Procedură : 2020/2616(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0145/2020

Texte depuse :

B9-0145/2020

Dezbateri :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


<Date>{14/04/2020}14.4.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0145/2020</NoDocSe>
PDF 156kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison, Sylvia Limmer</Depute>

<Commission>{ID}în numele Grupului ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0145/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia

(2020/2616(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 6 litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere toate inițiativele propuse până în prezent de instituțiile UE drept răspuns la epidemia de coronavirus 2019 (COVID-19),

 având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din 16 aprilie 2020 privind acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât COVID-19 este cauzat de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2); întrucât primul caz de COVID-19 a fost diagnosticat în China în noiembrie 2019; întrucât, de atunci, virusul s-a răspândit rapid în întreaga lume;

B. întrucât guvernul chinez a avut cunoștință de evoluția noului virus cu mult timp înainte ca Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și restul lumii să fie informate în mod oficial;

C. întrucât peste 1,5 milioane de persoane din întreaga lume au fost diagnosticate cu COVID-19 și peste 100 000 de persoane au murit în urma infectării; întrucât, la 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 pandemie mondială;

D. întrucât gravitatea COVID-19 este cauzată nu numai de rata ridicată a mortalității în rândul anumitor categorii ale populației, precum vârstnicii și persoanele care suferă de afecțiuni medicale preexistente, ci și de suprasolicitarea spitalelor, care au o capacitate limitată; întrucât nu există totuși date statistice sau științifice precise despre rata mortalității virusului la anumite grupe de vârstă și despre răspândirea în rândul populației generale, ceea ce duce la incertitudine în ceea ce privește răspunsul adecvat la acest virus; întrucât COVID-19 poate fi răspândit de persoane care nu prezintă încă simptome, fiind prin urmare posibil ca acestea să transmită virusul fără să știe;

E. întrucât va fi nevoie de câteva luni pentru a elabora și testa un vaccin împotriva COVID-19; întrucât în prezent nu există niciun tratament disponibil;

F. întrucât majoritatea statelor membre au început să aplice măsuri serioase pentru a limita răspândirea epidemiei abia în martie 2020; întrucât aceste măsuri includ declararea stării de urgență, ceea ce a limitat drepturile fundamentale ale cetățenilor; întrucât măsurile luate în majoritatea statelor membre vizează „aplatizarea curbei” prin distanțare socială;

G. întrucât primele măsuri coordonate ale Comisiei drept răspuns la epidemie au fost anunțate abia în data de 13 martie, la câteva săptămâni după ce au fost descoperite primele cazuri în Europa;

H. întrucât Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) este agenția UE care urmărește să consolideze mecanismele de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase; întrucât sarcinile sale principale sunt supravegherea, informațiile privind epidemiile, răspunsul, consultanța științifică, microbiologia, pregătirea, formarea în domeniul sănătății publice, relațiile internaționale și comunicarea în domeniul sănătății;

I. întrucât Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a fost complet ineficient în gestionarea crizei cauzate de coronavirus, chiar dacă acesta dispune de resurse importante și are reprezentanțe în aproape toate țările din lume;

J. întrucât această pandemie mondială are implicații majore asupra geopoliticii, printre care instabilitatea politică în noi regiuni sau agravarea instabilității politice existente, recesiunea globală și provocările financiare, efecte corelate cu inegalitățile sociale și economice, consecințe directe asupra pieței resurselor naturale și redefinirea rolului anumitor țări în lanțurile lor globale de aprovizionare;

K. întrucât problemele de aprovizionare din sectoarele strategice apărute ca urmare a crizei au evidențiat pierderea suveranității și dependența puternică a industriei europene de producția din țări terțe, în primul rând China, în special în sectoare strategice precum industria automobilelor, farmaceutică și electronică;

L. întrucât criza provocată de coronavirus demonstrează importanța producției agricole europene și capacitatea acesteia de a răspunde cererii interne; întrucât, în același timp, anumite importuri din țări terțe se prăbușesc ca urmare a reorganizării comerțului mondial cauzată de acest virus;

M. întrucât autoritățile de aplicare a legii, inclusiv personalul din închisori, joacă un rol esențial în timpul crizei și în aplicarea măsurilor de urgență, adesea neavând echipament personal de protecție adecvat, necesar pentru a-și îndeplini misiunea foarte delicată;

N. întrucât epidemia de COVID-19 are un impact uriaș asupra societăților și a economiilor noastre, a piețelor muncii și a sistemelor sociale,

1. transmite cele mai sincere condoleanțe tuturor celor care i-au pierdut pe cei dragi din cauza epidemiei de COVID-19; își exprimă recunoștința față de serviciile esențiale din prima linie de combatere a epidemiei, printre care personalul medical, forțele de aplicare a legii și cei implicați în producția și distribuția de alimente, dar nu numai;

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul enorm de infecții cu COVID-19, la numărul tot mai mare de pacienți cu simptome de COVID-19 și la numărul tot mai mare de decese cauzate de pandemie; își exprimă îngrijorarea în mod deosebit cu privire la situația din Spania și Italia, unde epidemia a lovit cel mai dur, și este profund îngrijorat de situația spitalelor care nu mai fac față numărului de pacienți necesitând îngrijire imediată; își exprimă admirația cea mai profundă și recunoștința adâncă față de toți furnizorii de asistență medicală;

3. reamintește că asistența medicală publică și securitatea socială nu sunt competențe ale UE, ci ale statelor membre, reflectând prioritățile fiecărui stat membru;

4. regretă că, în ciuda evoluției unei pandemii, majoritatea guvernelor statelor membre au fost cu totul nepregătite, după cum o demonstrează lipsa de echipamente de protecție fizică, precum și lipsa unei abordări bine organizate pentru a contracara în mod eficient pandemia; ia act de faptul că Comisia a asistat în mod pasiv la pătrunderea epidemiei în UE și nu a acordat atenție transformării situației într-o criză sanitară, socială și economică dramatică; este uimit de faptul că guvernele fie nu au monitorizat, fie nu au fost interesate să monitorizeze criza pe măsura ce aceasta lua proporții în China;

5. reamintește că UE este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunilor statelor membre pentru a proteja sănătatea umană; ia act de faptul că Comisia nu a desfășurat nicio acțiune semnificativă pentru a sprijini statele membre, coordonând sau completând acțiunile acestora; în acest context, deplânge faptul că Comisia nu și-a îndeplinit mandatul conferit prin tratate; solicită, prin urmare, ca suveranitatea statelor membre să fie menținută, întrucât statul național este în continuare cel mai bine pregătit pentru a răspunde amenințărilor la adresa sănătății publice;

6. solicită o evaluare adecvată a rolului și a funcționării Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru a evalua dacă aceasta a eșuat în misiunea sa;

7. salută asistența bilaterală voluntară furnizată de anumite state membre sau entități private din statele membre, cum ar fi preluarea pacienților, furnizarea de echipamente de protecție sau detașarea de medici;

8. deplânge faptul că există un deficit grav de combinezoane de protecție, măști faciale și dezinfectanți în aproape toate statele membre; consideră că acest deficit ar fi putut fi prevenit dacă statele membre și Comisia ar fi reacționat mai proactiv față de epidemie; ia act cu îngrijorare de faptul că anumite state membre au sfătuit publicul larg să nu poarte măști faciale, despre care s-a dovedit că au diminuat contagierea în societățile orientale; consideră că s-a recurs la acest tip de dezinformare din cauza lipsei echipamentelor de protecție;

9. ia act de propunerea legislativă a Comisiei de amânare a punerii în aplicare a Regulamentului privind dispozitivele medicale (COM(2020)0144); invită Comisia să evalueze până la sfârșitul anului dacă un astfel de regulament abordează noile provocări apărute în urma crizei cauzate de COVID-19 și să elaboreze, dacă este cazul, o propunere legislativă de revizuire;

10. consideră că pasivitatea Comisiei și a guvernelor majorității statelor membre într-un stadiu incipient al crizei a necesitat un răspuns mult mai brutal la COVID-19; consideră că închiderea din timp a granițelor externe ale UE sau chiar verificarea sistematică a temperaturii persoanelor în aeroporturi ar fi putut preveni închiderea granițelor interne ale UE; regretă, în special, faptul că unul dintre argumentele împotriva închiderii granițelor externe a fost că această măsură ar face jocurile așa-zișilor populiști de dreapta, o decizie prin care viețile a mii de cetățeni ai statelor membre au fost expuse în mod inutil riscului de infecție din motive ideologice și instrumentalizare politică;

11. consideră că aplicarea din timp a unei strategii de testare și de urmărire, precum cea utilizată în Coreea de Sud, ar fi putut conduce la identificarea persoanelor infectate, la izolarea zonelor critice, astfel reducându-se la minimum impactul COVID-19; consideră că lipsa unei astfel de testări a impus măsuri de izolare și încetarea activității peste tot în UE;

12. insistă asupra faptului că, dată fiind gravitatea crizei, depășirea acesteia trebuie să aibă prioritate față de toate celelalte planuri; solicită UE să se asigure că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru a realiza fără întârziere investițiile necesare pentru a veni în sprijinul IMM-urilor și sectorului sănătății publice; invită Comisia să permită statelor membre să pună în aplicare toate măsurile monetare și fiscale necesare pentru a sprijini întreprinderile, inclusiv prin reducerea presiunilor de reglementare, de exemplu prin crearea de instrumente care să ușureze respectarea normelor, în cazul în care mecanismele normale s-ar dovedi a fi împovărătoare;

13. invită Consiliul European să își realinieze prioritățile politice și invită Comisia să-și reducă în mod consistent ambițiile de reglementare anterioare crizei; consideră că acum este momentul să primeze pragmatismul și să se amâne noile inițiative legislative prevăzute în programul de lucru al Comisiei;

14. solicită o reorientare completă a priorităților pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, ținând seama de impactul socioeconomic al pandemiei pe termen mediu și lung; solicită ca bugetul avut în vedere pentru „integrarea aspectelor legate de schimbările climatice” să fie mobilizat în favoarea măsurilor legate de COVID-19;

15. invită Biroul, care este responsabil cu stabilirea bugetului anual al Parlamentului, să elaboreze o strategie de transfer al economiilor instituției generate de măsurile de izolare, pentru a sprijini statele membre lovite deosebit de dur de epidemia de COVID-19;

16. solicită UE să emită imediat un moratoriu privind toate acțiunile UE, concentrate asupra unor zone și structuri geografice din afara UE, precum și orice acțiuni planificate, cu excepția celor care întăresc în mod direct granițele externe ale UE și asigură nivelul statului de drept și al protecției generale a cetățenilor în statele membre ale UE; solicită ca fondurile UE alocate acțiunii externe a UE să fie puse la dispoziție pentru măsuri menite să protejeze cetățenii statelor membre și modul de viață european în timpul pandemiei și după aceasta;

17. deplânge faptul că recomandările specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european privind sănătatea publică s-au dovedit a fi contraproductive în ceea ce privește reziliența sistemelor naționale de sănătate în cazul unei urgențe majore în domeniul sănătății;

18. ia act de deciziile Băncii Centrale Europene (BCE) și de consecințele acestora asupra piețelor financiare; respinge orice încercare de a folosi criza pentru a se face presiuni în direcția unei integrări tot mai strânse în zona euro, prin mutualizarea datoriilor sau prin mecanisme de condiționalitate;

19. recunoaște beneficiile Comunicării Comisiei „Cadrul temporar al Comisiei pentru măsurile de ajutor de stat menite să sprijine economia în cadrul actualei epidemii de COVID-19” (C(2020)1863), care permite statelor membre să își continue activitatea economică în timpul epidemiei de COVID-19 și după aceasta; subliniază că este important să se garanteze în continuare, pe termen lung, atât timp cât este necesar, această flexibilitate și alte instrumente suplimentare care să permită tuturor întreprinderilor să își furnizeze bunurile și serviciile fără a se confrunta cu obstacole comerciale neloiale în cadrul UE și pe piețele din afara UE ca urmare a epidemiei de COVID-19;

20. solicită să se acorde prioritate ajutoarelor directe pentru continuarea activității IMM-urilor, meșteșugarilor, comercianților, persoanelor care desfășoară activități independente și agricultorilor, care reprezintă marea majoritate a locurilor de muncă în țările europene și asigură cea mai mare parte a serviciilor esențiale vieții în regiunile noastre;

21. invită statele membre să colecteze date naționale coerente privind impactul și, în special, caracterul letal al virusului, să studieze și să îmbunătățească comparabilitatea datelor, și să le pună la dispoziție pentru cercetare și deciziile de politici; solicită o anchetă internațională independentă cu mandat, ca să viziteze, să inspecteze și să studieze ce s-a întâmplat de fapt în China; consideră, de asemenea, că China trebuie să fie trasă la răspundere pentru încercarea de a difuza informații false ca să arunce vina pentru epidemia de virus din Wuhan asupra unei alte țări;

22. solicită să se activeze clauzele de salvgardare din acordurile comerciale pentru a proteja sectorul agricol și al pescuitului; invită Comisia să recunoască faptul că canalele de distribuție scurte sunt cele mai potrivite pentru a asigura aprovizionarea sigură cu alimente a consumatorilor și pentru a garanta venituri viabile fermierilor; solicită să se facă derogări care să permită sprijinirea agricultorilor;

23. îndeamnă statele membre să întărească controalele la granițele externe pentru a limita transportul internațional pe durata crizei sanitare și pentru a acorda prioritate transportului de produse alimentare, combustibil, medicamente, echipamente de protecție și echipamente medicale;

24. invită autoritățile naționale competente să întărească supravegherea pieței pentru a preveni prejudiciile aduse consumatorilor și să facă schimb de informații cu privire la practicile abuzive (declarații false cu privire la cauza creșterii prețurilor sau fraude legate de COVID-19);

25. subliniază că este extrem de important ca sectoarele strategice și producția de bunuri strategice majore, cum ar fi produsele farmaceutice și dispozitivele medicale, să fie menținute în cadrul UE, pentru a inversa situația actuală în care cea mai mare parte a lanțului de aprovizionare este delocalizată și nu se află sub controlul statelor membre ale UE și la dispoziția lor imediată;

26. consideră că lanțurile de livrare globalizate au ajuns să fie prea lungi; avertizează că întreruperea continuă a lanțurilor de livrare, spre exemplu din cauza măsurilor de izolare și a încetării activității, constituie o amenințare la adresa economiei statelor membre ale UE, care este esențială pentru sănătate, asigurarea unui venit și bunăstare; invită statele membre să ia în considerare posibilitatea să sprijine relocarea producției strategice, să protejeze capitalul întreprinderilor împotriva operațiunilor externe de preluare și să scurteze lanțurile logistice;

27. invită statele membre să sprijine părinții care lucrează și mențin în funcțiune sistemele noastre de sănătate și alte servicii importante și să îi ajute să găsească soluții de îngrijire a copiilor, garantând ca, în cazul în care unul dintre părinți este cadru medical, cadru sanitar sau membru al forțelor armate sau de poliție, celălalt părinte ar trebui să aibă dreptul de a lucra de acasă sau cel puțin cu fracțiune de normă pentru a avea grijă de copii;

28. se opune oricărei propuneri care ar înlesni eliberarea anticipată a deținuților pentru a reduce răspândirea virusului; subliniază că în timp ce astfel de măsuri ar avea un rezultat incert în materie de sănătate, ele ar submina securitatea juridică, statul de drept și drepturile victimelor criminalității;

29. invită toate statele membre să își intensifice controalele la graniță pentru a preveni imigrația ilegală în vederea eliminării riscului suplimentar de răspândire a virusului în Europa; se opune oricărei propuneri care ar înlesni eliberarea anticipată a solicitanților de azil din centrele închise de azil; solicită UE să încurajeze toate statele membre să asigure locuințe colective și izolate sigure pentru toți cetățenii țărilor terțe aflați în prezent ilegal pe teritoriul UE, până în momentul în care aceștia se pot întoarce în țara de origine în mod voluntar sau în orice alt mod;

30. îndeamnă statele membre să își sporească capacitățile de testare pentru a colecta date mai precise privind rata mortalității virusului;

31. ia act de faptul că măsurile de urgență luate de guverne au un impact grav asupra celor mai elementare drepturi conferite de constituțiile democratice ale statelor membre respective; avertizează cu privire la pericolele unor astfel de limitări și, prin urmare, îndeamnă statele membre să pregătească o strategie pentru ca societatea să revină la normal; solicită să se pună capăt în timp util măsurilor de izolare involuntară, cât mai curând posibil și în mod corespunzător;

32. respinge propunerea Comisiei de a solicita date de la furnizorii de servicii de telecomunicații; îndeamnă statele membre să ceară consimțământul individual înainte de punerea în funcțiune a aplicațiilor care monitorizează deplasările, contactele și datele privind sănătatea ale cetățenilor;

33. invită UE să contribuie la soluționarea crizei în cadrul său instituțional actual; respinge apelul de a continua reformele instituționale inovatoare ale UE, întrucât statele membre, care au datoria să răspundă în fața crizei, sunt mai bine echipate pentru a combate în mod eficient criza; cu toate acestea, subliniază necesitatea cooperării și pertinența asistenței reciproce între statele membre;

34. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului European, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 15 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate