Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0162/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0162/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kultūros paveldo apsaugai ir puoselėjimui skirtų priemonių įgyvendinimo

20.5.2020

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį

Gianantonio Da Re

B9-0162/2020

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kultūros paveldo apsaugai ir puoselėjimui skirtų priemonių įgyvendinimo

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi kultūros paveldas yra svarbus Europos ekonomikai ir kadangi izoliavimo priemonės dėl COVID-19 sukeltos ekstremalios sveikatai situacijos padarė poveikį muziejams bei kultūros paveldo vietovėms;

B. kadangi teikiami apdovanojimai už paveldo puoselėjimą, pvz., Europos Sąjungos kultūros paveldo apdovanojimas ir Europos paveldo ženklas;

C. kadangi 40 proc. ES turizmo yra glaudžiai susiję su kultūros paveldu ir jo vietovėmis;

1. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti iniciatyvų, kuriomis būtų ugdomas pilietinis sąmoningumas apie Europos kultūros paveldo apsaugą ir puoselėjimą pasitelkiant įvairių kultūros paveldo vietovių bendradarbiavimą skatinant ir platinant virtualias internetines ekskursijas;

2. ragina Komisiją remti valstybes nares mažinant kultūros paveldo vietovėms ir kolekcijoms kylančią riziką izoliavimo priemonių laikotarpiais taikant specialias finansines priemones, kuriomis būti remiami kultūros srities veiklos vykdytojai ir infrastruktūra.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 8 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika