Predlog resolucije - B9-0154/2020Predlog resolucije
B9-0154/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o zvišanju zgornje meje razmerja med načrtovanim ali dejanskim proračunskim primanjkljajem in bruto domačim proizvodom (BDP) na 5 %, če javni dolg države znaša manj kot 60 % BDP

5.5.2020

v skladu s členom 143 Poslovnika

Viktor Uspaskich

B9-0154/2020

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zvišanju zgornje meje razmerja med načrtovanim ali dejanskim proračunskim primanjkljajem in bruto domačim proizvodom (BDP) na 5 %, če javni dolg države znaša manj kot 60 % BDP

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker bi se moral proračunski primanjkljaj uporabljati le za financiranje naložb, ki bodo koristne v prihodnosti;

B. ker bi povečanje javnih naložb spodbudilo gospodarske dejavnosti in obenem ustvarilo pogoje za gospodarsko rast;

C. ker je bil leta 2018 v dvanajstih od 28 držav članic EU BDP na osebo nižji od dveh tretjin povprečja EU;

D. ker so strukturne reforme, podprte z državnimi naložbami, potrebne za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti ter povečanje zaposlovanja in konkurenčnosti, da bi dosegli konvergenco med državami članicami in zmanjšali razlike med njimi;

1. poziva k zvišanju zgornje meje razmerja med načrtovanim ali dejanskim proračunskim primanjkljajem in BDP na 5 %, če javni dolg države znaša manj kot 60 % BDP, da se v manj razvitih državah članicah EU spodbudi trajnostna gospodarska rast in večje zaposlovanje.

 

Zadnja posodobitev: 25. maj 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov