Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0143/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0143/2020

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről

  14.4.2020 - (2020/2616(RSP))

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

  Dacian Cioloş
  a Renew képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0143/2020

  Eljárás : 2020/2616(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B9-0143/2020
  Előterjesztett szövegek :
  B9-0143/2020
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  B9-0143/2020

  Az Európai Parlament állásfoglalása a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről

  (2020/2616(RSP))

  Az Európai Parlament,

   tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a vírus terjedése minden egyes európai életére hatással van, és az Uniót is próbára teszi;

  B. mivel az egészségügyi ellátás mindenekelőtt nemzeti hatáskörbe tartozik, azaz az EU segíthet ugyan a tagállamok intézkedéseinek összehangolásában, de saját akaratából nem járhat el;

  C. mivel gazdaságunk felfüggesztése és az ebből eredő zavarok drámai és mérhetetlen hatást fognak gyakorolni az európai polgárokra, vállalkozásokra, munkavállalókra és az önfoglalkoztatókra;

  D. mivel a szolidaritás a Szerződések értelmében nem lehetőség, hanem kötelezettség;

  E. mivel ez az igazság pillanata az Európai Unió számára, amely meghatározza jövőjét;

  1. legmélyebb együttérzését fejezi ki az európaiak és családjaik, valamint a világ valamennyi lakosa felé, akiket a világjárvány emberáldozatokkal és tragédiával sújtott, és részvétét fejezi ki mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket; őszinte részvétét fejezi ki a betegek felé, és gyors felépülést kíván nekik;

  2. nagyra becsüli mindazokat, akik a világjárvány elleni küzdelem frontvonalán dolgoznak, például az orvosokat és az ápolókat; őszinte háláját fejezi ki mindazoknak a névtelen hősöknek, akik alapvető feladatokat látnak el, például az élelmiszer-kiskereskedelem és -szállítás, az oktatás, a mezőgazdaság, a közlekedés és a hulladékgyűjtés területén, a közélet és a szolgáltatások fenntartása, valamint az alapvető javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy megfelelő és összehangolt nemzeti intézkedések végrehajtása révén biztonságos munkakörülményeket garantáljanak a járvány frontvonalában dolgozó valamennyi munkavállaló, különösen a betegekkel közvetlenül érintkező egészségügyi személyzet számára, beleértve a megfelelő egyéni védőeszközök biztosítását; felhívja az Európai Bizottságot, hogy felügyelje ezen intézkedések végrehajtását;

  3. szolidaritását fejezi ki a vírus által leginkább sújtott tagállamokkal és a világjárvány hatásaival szembesülő összes többi országgal; a legőszintébben együtt érez mindazokkal, akik elvesztették munkahelyüket, és akiknek szakmai életét a világjárvány megzavarta; hangsúlyozza, hogy az EU egyetlen országot sem hagy magára;

  4. aggasztónak találja, hogy az EU kezdetben nem volt képes a kollektív fellépésre; kéri, hogy a tagállamok minden jövőbeli fellépését a szolidaritás és a lojális együttműködés uniós alapelve vezérelje; úgy véli, hogy a COVID-19-válság felerősítette a közös európai fellépés fontosságát; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió és tagállamai közös forrásokkal rendelkeznek a világjárvány és annak következményei elleni küzdelemhez, de csak akkor, ha egymás mellett állnak; elismeri, hogy a válság kezdetén egyoldalúan eljáró tagállamok most már tisztában vannak azzal, hogy a válság leküzdésének egyetlen módja az együttműködés, a bizalom és a szolidaritás;

  5. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy közösen cselekedjenek annak biztosítása érdekében, hogy az Unió megerősödve kerüljön ki a válságból; hangsúlyozza, hogy a Parlament együtt fog működni a többi uniós intézménnyel az életek megmentése, a munkahelyek és a vállalkozások védelme, valamint a gazdasági fellendülés ösztönzése érdekében, és készen fog állni arra, hogy elszámoltathatóvá tegye ezen intézményeket intézkedéseikért;

  Európai szolidaritás és fellépés az egészségügyi ágazatban

  6. üdvözli a tagállamok fellépései során tanúsított európai szolidaritást a más tagállamokból származó betegek kezelése, az egészségügyi berendezések biztosítása – többek között közös beszerzési kezdeményezések és készletfelhalmozás révén –, valamint a polgárok hazaszállítása terén; hangsúlyozza, hogy az egyéni védőeszközök, az élelmiszerek, a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök, a vérszármazékokból készült termékek és szervek forgalma előtt nyitva kell tartani az EU-t; hangsúlyozza, hogy meg kell könnyíteni az egészségügyi szakemberek mozgósítását, és felszólít az Európai Orvosi Hadtest bevetésére az orvosi segítségnyújtás biztosítása érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy meg kell könnyíteni a betegek szállítását egy tagállam túlzsúfolt kórházából egy másik tagállam még szabad kapacitással rendelkező kórházába;

  7. kéri, hogy jelentősen erősítsék meg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) költségvetését és személyzetét, valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatásköreit annak érdekében, hogy válság idején lehetővé tegyék számukra az orvosi válaszlépések összehangolását;

  8. szorgalmazza egy európai egészségügyi reagálási mechanizmus létrehozását annak érdekében, hogy polgáraink egészségének védelme érdekében jobban fel lehessen készülni és közös és összehangolt módon lehessen reagálni bármilyen uniós szintű egészségügyi vagy higiéniai válságra;

  9. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a válságkezelés és a katasztrófareagálás valamennyi elemét, és tovább erősítse a RescEU-hoz hasonló eszközöket egy valóban közös, összehangolt és hatékony uniós szintű reagálás biztosítása érdekében; úgy véli, hogy a közös felszerelés-, anyag- és gyógyszerkészletek mellett fokozni kell az európai katasztrófakockázat-kezelést, felkészültséget és megelőzést, hogy az uniós polgárok életének és megélhetésének védelme érdekében gyorsan lehessen mozgósítani e készleteket;

  10. felhívja a tagállamokat, hogy az összes rendelkezésre álló kutatási és innovációs forrást a betegség megértését, a diagnosztikai vizsgálatok felgyorsítását és az oltóanyag-fejlesztést célzó kutatási kezdeményezésekre fordítsák; úgy véli, hogy az európai kutatóknak, az innovatív kkv-knak és az iparnak minden szükséges támogatást meg kell kapniuk ahhoz, hogy gyógymódot találjanak a betegségre;

  11. hangsúlyozza, hogy sürgősen többet kell tenni a kkv-kért, segíteni kell őket a munkahelyek megőrzésében és likviditásuk kezelésében; sürgeti az európai prudenciális és felügyeleti hatóságokat, valamint a tagállamokat, hogy vizsgáljanak meg minden lehetőséget a kkv-k terheinek csökkentésére; felszólít egy, a kkv-k helyreállítását célzó európai horizontális stratégia kidolgozására, amely a bürokrácia és a finanszírozáshoz való hozzáférés költségeinek csökkentése, valamint a zöld megállapodással összhangban a stratégiai értékláncokba történő beruházások ösztönzése révén támogatja őket;

  12. úgy véli, hogy az EU-nak meg kell ragadnia a lehetőséget és vissza kell nyernie a technológiai ellenőrzést olyan stratégiai területeken, amilyenek például a gyógyszergyártáshoz nélkülözhetetlen gyógyszerhatóanyagok, és ezáltal csökkentenie kell a harmadik országoktól való függőségét anélkül, hogy ez aláásná a nyitott gazdaságok nemzetközi kereskedelemből nyert előnyeit;

  13. úgy véli, hogy a Bizottságnak fel kell tárnia és meg kell fontolnia annak lehetőségét, hogy felszámolja a harmadik országokkal együtt az e válság kezeléséhez elengedhetetlen áruk – például az orvosi berendezések, a kézfertőtlenítő szerek, a szappanok, a szájmaszkok és a gyógyszerek – útjában álló akadályokat annak érdekében, hogy azok EU-szerte elérhetőbbé váljanak;

  14. hangsúlyozza, hogy a világjárvány nem ismer határokat vagy ideológiákat, és hogy ehhez az egész nemzetközi közösség együttműködésére és szolidaritására, valamint az Egészségügyi Világszervezet megerősítésére van szükség; úgy véli, hogy az EU-nak fel kell kérnie Kínát, hogy osszon meg minden információt e világjárványról, megjelenésének idejéről és az emberáldozatok tényleges nagyságáról; hangsúlyozza a nyugat-balkáni országok, a keleti és déli szomszédságot kitevő legközelebbi szomszédaink és partnereik, valamint a fejlődő országok, különösen Afrika együttműködésének és támogatásának fontosságát;

  Európai megoldások a gazdasági és társadalmi következmények leküzdésére

  15. felhívja az Európai Bizottságot, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Központi Bank (EKB) által már kínáltakon túlmenően tegyen javaslatot az új többéves pénzügyi keret részeként egy nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagra az európai gazdaság válság utáni támogatására; úgy véli, hogy egy ilyen csomagot mindaddig működtetni kell, amíg a válság okozta gazdasági nehézségek meg nem szűnnek; úgy véli, hogy a szükséges beruházásokat a megnövelt többéves pénzügyi keretből, a meglévő uniós alapokból és pénzügyi eszközökből, valamint az uniós költségvetés által garantált gazdaságélénkítési kötvényekből lehetne finanszírozni; úgy véli, hogy ez a csomag nem foglalhatja magában a meglévő adósságok kölcsönösségi alapú kezelését, és a jövőbeli beruházásokra kell irányulnia;

  16. hangsúlyozza, hogy ennek a gazdaságélénkítő és helyreállító csomagnak új lendületet kell adnia a gazdaságnak, javítania kell annak ellenálló képességét és munkahelyeket kell teremtenie, egyszersmind segítenie kell kontinensünk ökológiai átmenetét és gazdasági fejlődését, beleértve a stratégiai autonómiát is, valamint támogatnia kell ipari stratégiánk végrehajtását és társadalmaink digitális átalakulását; emlékeztet e tekintetben a zöld megállapodás kiemelkedő fontosságára, valamint arra, hogy válaszainkat össze kell hangolni a klímasemlegesség célkitűzésével;

  17. ezért szorgalmazza egy olyan ambiciózus többéves pénzügyi keret elfogadását, amely az Unió célkitűzéseivel összhangban megnövelt költségvetéssel rendelkezik, a válságnak az uniós gazdaságokra gyakorolt várható hatását és a polgárok európai hozzáadott értékre vonatkozó elvárásait, nagyobb rugalmasságot és egyszerűséget biztosít az alapok válságkezelésre való felhasználása terén, és anticiklikus jellemzőkkel rendelkezik; felszólít továbbá a saját források rendszerének reformjáról szóló bizottsági javaslat felülvizsgálatára annak érdekében, hogy elegendő költségvetési mozgástér álljon rendelkezésre, valamint biztosítani lehessen a jobb kiszámíthatóságot, a cselekvési képességet és a nemzeti veszélyeknek való kitettség enyhítését;

  18. hangsúlyozza, hogy egy újabb államadósság-válság elkerülése érdekében sürgősen segítséget kell nyújtani azoknak a tagállamoknak, amelyek rendkívüli többletkiadással szembesülnek; kiemeli, hogy az EBB-nek, az ESM-nek és az EUMSZ 122. cikkén alapuló, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmushoz (EFSM) hasonló ideiglenes eszköznek fontos szerepet kell játszania a munkahelyek, a vállalkozások és az egészségügyi rendszerek védelmében és az európai gazdaság újraindításában; hangsúlyozza azonban, hogy a kapacitásnak meg kell haladnia az EU többéves pénzügyi keretének jelenlegi felső határát;

  19. felhívja az euróövezet pénzügyminisztereit, hogy aktiválják az ESM-ben rendelkezésre álló 410 milliárd eurót; emlékeztet arra, hogy ezért a válságért konkrétan egyetlen tagállam sem felelős, és hogy a fő cél a járvány következményei elleni küzdelem kell, hogy legyen;

  20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a legsérülékenyebb polgárok, az idősek, a fogyatékossággal élők, az etnikai kisebbségek, valamint a távoli és elszigetelt régiókból – többek között a tengerentúli országokból és területekről – származó személyek számára nyújtott segély- és válságenyhítési intézkedéseket egy külön erre a célra létrehozott rendkívüli támogatási alap révén, amely az egészségügyi rendszerekre és a COVID-19-járvány által sújtott ágazatokra, valamint a társadalmi kirekesztés küszöbe alá kerülő személyekre összpontosít, akik mind a COVID-19-fertőzés legnagyobb kockázatának vannak kitéve, és egyben a legnagyobb mértékben szenvedik el annak gazdasági hatásait is; sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy valamennyi reagálási erőfeszítésbe építsenek be nemi szempontú elemzést a nemek közötti egyenlőtlenségek súlyosbodásának elkerülése és a veszélyben lévő nők szükséghelyzeti támogatása érdekében;

  21. úgy véli, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy az európai munkavállalók – beleértve az önálló vállalkozókat és a határokon átnyúló tevékenységet folytatókat is – ne legyenek kitéve jövedelmük elvesztésének, valamint hogy a leginkább érintett ágazatok és vállalkozások, különösen a kkv-k rendelkezzenek a szükséges támogatással és pénzügyi likviditással; e tekintetben üdvözli a Bizottság javaslatát egy, a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő új támogatásról (SURE);

  22. rendkívül fontosnak tartja, hogy az EU belső határai nyitva maradjanak az áruk előtt; emlékeztet arra, hogy az egységes piac közös boldogulásunk és jólétünk forrása, illetve a COVID-19-járvány kitörésére adott azonnali és folyamatos válasz kulcsfontosságú eleme; határozottan támogatja a Bizottság tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy tegyék lehetővé a határ menti ingázók számára a határátlépést, különösen azokban az ágazatokban, ahol alapvetően fontosnak számít az EU-n belüli szabad mozgás fenntartása; e tekintetben egy „zöld sáv” kialakítására szólít fel a szárazföldi (közúti és vasúti), tengeri, belvízi és légi közlekedés során;

  23. hangsúlyozza, hogy a válság rávilágított, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat – beleértve a halászatot és az akvakultúrát is – alapvető fontosságú és stratégiai jelentőséggel bír, mivel biztosítja, hogy erős és jövedelmező termeléssel biztonságos és megfizethető élelmiszerek juthassanak el a polgárokhoz az EU valamennyi régiójában; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc megfelelő működésének biztosítása érdekében, különösen az idényjellegű és a határokon átnyúló munkavégzés és a kulcsfontosságú erőforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése tekintetében; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy aktiválja a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet[1] értelmében rendelkezésre álló támogatások és rendkívüli piaci intézkedések teljes körét;

  Az európai értékek és a jogállamiság sosem választás kérdése

  24. hangsúlyozza, hogy a tagállamok még a koronavírus-világjárványra válaszul elrendelt szükségállapot idején is kötelesek tiszteletben tartani az uniós értékeket és az európai emberi jogi keretet, és biztosítaniuk kell, hogy a polgárok továbbra is ugyanazokat a jogokat és védelmet élvezzék; különös aggodalmának ad hangot a lengyel kormány által e tekintetben tett lépések miatt; határozottan elítéli a magyar kormány azon döntését, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a szükségállapotot és felfüggeszti nemzeti parlamentjét;

  25. hangsúlyozza, hogy a kivételes intézkedéseknek arányosnak kell lenniük, azokat a nemzeti parlamenteknek rendszeresen ellenőrizniük kell, és időben korlátozottnak kell lenniük, továbbá tiszteletben kell tartaniuk a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, beleértve az igazságszolgáltatás függetlenségét és a média szabadságát; hangsúlyozza, hogy a határellenőrzéseknek és a kijárási korlátozásoknak arányosnak és kivételesnek kell maradniuk, és amint lehet, vissza kell állítani a schengeni térségen belül a szabad mozgást;

  26. felszólít a genfi egyezmény és az európai menedékjog teljes körű tiszteletben tartására; rámutat, hogy rendelkezéseket kell hozni az új menedékkérők megfelelő egészségügyi körülmények közötti befogadására, különös figyelmet fordítva a görög szigetekre érkező migránsokra;

  27. figyelembe veszi a Bizottság arra irányuló tervét, hogy a koronavírus terjedésének korlátozása érdekében felszólítja a távközlési szolgáltatókat anonimizált és összesített adatok átadására, a már hatályban lévő nemzeti nyomonkövetési programok alkalmazására, valamint a hatóságok számára a mozgások, a kapcsolatok és az egészségügyi adatok nyomon követését lehetővé tevő alkalmazások bevezetésére; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék közzé e rendszerek részleteit, és tegyék lehetővé az adatvédelmi hatóságok általi nyilvános ellenőrzést és teljes körű felügyeletet; megjegyzi, hogy a polgárok mobil helymeghatározó adatait csak akkor lehet feldolgozni, ha teljesen és visszafordíthatatlanul névtelenné teszik őket, vagy ha az egyének önkéntes hozzájárulásukat adták ehhez; elvárja, hogy a nemzeti és európai hatóságok teljes mértékben megfeleljenek az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályoknak, az adatvédelmi hatóságok pedig érvényesítsék azokat;

  28. hangsúlyozza, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos félretájékoztatás a jelenlegi helyzetben súlyos közegészségügyi problémát jelent; sürgeti az EU-t, hogy az összes hivatalos nyelven hozzon létre egy európai információs csatornát annak biztosítása érdekében, hogy minden polgár pontos és ellenőrzött információkat kapjon; úgy véli, hogy a minőség és az összehasonlíthatóság javítása érdekében az ECDC-t kell megbízni a tagállami adatok koordinálásával és összehangolásával;

  29. hangsúlyozza, hogy az EU-nak ellenállóbbá kell válnia általában véve a válságokkal szemben, és mentesnek kell maradnia a például Kínából és Oroszországból érkező indokolatlan politikai és gazdasági befolyástól, továbbá készen kell állnia a stratégiai kommunikációra, a kívülről jövő félretájékoztatás, álhírek és kibertámadások elleni küzdelemre, valamint a változó geopolitikai környezethez való folyamatos alkalmazkodásra;

  A válság utáni megerősödött Európai Unió hatékonyabb intézkedéseket hoz polgárai számára

  30. kifejezi azon határozott szándékát, hogy mindent megtesz az Unió és polgárai válságból való kilábalása érdekében, és felszólítja az összes uniós intézményt és a tagállamokat, hogy haladéktalanul alkalmazzák a Szerződés vonatkozó rendelkezéseit, és ennek megfelelően a szolidaritás szellemében járjanak el; emlékeztet arra, hogy a válságért senki sem hibáztatható, és nem is lesz mindannyiunk végzete;

  31. úgy véli, hogy a világjárvány megmutatta az Unió határozott fellépési képességének korlátait, és rávilágított a Bizottság végrehajtási és költségvetési hatáskörének hiányára; úgy véli, hogy válaszként az Uniónak mélyreható és megfelelő reformon kell átesnie; úgy véli, hogy sürgősen életbe kell léptetni az általános áthidaló klauzulát a döntéshozatali folyamat megkönnyítése érdekében minden olyan kérdésben, amely segíthet a jelenlegi egészségügyi válság kihívásainak kezelésében;

  32. sürgeti a tagállamokat, hogy emelkedjenek felül nézetkülönbségeiken, és a közérdek és a szolidaritás szellemében járjanak el; felszólítja őket, hogy haladéktalanul használják fel a Szerződés ezt szolgáló rendelkezéseit annak érdekében, hogy ennek megfelelően járjanak el;

  33. hangsúlyozza, hogy az Uniónak készen kell állnia annak mélyreható elemzésére, hogy miként lehetne hatékonyabbá és demokratikusabbá válni, és hogy a jelenlegi válság csak fokozza e kérdés sürgősségét; úgy véli, hogy az Európa jövőjéről tervezett konferencia nyújthatna ehhez megfelelő fórumot; ezért úgy véli, hogy a konferenciát a lehető leghamarabb össze kell hívni, és – többek között a polgárok közvetlen bevonásával – egyértelmű javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Unió mélyreható reformjának megvalósítása érdekében, hatékonyabbá, szilárdabbá, demokratikusabbá, szuverénebbé és ellenállóbbá téve azt;

  34. felhívja az Európai Bizottságot, hogy vegye nagyon komolyan a Szerződésen alapuló felelősségét, és tegyen bátor kezdeményezéseket;

  35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság elnökének, az Európai Tanács elnökének és a Tanács soros elnökségének.

  Utolsó frissítés: 2020. április 15.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat