Πρόταση ψηφίσματος - B9-0169/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0169/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne, Charles Goerens
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020

Διαδικασία : 2020/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0169/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0169/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0169/2020

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ

(2020/2665(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Μαΐου 2020 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη τον Θεμελιώδη Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠΧΚ) που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

 έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν στις 19 Δεκεμβρίου 1984 η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, η οποία είναι γνωστή και ως σινοβρετανική κοινή διακήρυξη,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Κινεζικού Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (NPC), της 28ης Μαΐου 2020 να θεσπίσει νέα νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια για το Χονγκ Κονγκ, παρακάμπτοντας πλήρως τη νομοθετική διαδικασία του Χονγκ Κονγκ, είναι η τελευταία και πιο κραυγαλέα προσπάθεια του Πεκίνου στο πλαίσιο της πολύχρονης εκστρατείας του να περιορίσει την ελευθερία και την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών του·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεμελιώδης Νόμος της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ περιέχει διατάξεις που εγγυώνται την αυτονομία της ΕΔΠΧΚ κατά τη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης (άρθρο 14) και κατά την έκδοση νόμων που απαγορεύουν κάθε πράξη προδοσίας, αποσκίρτησης, στασιασμού ή ανατροπής κατά της κεντρικής λαϊκής κυβέρνησης (άρθρο 23)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου 2020, όταν μεγάλο μέρος της προσοχής του κόσμου ήταν στραμμένη στον αυξανόμενο αριθμό θανάτων από την πανδημία COVID-19, το Πεκίνο εκμεταλλεύθηκε την κρίση για να διπλασιάσει τις προσπάθειές του να επιβάλει την κυριαρχία του στο Χονγκ Κονγκ, με τη φίμωση, την σύλληψη και τη δίωξη εκατοντάδων ακτιβιστών και ομάδων της αντιπολίτευσης που μάχονται υπέρ της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνιμη επιτροπή του νομοθετικού σώματος της Κίνας θεσπίζει από μόνη της τους νέους κανόνες, χωρίς να ζητεί τη γνώμη των νομοθετών του Χονγκ Κονγκ, παρά το γεγονός ότι αυτό απαιτείται από την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο εθνικό σχέδιο ασφάλειας, οι ομάδες ακτιβιστών θα μπορούσαν να απαγορεύονται και να διώκονται, τα δικαστήρια θα μπορούσαν να επιβάλλουν μεγάλες ποινές φυλάκισης για παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας, οι οργανισμοί ασφάλειας της Κίνας θα μπορούσαν να λειτουργούν ανοικτά στην πόλη και ότι μια νέα απαγόρευση της τρομοκρατίας θα παράσχει στις αρχές, στις δυνάμεις ασφαλείας και στον στρατό της Κίνας ευρεία και ανεξέλεγκτη διακριτική ευχέρεια να αναπτύσσουν στο Χονγκ Κονγκ δράση κατάφωρα αντίθετη προς τον Θεμελιώδη Νόμο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτιδα του Χονγκ Κονγκ Carrie Lam υπερασπίστηκε τη νομοθεσία που προτάθηκε από το Πεκίνο, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ και υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν είναι απόλυτα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα της ηπειρωτικής Κίνας δεν είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και φημίζεται για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, βίαιες εξαφανίσεις και διάφορα συστήματα κράτησης σε απομόνωση χωρίς δίκη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2020, περισσότεροι από 360 ακτιβιστές που μάχονται υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του κινεζικού νόμου κατά της στάσης, ο οποίος ποινικοποιεί την γελοιοποίηση του εθνικού ύμνου της Κίνας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που σχετίζονται με την νόσο COVID-19 ως πρόσχημα για να ασκήσει περιττή και υπερβολική βία εναντίον των ως επί το πλείστον ειρηνικών διαδηλωτών, εξαπολύοντας επιθέσεις με δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, ελαστικά πυρά («beanbags») και σπρέι πιπεριού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας διακομματικός διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία του πρώην διοικητή του Χονγκ Κονγκ, Λόρδου Patten, στον οποίο έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί 893 βουλευτές και πολιτικοί από 42 χώρες, εξέδωσε δήλωση με την οποία κατακρίνεται η «μονομερής θέσπιση νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ», και ζητείται από τις φιλικά διακείμενες κυβερνήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά αυτής της «κατάφωρης παραβίασης της σινοβρετανικής κοινής διακήρυξης»·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση επιβολή της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ από τις αρχές του Πεκίνου, υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό είναι απόλυτα ασύμβατο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κίνας που απορρέουν από τη νομικά δεσμευτική και καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ σινοβρετανική κοινή διακήρυξη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα υπονόμευε ανεπανόρθωτα την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», αυξάνοντας την προοπτική δίωξης για πολιτικά εγκλήματα στο Χονγκ Κονγκ και υπονομεύοντας τις υφιστάμενες δεσμεύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη διαρκή και αυξανόμενη παρέμβαση της Κίνας στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ·

2. τονίζει ότι η ΕΕ συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι το νομοσχέδιο έχει ευρείες συνέπειες για το Χονγκ Κονγκ και τους πολίτες του, για την ΕΕ και για τους αλλοδαπούς πολίτες και ότι θα βλάψει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ και θα θέσει σε κίνδυνο τις μελλοντικές προοπτικές για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες·

3. υποστηρίζει την εκτίμηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια νέα και πιο ισχυρή στρατηγική για την αντιμετώπιση μιας πιο δυναμικής Κίνας υπό την ηγεσία ενός αυταρχικού καθεστώτος και να διενεργηθεί ανοικτός και ειλικρινής διάλογος· προτρέπει το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να υιοθετήσουν ισχυρότερη θέση που να υποστηρίζει την συνέχιση της νομικής αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ· τονίζει ότι αυτό έχει τεράστια σημασία για να αντιληφθούν οι υπέρμαχοι της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα ότι η ΕΕ σκοπεύει να μείνει πιστή στις θεμελιώδεις αξίες της τής ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

4. τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειές του θα συνάδουν με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από την σινοβρετανική κοινή διακήρυξη του 1984·

5. τονίζει ότι η ευημερία και η ελκυστικότητα του Χονγκ Κονγκ για τους διεθνείς επενδυτές εξαρτώνται από το κράτος δικαίου που κατοχυρώνεται στον βασικό νόμο της χώρας· εκφράζει, κατά συνέπεια, τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η μόνιμη παραβίαση του πλαισίου αυτόνομης διακυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ θα επηρεάσει σοβαρά την οικονομία της χώρας και τη διεθνή της εικόνα·

6. προτρέπει το Συμβούλιο να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά το πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα – χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο παρόμοιο με τον Νόμο Magnitsky των ΗΠΑ – για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που κατηγορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων τύπου Magnitsky στους ηγέτες που διαπράττουν αυτές τις πράξεις καταστολής εις βάρος του Χονγκ Κονγκ και των πολιτών του και ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να συζητηθούν και, εφόσον είναι δυνατόν, να συντονιστούν με δημοκρατικούς συμμάχους όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα·

7. τονίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της Κίνας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οικονομική της επιρροή για να θέσει υπό αμφισβήτηση την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα·

8. καλεί την προσεχή γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει προτεραιότητα στην κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping στη Λειψία·

9. υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση ενισχύει την πεποίθησή του ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας·

10. καλεί την κυβέρνηση της ΕΔΠΧΚ να απελευθερώσει άμεσα τους ειρηνικούς διαδηλωτές και όλους όσους κρατούνται για την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης κατά τη διάρκεια ή κατά την έναρξη των διαδηλώσεων και να άρει όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

11. ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, αμερόληπτης, αποτελεσματικής και άμεσης έρευνας σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ κατά των διαδηλωτών·

12. υποστηρίζει την ιδέα του διορισμού ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ που θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την υλοποίησή της·

13. ελπίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία για τη σύσταση διεθνούς ομάδας επαφής για την παρακολούθηση της κατάστασης στο Χονγκ Κονγκ και για τον συντονισμό της κοινής δράσης·

14. εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη σταθερή επιδείνωση των ατομικών δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας του τύπου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρωτοφανή πίεση που δέχονται οι δημοσιογράφοι και για την αυξανόμενη αυτολογοκρισία τους, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη ευαίσθητων θεμάτων στην ηπειρωτική Κίνα και θεμάτων που αφορούν την κυβέρνηση της ΕΔΠΧΚ·

15. καλεί την κυβέρνηση της ΕΔΠΧΚ να εξασφαλίσει την ελεύθερη και δίκαιη εκλογή του Νομοθετικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2020· προτρέπει την Κίνα να μην παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες στην ΕΔΠΧΚ· ευελπιστεί ότι η ΕΕ θα στείλει αποστολή εκλογικών παρατηρητών στην ΕΔΠΧΚ· 

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την παροχή ασύλου και προστασίας στους ακτιβιστές και στις ομάδες που μάχονται υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ και διώκονται από τις κινεζικές αρχές·

17. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου των εξαγωγών και την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης· καλεί τους συννομοθέτες, στο πλαίσιο αυτό, να συμφωνήσουν επί κοινής θέσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει περαιτέρω και ενισχύσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συμπερίληψη αυστηρών ελέγχων εξαγωγών για τον κατάλογο των καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης·

18. καταβάλλει προσπάθειες για την επιβολή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών με σκοπό να εμποδιστεί η πρόσβαση της Κίνας, και ιδίως του Χονγκ Κονγκ, σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων·

19. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επιμείνουν στην διατύπωση αυτών των προβληματισμών και να εξασφαλίσουν τον διάλογο με τις κυβερνήσεις της ΕΔΠΧΚ και της Κίνας·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον ΑΠ/ΥΕ, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και στον Ανώτατο Διοικητή και στη Συνέλευση της ΕΔΠΧΚ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου