Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0154/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0154/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl faktinio arba planuojamo šalies biudžeto deficito santykio su BVP padidinimo iki 5 %, jei valstybės skolos santykis su BVP nesiekia 60 %

5.5.2020

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį

Viktor Uspaskich

B9‑0154/2020

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl faktinio arba planuojamo šalies biudžeto deficito santykio su BVP padidinimo iki 5 %, jei valstybės skolos santykis su BVP nesiekia 60 %

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi šalies deficitas turėtų būti naudojamas tik siekiant finansuoti investicijas, kurios būtų naudingos ateityje;

B. kadangi padidinus viešojo sektoriaus investicijas būtų suteikta parama ekonominei veiklai ir kartu sudarytos sąlygos ekonomikos augimui;

C. kadangi 2018 m. 12 iš 28 ES šalių BVP vienam asmeniui nesiekė net 2/3 Europos Sąjungos vidurkio;

D. kadangi norint pasiekti konvergenciją ir sumažinti atotrūkį tarp valstybių narių reikia vykdyti struktūrines reformas, paremtas valstybės investicijomis, siekiant skatinti tvarų ekonomikos augimą, užimtumo didėjimą ir didesnį konkurencingumą;

1. ragina padidinti faktinį arba planuojamą šalies biudžeto deficito santykį su BVP iki 5 %, jei valstybės skolos santykis su BVP nesiekia 60 %, siekiant paskatinti tvarų besivystančių ES šalių ekonomikos augimą ir didesnį užimtumo lygį.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika