúnach a bheith istigh iontu a ciontaíodh i gcionta a bhain leis an gcoireacht eagraithe;

C. de bhrí go n-iarrtar sa rún ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir leis an gcoireacht eagraithe san Aontas Eorpach (2010/2309(INI)), i mír 32, ‘go mbeadh córas iomchuí coinneála ann le haghaidh cionta a bhaineann leis an gcoireacht eagraithe  [... chun a sheachaint go leanfadh príosúnaigh, le linn na tréimhse coinneála, d’eagraíochtaí a stiúradh nó de bheith ag cuidiú leo lena gcuspóirí a bhaint amach, trí chionta eile a dhéanamh”;

1. Á thathant ar an gCoimisiún tacú leis an Iodáil i ndáil le réitigh a aimsiú ar fhadhb an phlódaithe i bpríosúin;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún bearta leormhaithe a shainiú, i dteannta leis an Iodáil, chun cosc a chur ar an mbaol go mbeadh príosúin na hIodáile ina n-ionaid ina ndéanfaí cionta a bhaineann leis an gcoireacht eagraithe, a d’fhéadfadh a bheith ina gcionta nua, a bheartú.

 

An nuashonrú is déanaí: 26 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais