Prijedlog rezolucije - B9-0143/2020Prijedlog rezolucije
B9-0143/2020

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica

  14.4.2020 - (2020/2616(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

  Dacian Cioloş
  u ime Kluba zastupnika Renew

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0143/2020

  Postupak : 2020/2616(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B9-0143/2020
  Podneseni tekstovi :
  B9-0143/2020
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  B9-0143/2020

  Rezolucija Europskog parlamenta o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica

  (2020/2616(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

  A. budući da širenje virusa utječe na život svih Europljana i da nas kao Uniju stavlja na kušnju;

  B. budući da je zdravstvena zaštita prije svega u nacionalnoj nadležnosti, pri čemu EU može pomoći u koordinaciji djelovanja država članica, ali ne može donositi mjere na vlastitu inicijativu;

  C. budući da je naše gospodarstvo trenutačno u stanju mirovanja, a posljedice tog poremećaja za europske građane, poduzeća, radnike i samozaposlene osobe bit će dramatične i nemjerljive;

  D. budući da prema Ugovorima solidarnost nije opcija, nego obveza;

  E. budući da je za Europsku uniju ovo trenutak istine koji će odrediti njezinu budućnost;

  1. duboko je pogođen gubitkom života i ljudskim tragedijama s kojima se Europljani i njihove obitelji te građani cijelog svijeta suočavaju u ovoj pandemiji te izražava sućut svima koji su izgubili nekog od svojih voljenih; iskreno suosjeća s onima koji su bolesni te im želi brz oporavak;

  2. iznimno cijeni i pozdravlja napore svih onih koji se na prvoj liniji bore protiv pandemije, kao što su liječnici i medicinske sestre; izražava iskrenu zahvalnost svim anonimnim junacima koji obavljaju osnovne poslove, poput onih u području maloprodaje i dostave hrane, obrazovanja, poljoprivrede, prijevoza i odvoženja otpada, kako bi se javni život i usluge mogli nastaviti i kako bi se zajamčio pristup osnovnim potrepštinama; apelira na države članice da se pobrinu za to da svi radnici koji su na prvoj liniji u borbi protiv ove epidemije rade u sigurnim uvjetima, a posebno medicinsko osoblje, i to provedbom odgovarajućih i koordiniranih nacionalnih mjera, što uključuje osiguravanje dostatne osobne zaštitne opreme; poziva Europsku komisiju da nadzire provedbu tih mjera;

  3. izražava solidarnost s državama članicama koje su najteže pogođene virusom kao i svim drugim zemljama koje se bore s posljedicama pandemije; izražava najiskreniju solidarnost s onima koji su izgubili posao i onima kojima je pandemija poremetila profesionalni život; naglašava da EU niti jednu zemlju neće prepustiti samu sebi;

  4. zabrinut je zbog početne nemogućnosti EU-a da djeluje kolektivno; zahtijeva da se u svim svojim budućim djelovanjima države članice vode temeljnim načelom Unije o solidarnosti i lojalnoj suradnji; smatra da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala važnost zajedničkog europskog djelovanja; naglašava da Europska unija i njezine države članice imaju na raspolaganju zajedničke resurse za borbu protiv pandemije i njezinih posljedica, ali samo ako stoje jedna uz drugu; primjećuje da države članice, nakon što su na početku krize djelovale jednostrano, sada uviđaju da su suradnja, povjerenje i solidarnost jedini način da se prevlada ova kriza;

  5. poziva Europsku komisiju i države članice da djeluju zajedno kako bi osigurale da Unija iz ove krize izađe jača; naglašava da će Parlament surađivati s drugim institucijama EU-a kako bi se spasili životi, zaštitila radna mjesta i poduzeća te potaknuo gospodarski oporavak, te da će biti spreman pozvati ih na odgovornost za njihove poteze;

  Europska solidarnost i djelovanje u zdravstvenom sektoru

  6. pozdravlja europsku solidarnost koju su na djelu pokazale države članice preuzimanjem pacijenata iz drugih država članica, stavljanjem na raspolaganje zdravstvene opreme, uključujući kroz inicijative za zajedničku nabavu i stvaranje zaliha, te repatrijacijom građana; ističe da granice unutar EU-a moraju ostati otvorene za protok osobne zaštitne opreme, hrane, lijekova, medicinskih proizvoda, krvnih derivata i organa; naglašava da je potrebno olakšati mobilizaciju zdravstvenih djelatnika i poziva da se europska zdravstvena jedinica šalje na zadatke pružanja medicinske pomoći; nadalje naglašava da treba olakšati premještanje pacijenata iz preopterećenih bolnica u jednoj državi članici u drugu koja još uvijek ima raspoloživih kapaciteta;

  7. poziva na znatno jačanje proračuna i osoblja Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te nadležnosti Europske agencije za lijekove (EMA) kako bi im se omogućilo da koordiniraju medicinske odgovore u kriznom razdoblju;

  8. poziva na stvaranje europskog mehanizma za odgovor u području zdravlja u svrhu bolje pripreme i zajedničkog i koordiniranog odgovora na zdravstvene ili sanitarne krize na razini EU-a kako bi se zaštitilo zdravlje naših građana;

  9. poziva Komisiju da ojača sve komponente upravljanja krizama i odgovora na katastrofe te da dodatno ojača instrumente poput RescEU-a kako bi se osigurao istinski zajednički, koordiniran i učinkovit odgovor na razini EU-a; smatra da bi trebalo poboljšati europsko upravljanje, pripravnost i prevenciju kada je riječ o rizicima od katastrofa, kao i zajedničke zalihe opreme, materijala i lijekova, kako bi se omogućila njihova brza mobilizacija u svrhu zaštite života i izvora prihoda građana EU-a;

  10. poziva države članice da sva raspoloživa sredstva za istraživanje i razvoj usmjere u istraživačke inicijative čiji je cilj razumjeti kako bolest funkcionira, ubrzati dijagnostičke testove i razviti cjepivo; smatra da bi europski istraživači, inovativni MSP-ovi i industrija trebali dobiti svu potporu koja im je potrebna za pronalaženje lijeka;

  11. ističe da su potrebne hitne mjere za MSP-ove kako bi im se pomoglo da zadrže radna mjesta i upravljaju likvidnošću; apelira na europska bonitetna i nadzorna tijela, kao i države članice, da razmotre sve opcije za smanjenje opterećenja za MSP-ove; poziva na izradu europske horizontalne strategije za oporavak MSP-a u sklopu koje će im se pomoći smanjenjem birokracije i troškova pristupa financiranju te poticanjem ulaganja u strateške vrijednosne lance u skladu sa zelenim planom;

  12. smatra da EU mora iskoristiti priliku i preuzeti tehnološku kontrolu u strateškim područjima kao što su aktivni farmaceutski sastojci (API) koji su ključni za proizvodnju lijekova i tako smanjiti ovisnost o trećim zemljama, a da se pritom ne dovedu u pitanje koristi koje otvorena gospodarstva imaju zahvaljujući međunarodnoj trgovini;

  13. smatra da bi Komisija trebala proučiti i razmotriti mogućnost uklanjanja svih prepreka s trećim zemljama u pogledu robe koja je ključna za odgovor na krizu, kao što su medicinska oprema, sredstva za dezinfekciju ruku, sapun za ruke, maske i lijekovi, kako bi oni bili dostupniji diljem EU-a;

  14. ističe da pandemija ne poznaje granice ni ideologije te da iziskuje suradnju i solidarnost cijele međunarodne zajednice i jačanje Svjetske zdravstvene organizacije; smatra da je ključno da EU od Kine zatraži da u potpunosti rasvijetli ovu pandemiju, vrijeme njezina pojavljivanja i stvarni broj žrtava; naglašava važnost suradnje i potpore za zemlje zapadnog Balkana, za naše najbliže susjede u istočnom i južnom susjedstvu i partnere, te za zemlje u razvoju, posebno Afriku;

  Europska rješenja za prevladavanje gospodarskih i socijalnih posljedica

  15. poziva Europsku komisiju da predloži opsežan paket za oporavak i obnovu ulaganja radi potpore europskom gospodarstvu nakon krize, povrh onog što Europski stabilizacijski mehanizam (ESM), Europska investicijska banka (EIB) i Europska središnja banka (ESB) već poduzimaju, kao dio novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO); smatra da bi takav paket trebao biti aktivan u razdoblju trajanja gospodarskog poremećaja uzrokovanog ovom krizom; smatra da bi se potrebna ulaganja trebala financirati povećanim VFO-om, postojećim fondovima EU-a i financijskim instrumentima te obveznicama za oporavak pokrivenih jamstvom iz proračuna EU-a; smatra da taj paket ne bi trebao uključivati mutualizaciju postojećeg duga te da bi trebao biti usmjeren na buduća ulaganja;

  16. naglašava da bi taj paket za oporavak i obnovu trebao dati potreban poticaj gospodarstvu, poboljšati njegovu otpornost i stvoriti nova radna mjesta te istodobno pomoći u ekološkoj tranziciji i gospodarskom razvoju našeg kontinenta, što uključuje stratešku autonomiju, te pomoći u provedbi naše industrijske strategije i digitalne transformacije naših društava; podsjeća na iznimnu važnost zelenog plana u tom pogledu te potrebu za usklađivanjem naših odgovora s ciljem klimatske neutralnosti;

  17. stoga ustraje u usvajanju ambicioznog VFO-a s više proračunskih sredstava u skladu s ciljevima Unije, predviđenim učinkom krize na gospodarstva EU-a i očekivanjima građana u pogledu europske dodane vrijednosti, koji nudi veću fleksibilnost i jednostavnost u načinu korištenja sredstava kao odgovor na krizu i koji je opremljen protucikličnim obilježjima; nadalje, poziva na reviziju prijedloga Komisije o reformi sustava vlastitih sredstava kako bi se ostvario dostatan fiskalni manevarski prostor i osigurala veća predvidljivost, sposobnost djelovanja i manja izloženost nacionalnim opasnostima;

  18. naglašava hitnost pružanja pomoći državama članicama koje se suočavaju s izvanrednim dodatnim rashodima kako bi se izbjegla nova dužnička kriza; ističe ulogu koju bi EIB, ESM i privremeni instrument koji se temelji na članku 122. UFEU-a te je sličan Mehanizmu za europsku financijsku stabilnost (EFSM) trebali igrati u zaštiti radnih mjesta, poslovnih subjekata i sustava zdravstvene skrbi te u ponovnom pokretanju europskoga gospodarstva; naglašava, međutim, da bi kapacitet trebao nadilaziti trenutačnu gornju granicu višegodišnjeg financijskog okvira EU-a;

  19. poziva ministre financija europodručja da aktiviraju 410 milijardi eura iz ESM-a; podsjeća na to da za ovu krizu nije odgovorna nijedna država članica te da bi glavni cilj trebao biti borba protiv posljedica pandemije;

  20. poziva Komisiju i države članice da prednost daju mjerama za pomoć i ublažavanje krize za najugroženije građane, starije osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine i osobe iz udaljenih i izoliranih regija, uključujući prekomorske zemlje i područja, s pomoću posebnog fonda za hitnu potporu usmjerenog na zdravstveni sustav i sektore pogođene izbijanjem bolesti COVID-19, te za osobe ispod praga socijalne isključenosti, koji su svi u najvećoj opasnosti od zaraze bolešću COVID-19 i koji najviše pate od njezinih gospodarskih posljedica; apelira na EU i države članice da u sve napore za odgovor na krizu uključe rodnu analizu kako bi se izbjeglo povećanje rodnih nejednakosti i kako bi se ugroženim ženama pružila hitna pomoć;

  21. smatra da države članice moraju poduzeti mjere kako bi zajamčile da su radnici u Europi, uključujući samozaposlene osobe i prekogranične radnike, zaštićeni od gubitka prihoda, i da najteže pogođeni sektori i poduzeća, posebno MSP-ovi, imaju potrebnu potporu i financijsku likvidnost; pozdravlja u tom pogledu novi prijedlog Komisije o instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji („SURE”);

  22. smatra da je od ključne važnosti zadržati unutarnje granice EU-a otvorenima za robu; podsjeća da je jedinstveno tržište izvor našeg zajedničkog prosperiteta i blagostanja te da je ključan element neposrednog i trajnog odgovora na izbijanje bolesti COVID-19; snažno podupire poziv Komisije državama članicama da omoguće prekograničnim radnicima da i dalje prelaze granice, posebno u sektorima za koje se nastavak slobodnog kretanja u EU-u smatra ključnim; u tom pogledu poziva na uspostavu „zelenog traka” na graničnim prijelazima za kopneni (cestovni i željeznički), pomorski, unutarnji plovni i zračni promet;

  23. naglašava da je ova kriza pokazala da je poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući ribarstvo i akvakulturu, od ključne i strateške važnosti jer osigurava opskrbu građana sigurnom i cjenovno pristupačnom hranom zahvaljujući snažnoj i profitabilnoj proizvodnji u svim regijama EU-a; stoga poziva Komisiju i države članice da uvedu sve potrebne mjere kako bi se osiguralo primjereno funkcioniranje lanca opskrbe u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebno u pogledu olakšavanja sezonskog i prekograničnog rada i pristupa ključnim resursima; poziva Komisiju da aktivira i cijeli niz potpora i izvanrednih tržišnih mjera dostupnih u okviru Uredbe (EU) br. 1379/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture[1];

  Europske vrijednosti i vladavina prava nikad nisu fakultativni

  24. naglašava da čak i za vrijeme izvanrednog stanja uvedenog u okviru reakcije na pandemiju koronavirusa, države članice i dalje moraju poštovati vrijednosti EU-a i europski okvir za ljudska prava te da se moraju pobrinuti za to da građani i dalje uživaju ista prava i zaštitu; izražava posebnu zabrinutost zbog koraka koje je u tom pogledu poduzela poljska vlada; oštro osuđuje odluku mađarske vlade da na neodređeno vrijeme produlji izvanredno stanje i suspendira svoj nacionalni parlament;

  25. naglašava da bi izvanredne mjere trebale biti proporcionalne, podložne redovitom nadzoru nacionalnih parlamenata i vremenski ograničene, te da bi se takvim mjerama trebalo poštovati i sustave provjere i ravnoteže demokracije, uključujući neovisnost pravosuđa i slobodu medija; naglašava da granične kontrole i ograničenja kretanja moraju ostati proporcionalni i iznimni te da bi se sva sloboda kretanja unutar schengenskog prostora trebala ponovno uspostaviti čim to bude izvedivo;

  26. poziva na potpuno poštovanje Ženevske konvencije i europskog prava o azilu; ističe da je potrebno donijeti odredbe za prihvat novih tražitelja azila u odgovarajućim sanitarnim uvjetima, s posebnim naglaskom na migrantima koji pristižu na grčke otoke;

  27. prima na znanje plan Komisije da pozove pružatelje telekomunikacijskih usluga da dostave anonimizirane i zbirne podatke kako bi se ograničilo širenje koronavirusa, nacionalne programe praćenja koji su već na snazi, i uvođenje aplikacija kojima se tijelima vlasti omogućuje nadzor kretanja, kontakata i zdravstvenih podataka; poziva Komisiju i države članice da objave pojedinosti o tim programima i omoguće javnu kontrolu i potpuni nadzor tijela za zaštitu podataka; napominje da se mobilni podaci o lokaciji građana mogu obrađivati samo ako su u potpunosti i nepovratno anonimizirani, odnosno uz dobrovoljni pristanak pojedinaca; očekuje od nacionalnih i europskih tijela vlasti da u potpunosti poštuju zakonodavstvo o zaštiti podataka i privatnosti, a od tijela za zaštitu podataka da ga provode;

  28. naglašava da je dezinformiranje o bolesti COVID-19 trenutačno veliki problem za javno zdravlje; potiče EU da uspostavi europski informacijski kanal na svim službenim jezicima kako bi se zajamčilo da svi građani imaju pristup točnim i provjerenim informacijama; smatra da bi Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) trebao biti zadužen za koordinaciju i usklađivanje podataka država članica u cilju poboljšanja kvalitete i usporedivosti;

  29. naglašava da EU mora postati otporniji na krize općenito, kako ne bi ovisio o neprimjerenom političkom i gospodarskom utjecaju, na primjer iz Kine i Rusije, te da mora biti spreman strateški komunicirati, boriti se protiv vanjskih dezinformacija, lažnih vijesti i kibernapada te se stalno prilagođavati promjenjivom geopolitičkom okružju;

  Nakon krize, Europska unija koja je snažnija i koja donosi učinkovitije mjere

  30. izražava svoju čvrstu namjeru da učini sve što je potrebno kako bi Unija i njezini građani izišli iz krize i poziva sve institucije EU-a i države članice da odmah primjene sve relevantne odredbe Ugovora i da u skladu s tim djeluju u duhu solidarnosti; podsjeća da za ovu krizu nitko nije kriv, ali da bi svi trebali raditi na njezinu rješavanju;

  31. smatra da je pandemija pokazala ograničenja u pogledu sposobnosti Unije da djeluje odlučno i da je razotkrila nedostatak izvršnih i proračunskih ovlasti Komisije; smatra da Unija zato mora proći temeljitu i odgovarajuću reformu; smatra da je usred hitne situacije potrebno aktivirati opću klauzulu pasarelu kako bi se olakšao postupak donošenja odluka u svim pitanjima, što bi moglo pomoći u suočavanju s izazovima trenutačne zdravstvene krize;

  32. apelira na države članice da zanemare svoje razlike i djeluju u općem interesu i u duhu solidarnosti; poziva ih da odmah primjene sve odgovarajuće odredbe Ugovora za djelovanje u skladu s tim;

  33. naglašava da se Unija mora pripremiti za dubinsko promišljanje o tome kako postati djelotvornija i demokratičnija te da trenutačna kriza samo potvrđuje da je to neodgodivo; smatra da je planirana Konferencija o budućnosti Europe prikladan forum za takvo što; stoga smatra da se Konferencija treba sazvati što prije i da mora iznijeti jasne prijedloge, među ostalim u izravnoj suradnji s građanima, kako bi se potaknula temeljita reforma Europske unije, čime bi ona postala učinkovitija, solidarna, demokratska, suverena i otporna;

  34. poziva Europsku komisiju da preuzme svoju odgovornost temeljenu na Ugovorima i da poduzme odvažne inicijative;

  35. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Komisije, predsjedniku Europskog vijeća i aktualnom Predsjedništvu Vijeća.

  Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2020.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti