Forslag til beslutning - B9-0155/2020Forslag til beslutning
B9-0155/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om spørgsmålet vedrørende fysisk afstand mellem nyfødte og deres forældre

7.5.2020

jf. forretningsordenens artikel 143

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om spørgsmålet vedrørende fysisk afstand mellem nyfødte og deres forældre

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 7, 9 og 24,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at medlemsstaterne med henblik på at begrænse covid-19-pandemien har indført regler, som kræver, at mødre skal bære mundbind i forbindelse med en fødsel på en fødestue og efterfølgende til dels også i forbindelse med amningen, eller som forbyder barnets fader at være til stede ved fødslen;

B. der henviser til, at børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel, samt til regelmæssig personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre;

C. der henviser til, at et mundbind besværliggør moderens vejrtrækning og er en yderligere stressfaktor under fødslen;

1. præciserer, at den tættest mulige kontakt med moderen efter fødslen tjener barnets tarv;

2. mener, at et mundbind hindrer denne tætte kontakt;

3. er bekymret over, at fædre alene på grund af regler, der tilsigter at inddæmme covid-19-pandemien, forhindres i at deltage i en unik livsbegivenhed;

4. opfordrer medlemsstaterne til at undlade at anvende bestemmelser, der fører til, at nyfødte ikke har fysisk kontakt med deres forældre under eller umiddelbart efter fødslen, så længe der ikke foreligger tydelig indikation på, at sådanne foranstaltninger udgør en fordel for barnets tarv i forhold til acceptable negative virkninger.

Seneste opdatering: 26. maj 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik