Návrh uznesenia - B9-0163/2020Návrh uznesenia
B9-0163/2020

  NÁVRH UZNESENIA o definitívnom zastavení procesu pristúpenia Turecka k Európskej únii

  20.5.2020

  predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku

  Julie Lechanteux

  B9-0163/2020

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o definitívnom zastavení procesu pristúpenia Turecka k Európskej únii

  Európsky parlament,

   so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

  A. keďže 15. mája 2020 ministri zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) vo vyhlásení odsúdili rozhodnutie Turecka vykonávať vrty na prieskum zemného plynu a ropy v Stredozemnom mori vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru;

  B. keďže podľa uvedeného vyhlásenia by sa Turecko malo „vyhýbať vyhrážaniu sa a prijímaniu opatrení poškodzujúcich dobré susedské vzťahy“, a naopak, „by malo rešpektovať medzinárodné právo vrátane morského práva, a najmä zvrchovanosť všetkých členských štátov EÚ v súvislosti s ich pobrežnými vodami, ako aj všetky ich zvrchované práva v ich morských zónach vrátane zón vytváraných ostrovmi, a tiež by sa malo zdržať porušovania zvrchovanosti členských štátov EÚ v ich vzdušnom priestore“;

  C. keďže Turecko už niekoľko rokov uplatňuje na Balkáne a Blízkom východe a v Strednej Ázii panislamistickú a neo-osmanskú politiku, ktorá je otvorene v protiklade s európskymi záujmami;

  1. naliehavo vyzýva Radu Európskej únie, aby definitívne zastavila proces pristúpenia Turecka k Európskej únii;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej rade a Komisii.

   

  Posledná úprava: 5. júna 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia