<Date>{07/04/2020}7.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0140/2020</NoDocSe>
PDF 131kWORD 42k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om de budgetforanstaltninger, der skal iværksættes for at afbøde de økonomiske følger af udbredelsen af covid-19 for medlemsstaternes offentlige finanser</Titre>


<Depute>Hélène Laporte, Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurelia Beigneux, Annika Bruna, Gilbert Collard, Jean‑Paul Garraud, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Herve Juvin, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé</Depute>


B9‑0140/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om de budgetforanstaltninger, der skal iværksættes for at afbøde de økonomiske følger af udbredelsen af covid-19 for medlemsstaternes offentlige finanser

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at udbredelsen af covid-19, der har forårsaget tusindvis af menneskers død, tvang de fleste af medlemsstaterne til at indføre en generel nedlukning på deres nationale område;

B. der henviser til, at de nationale regeringer med den generelle nedlukning har været nødt til at træffe hidtil usete foranstaltninger for at opretholde beskæftigelsen og hjælpe meget små virksomheder og små og mellemstore virksomheder med at løse deres likviditetsproblemer;

C. der henviser til, at Kommissionen har besluttet at suspendere reglerne vedrørende budgetdisciplin, som forpligter medlemsstaterne til at holde det offentlige underskud på under 3 % af BNP;

1. opfordrer til systematisk omfordeling af Den Europæiske Unions budgetoverskud til stater, der er nettobidragydere til EU's budget, for at hjælpe dem med at afbøde de økonomiske følger af udbredelsen af covid-19 for deres offentlige finanser;

2. opfordrer til at forhøje medfinansieringssatsen til 100 % for de europæiske strukturfondsmidler, der er frigjort inden for rammerne af covid-19, som nu beløber sig til 37 mia. EUR;

3. opfordrer til anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til de regioner, der er mest berørt af udbredelsen af covid-19.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik