Rezolūcijas priekšlikums - B9-0155/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0155/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par to, lai jaundzimušos fiziski nenorobežotu no mātes un tēva

7.5.2020

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 143. pantu

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par to, lai jaundzimušos fiziski nenorobežotu no mātes un tēva

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā ES Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 1., 7, 9. un 24. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā dalībvalstīs Covid-19 pandēmijas ierobežošanas nolūkā ir spēkā noteikumi, kas paredz, ka dzemdību zālē mātēm ir jāvalkā sejas maskas dzemdību laikā un daļēji arī pēc tam, barojot ar krūti, vai kas aizliedz bērna tēva klātbūtni dzemdībās;

B. tā kā bērniem ir tiesības uz aizsardzību un aprūpi, kas nepieciešama viņu labklājībai, kā arī uz regulārām personiskām attiecībām un tiešu saskarsmi ar abiem vecākiem;

C. tā kā mātes sejas maska apgrūtina elpošanu un rada papildu stresu dzemdībās,

1. norāda, ka pēc iespējas ciešāka saskarsme ar māti pēc dzemdībām ir bērna interesēs;

2. uzskata, ka sejas maska traucē šo ciešo saskarsmi;

3. pauž bažas, ka, tikai pamatojoties uz Covid-19 pandēmijas apkarošanai paredzētiem priekšrakstiem, tēviem tiek liegts būt klāt vienreizējā dzīves notikumā;

4. aicina dalībvalstis atturēties no noteikumiem, kas paredz jaundzimušo fizisku norobežošanu no vecākiem piedzimšanas laikā vai tūlīt pēc tam, ja vien nav skaidras norādes, ka šādi pasākumi sniedz priekšrocības bērna interesēs salīdzinājumā ar pieļaujamām negatīvām izpausmēm.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika