Propunere de rezoluţie - B9-0163/2020Propunere de rezoluţie
B9-0163/2020

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la oprirea definitivă a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeană

  20.5.2020

  depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură

  Julie Lechanteux

  B9-0163/2020

  Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la oprirea definitivă a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeană

  Parlamentul European,

   având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât, la 15 mai 2020, miniștrii de externe ai Uniunii Europene (UE) au condamnat, într-o declarație, decizia Turciei de a desfășura activități de foraj pentru explorarea petrolului și a gazelor în Marea Mediterană în zona economică exclusivă a Ciprului;

  B. întrucât, în conformitate cu declarația menționată anterior, Turcia „ar trebui să evite amenințările și acțiunile care subminează relațiile de bună vecinătate” și, dimpotrivă, „ar trebui să respecte dreptul internațional, îndeosebi dreptul mării și, în special, suveranitatea tuturor statelor membre ale UE în apele lor teritoriale, precum și drepturile lor suverane în zonele lor maritime, inclusiv cele generate de insule, și să se abțină de la încălcarea suveranității statelor membre asupra spațiului lor aerian”;

  C. întrucât, timp de mai mulți ani, Turcia urmărește o politică panislamistă și neo-otomană în Balcani, în Orientul Mijlociu și în Asia Centrală, care este în mod deschis contrară intereselor europene,

  1. îndeamnă Consiliul Uniunii Europene să oprească definitiv procesul de aderare a Turciei la Uniunea Europeană;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

   

  Ultima actualizare: 5 iunie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate