Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0155/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0155/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS tema „NE naujagimių atskyrimui nuo motinos ir tėvo dėl saugaus atstumo taisyklių laikymosi“

7.5.2020

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos tema „NE naujagimių atskyrimui nuo motinos ir tėvo dėl saugaus atstumo taisyklių laikymosi“

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 7, 9 ir 24 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi valstybės narės yra nustačiusios taisykles, kuriomis siekiama pažaboti COVID-19 pandemiją, pagal kurias reikalaujama, kad gimdymo palatoje esančios gimdyvės dėvėtų medicinines kaukes gimdymo metu ir iš dalies po jo maitinimo krūtimi metu, arba taisykles, kuriomis vaiko tėvui gimdymo metu draudžiama būti šalia;

B. kadangi vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą, taip pat teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais;

C. kadangi medicininė kaukė apsunkina motinai kvėpavimą ir sukelia papildomą stresą gimdymo metu;

1. paaiškina, kad kuo artimesnis kontaktas su motina po gimimo atitinka vaiko interesus;

2. laikosi nuomonės, kad medicininė kaukė trukdo šiam artimam kontaktui;

3. yra susirūpinęs tuo, kad tėvas negali dalyvauti unikaliame gyvenimo įvykyje tik dėl COVID-19 pandemijos kontrolės taisyklių;

4. ragina valstybes nares netaikyti taisyklių, pagal kurias naujagimiai atskiriami nuo tėvų gimimo metu arba iš karto po jo, nebent būtų aiškių požymių, kad tokios priemonės net ir su priimtinais neigiamais padariniais labiau atitinka vaiko interesus.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika