Projekt rezolucji - B9-0154/2020Projekt rezolucji
B9-0154/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie podniesienia do 5 % pułapu dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego państwa do produktu krajowego brutto, o ile wskaźnik zadłużenia danego państwa wynosi mniej niż 60 % PKB

5.5.2020

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie podniesienia do 5 % pułapu dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego państwa do produktu krajowego brutto (PKB), o ile wskaźnik zadłużenia danego państwa wynosi mniej niż 60 % PKB

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że deficyt budżetowy państwa może być wykorzystywany wyłącznie do finansowania inwestycji przydatnych w perspektywie długoterminowej;

B. mając na uwadze, że poprzez zwiększenie inwestycji publicznych wspiera się działalność gospodarczą, a tym samym stwarza warunki do wzrostu gospodarki;

C. mając na uwadze, że w 2018 r. w dwunastu z 28 państw członkowskich PKB na mieszkańca wynosił mniej niż dwie trzecie średniej UE;

D. mając na uwadze, że wspierane inwestycjami publicznymi reformy strukturalne są niezbędne do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i poprawy konkurencyjności w celu osiągnięcia konwergencji między państwami członkowskimi i zmniejszenia znacznych różnic między nimi;

1. wzywa do podniesienia pułapu dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu budżetowego państwa do produktu krajowego brutto (PKB) do 5 %, o ile wskaźnik zadłużenia danego państwa wynosi mniej niż 60 % PKB, w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego mniej rozwiniętych krajów UE i zwiększenia wskaźnika zatrudnienia.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności