Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0154/2020Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0154/2020

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir le méadú a dhéanamh ar an uasteorainn don chóimheas idir an t-easnamh rialtais, beartaithe nó iarbhír, agus an olltáirgeacht intíre (OTI), go 5 % má tá cóimheas fiachais an rialtais faoi bhun 60 % dá OTI

5.5.2020

de bhun Riail 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Viktor Uspaskich

B9‑0154/2020

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le méadú a dhéanamh ar an uasteorainn don chóimheas idir an t-easnamh rialtais, beartaithe nó iarbhír, agus an olltáirgeacht intíre (OTI), go 5 % má tá cóimheas fiachais an rialtais faoi bhun 60 % dá OTI

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí nár cheart easnamh na tíre a úsáid ach chun infheistíochtaí a bheadh tairbhiúil amach anseo a mhaoiniú;

B. de bhrí go dtacódh méadú ar infheistíocht phoiblí le gníomhaíocht eacnamaíoch agus na dálaí le haghaidh fás eacnamaíoch á chruthú ag an am céanna;

C. de bhrí go raibh OTI per capita in 12 thír as 28 dtír AE chomh híseal le 2/3 de mheán an Aontais Eorpaigh in 2018;

D. de bhrí go bhfuil gá le hathchóirithe struchtúracha bunaithe ar infheistíocht phoiblí chun éagothromaíochtaí a chóineasú agus a laghdú ionas go mbeifí in ann fás eacnamaíoch inbhuanaithe, fás fostaíochta agus iomaíochas méadaithe a chur chun cinn;

1. á iarraidh go ndéanfar méadú ar gcóimheas idir an t-easnamh rialtais, beartaithe nó iarbhír, agus OTI, go 5 % má tá cóimheas fiachais an rialtais faoi bhun 60 % dá OTI, chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe agus faoi rátaí fostaíochta níos airde i dtíortha AE atá i mbéal forbartha.

An nuashonrú is déanaí: 18 Bealtaine 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais