Predlog resolucije - B9-0163/2020Predlog resolucije
B9-0163/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o dokončni prekinitvi postopka pridružitve Turčije Evropski uniji

20.5.2020

v skladu s členom 143 Poslovnika

Julie Lechanteux

B9-0163/2020

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o dokončni prekinitvi postopka pridružitve Turčije Evropski uniji

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker so 15. maja 2020 zunanji ministri Evropske unije v izjavi obsodili odločitev Turčije glede vrtanja za iskanje plina in nafte v Sredozemlju, in sicer v izključni ekonomski coni Cipra;

B. ker bi se morala Turčija v skladu z navedeno izjavo „izogibati grožnjam in dejanjem, ki škodujejo dobrim sosedskim odnosom“, in bi morala, ravno nasprotno, spoštovati mednarodno pravo, zlasti pomorsko pravo in predvsem „suverenost vseh držav članic EU nad njihovim teritorialnim morjem“, pa tudi njihove suverene pravice na njihovih morskih območjih, vključno s tistimi, ki jih sestavljajo otoki, ter ne bi smela kršiti suverenosti držav članic „nad njihovim [...] zračnim prostorom“;

C. ker Turčija na Balkanu, Bližnjem vzhodu in v Srednji Aziji že več let izvaja panislamistično in neootomansko politiko, ki je očitno v nasprotju z evropskimi interesi;

1. poziva Svet Evropske unije, naj dokončno prekine postopek pridružitve Turčije Evropski uniji;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 8. junij 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov