Päätöslauselmaesitys - B9-0155/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0155/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS pidättäytymisestä toimenpiteistä, jotka johtavat vastasyntyneiden ja näiden vanhempien välisen lähikontaktin välttämiseen

7.5.2020

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pidättäytymisestä toimenpiteistä, jotka johtavat vastasyntyneiden ja näiden vanhempien välisen lähikontaktin välttämiseen

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 7, 9 ja 24 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. toteaa, että jäsenvaltioissa on voimassa covid-19-pandemian hillitsemiseen tähtääviä säännöksiä, jotka edellyttävät äitien pitävän synnyttäessään hengityssuojaimia synnytyssalissa ja osittain myös synnytyksen jälkeen imettäessään tai joiden mukaisesti lapsen isä ei saa osallistua synnytykseen;

B. toteaa, että lapsilla on oikeus paitsi hyvinvointinsa kannalta välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon myös säännölliseen henkilökohtaiseen suhteeseen ja suoraan kontaktiin kummankin vanhempansa kanssa;

C. katsoo, että hengityssuojaimen käyttö synnytyksen aikana vaikeuttaa äidin hengittämistä ja aiheuttaa lisästressiä;

1. toteaa, että mahdollisimman läheinen synnytyksenjälkeinen kontakti äitiin on lapsen edun mukaista;

2. katsoo, että hengityssuojaimen käyttö estää tätä läheistä kontaktia;

3. on huolissaan siitä, että isiltä evätään mahdollisuus kokea ainutlaatuinen elämäntapahtuma ainoastaan covid-19-pandemian hillitsemiseksi säädettyjen säännösten vuoksi;

4. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään sellaisten säännösten antamisesta, jotka johtavat fyysiseen etäisyyteen vastasyntyneiden ja näiden vanhempien välillä synnytyksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, jollei ole selvää näyttöä siitä, että tällaisista lapsen edun nimissä toteutettavista toimenpiteistä on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö