Rezolūcijas priekšlikums - B9-0154/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0154/2020

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par plānotā vai faktiskā budžeta deficīta un iekšzemes kopprodukta (IKP) attiecības maksimālā apjoma paaugstināšanu līdz 5 %, ja attiecīgās valsts parāda attiecība pret IKP nepārsniedz 60 %

  5.5.2020

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu

  Viktor Uspaskich

  B9-0154/2020

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plānotā vai faktiskā budžeta deficīta un iekšzemes kopprodukta (IKP) attiecības maksimālā apjoma paaugstināšanu līdz 5 %, ja attiecīgās valsts parāda attiecība pret IKP nepārsniedz 60 %

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

  A. tā kā valsts budžeta deficītu drīkst izmantot vienīgi tādu investīciju finansēšanai, kuras dod labumu ilgtermiņā;

  B. tā kā publisko investīciju pieaugums veicina saimniecisko darbību un tādējādi rada apstākļus ekonomikas izaugsmei;

  C. tā kā 2018. gadā divpadsmit no 28 ES dalībvalstīm IKP uz vienu iedzīvotāju bija mazāks nekā divas trešdaļas no ES vidējā rādītāja;

  D. tā kā ir nepieciešamas tādas publisko investīciju balstītas strukturālās reformas, ar kurām veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, palielina nodarbinātību un uzlabo konkurētspēju nolūkā panākt dalībvalstu konverģenci un samazināt lielās atšķirības starp tām,

  1. prasa plānotā vai faktiskā budžeta deficīta un iekšzemes kopprodukta (IKP) attiecības maksimālo apjomu palielināt līdz 5 % ar nosacījumu, ka attiecīgās valsts parāda attiecība pret IKP nepārsniedz 60 %, lai tādējādi veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi mazāk attīstītajās ES dalībvalstīs un palielinātu nodarbinātības līmeni.

  Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. maijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika