<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2020</NoDocSe>
PDF 131kWORD 44k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Antifa-liikkeen lisäämisestä EU:n terroristiluetteloon</Titre>


<Depute>Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Marcel de Graaff, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver</Depute>


B9‑0168/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Antifa-liikkeen lisäämisestä EU:n terroristiluetteloon

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 27. joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan (2001/931/YUTP) erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi[1],

 ottaa huomioon 13. tammikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/20 niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sekä päätöksen (YUTP) 2019/1341 kumoamisesta[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että terroriteko määritellään edellä mainitun neuvoston yhteisen kannan 1 artiklan 3 kohdassa;

B. ottaa huomioon, että Antifa on järjestänyt ja toteuttanut väkivaltaisia iskuja Yhdysvalloissa George Floydin kuolemaa vastustavien mielenosoitusten varjolla; ottaa huomioon, että Antifan tiedetään yllyttäneen väkivaltaan ja syyllistyneen siihen Euroopassa; ottaa huomioon, että liikkeen väitetään saaneen koulutusta muilta terroristiryhmiltä Syyriassa;

1. katsoo, että Antifan toteuttamia toimia olisi pidettävä terrorismina ja ne olisi luokiteltava sellaiseksi;

2. kehottaa korkeaa edustajaa ehdottamaan neuvostolle Antifan sisällyttämistä EU:n terroristiluetteloon; kehottaa vastaavasti neuvostoa sisällyttämään Antifan terroristiluetteloon, kun luetteloa seuraavan kerran tarkistetaan.

 

[1] EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93.

[2] EUVL L 81, 14.1.2020, s. 5.

Päivitetty viimeksi: 24. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö