Päätöslauselmaesitys - B9-0154/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0154/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ennakoidun tai toteutuneen julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen (BKT) välisen suhteen enimmäismäärän korottamisesta viiteen prosenttiin, mikäli valtion julkisen talouden velkasuhde on alle 60 prosenttia sen BKT:sta

5.5.2020

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ennakoidun tai toteutuneen julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen (BKT) välisen suhteen enimmäismäärän korottamisesta viiteen prosenttiin, mikäli valtion julkisen talouden velkasuhde on alle 60 prosenttia sen BKT:sta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että julkisen talouden alijäämää voidaan käyttää vain sellaisten investointien rahoittamiseen, jotka ovat pitkällä aikavälillä hyödyllisiä;

B. ottaa huomioon, että julkisia investointeja lisäämällä edistetään elinkeinoelämää ja luodaan siten edellytykset talouskasvulle;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2018 kahdessatoista EU:n 28 jäsenvaltiosta henkeä kohti laskettu BKT oli alle kaksi kolmasosaa EU:n keskiarvosta;

D. ottaa huomioon, että sellaiset valtion investoinneilla tuettavat rakenneuudistukset ovat tarpeen, jotka edistävät kestävää talouskasvua, lisäävät työllisyyttä ja parantavat kilpailukykyä, jotta voidaan saavuttaa jäsenvaltioiden välinen lähentyminen ja vähentää niiden välisiä suuria eroja;

1. vaatii, että ennakoidun tai toteutuneen julkisen talouden alijäämän ja bruttokansantuotteen (BKT) välisen suhteen enimmäismäärää korotetaan viiteen prosenttiin, mikäli valtion julkisen talouden velkasuhde on alle 60 prosenttia sen BKT:sta, jotta voidaan edistää kestävää talouskasvua vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa ja parantaa työllisyysastetta.

Päivitetty viimeksi: 19. toukokuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö