Projekt rezolucji - B9-0155/2020Projekt rezolucji
B9-0155/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zniesienia przepisów wymagających dystansu fizycznego między noworodkiem a matką i ojcem

7.5.2020

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Christine Anderson

B9‑0155/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zniesienia przepisów wymagających dystansu fizycznego między noworodkiem a matką i ojcem

Parlament Europejski,

 uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 7, 9 i 24,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w państwach członkowskich obowiązują przepisy związane z pandemią COVID-19, zgodnie z którymi matki na sali porodowej, a częściowo także później podczas karmienia muszą nosić maski ochronne, zaś ojciec dziecka nie może być obecny przy porodzie;

B. mając na uwadze, że dzieci mają prawo do ochrony i opieki niezbędnych dla ich zdrowia, a także do stałej osobistej więzi i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców;

C. mając na uwadze, że maska ochronna utrudnia matkom oddychanie i powoduje dodatkowy stres podczas porodu;

1. podkreśla, że po narodzinach dla dziecka dobry jest jak najbliższy kontakt z matką;

2. jest zdania, że maski ochronne utrudniają ten bliski kontakt;

3. z zaniepokojeniem odnotowuje, że przepisy związane z pandemią COVID-19 pozbawiają ojców niepowtarzalnego doświadczenia życiowego;

4. wzywa państwa członkowskie, aby zniosły przepisy wymagające dystansu fizycznego między noworodkami a rodzicami w czasie porodu lub bezpośrednio po nim, chyba że istnieje wyraźne wskazanie, iż z punktu widzenia dobra dziecka korzyści wynikające z takich środków przeważają nad akceptowalnymi skutkami negatywnymi.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności