Propunere de rezoluţie - B9-0154/2020Propunere de rezoluţie
B9-0154/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la majorarea la 5 % a raportului dintre deficitul public prevăzut sau realizat și produsul intern brut, în cazul în care ponderea datoriei publice în PIB este mai mică de 60 % din PIB

5.5.2020

depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la majorarea la 5 % a raportului dintre deficitul public prevăzut sau realizat și produsul intern brut, în cazul în care ponderea datoriei publice în PIB este mai mică de 60 % din PIB

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât deficitul public poate fi utilizat doar pentru finanțarea investițiilor care vor aduce beneficii pe termen lung;

B. întrucât o creștere a investițiilor publice promovează viața economică și, astfel, creează condițiile necesare creșterii economice;

C. întrucât, în 2018, în 12 din cele 28 de state membre ale UE, PIB-ul pe cap de locuitor a fost mai mic de două treimi din media UE;

D. întrucât sunt necesare reforme structurale sprijinite de investiții publice pentru promovarea creșterii economice durabile, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea competitivității pentru a realiza convergența între statele membre și pentru a reduce diferențele mari dintre acestea,

1. solicită majorarea la 5 % a raportului dintre deficitul public prevăzut sau realizat și produsul intern brut (PIB), cu condiția ca ponderea datoriei publice în PIB să fie sub 60 % din PIB, pentru a promova o creștere economică durabilă în statele membre ale UE în curs de dezvoltare și o creștere a ratei de ocupare a forței de muncă;

Ultima actualizare: 25 mai 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate