Forslag til beslutning - B9-0154/2020Forslag til beslutning
B9-0154/2020

  FORSLAG TIL BESLUTNING om at hæve loftet for forholdet mellem det planlagte eller faktiske offentlige underskud og bruttonationalproduktet (BNP) til 5 %, forudsat at et lands offentlige gæld ikke overstiger 60 % af dets BNP

  5.5.2020

  jf. forretningsordenens artikel 143

  Viktor Uspaskich

  B9-0154/2020

  Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om at hæve loftet for forholdet mellem det planlagte eller faktiske offentlige underskud og bruttonationalproduktet (BNP) til 5 %, forudsat at et lands offentlige gæld ikke overstiger 60 % af dets BNP

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til forretningsordenens artikel 143,

  A. der henviser til, at det offentlige underskud kun kan anvendes til at finansiere investeringer, der vil være gavnlige på lang sigt;

  B. der henviser til, at en stigning i offentlige investeringer vil fremme erhvervslivet og dermed skabe betingelserne for økonomisk vækst;

  C. der henviser til, at BNP pr. person i 12 af de 28 EU-medlemsstater i 2018 var mindre end to tredjedele af EU-gennemsnittet;

  D. der henviser til, at strukturreformer, der støttes af offentlige investeringer, er nødvendige for at fremme bæredygtig økonomisk vækst, øge beskæftigelsen og forbedre konkurrenceevnen med henblik på at opnå konvergens mellem medlemsstaterne og mindske de største forskelle mellem dem;

  1. opfordrer til, at loftet for forholdet mellem det planlagte eller faktiske offentlige underskud og bruttonationalproduktet (BNP) hæves til 5 %, forudsat at et lands offentlige gæld ikke overstiger 60 % af dets BNP, med det formål at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de mindre udviklede EU-medlemsstater og en stigning i beskæftigelsesfrekvensen.

  Seneste opdatering: 25. maj 2020
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik