Propunere de rezoluţie - B9-0169/2020Propunere de rezoluţie
B9-0169/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la legea adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Marie Pierre Vedrenne, Charles Goerens
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0169/2020

Procedură : 2020/2665(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0169/2020
Texte depuse :
B9-0169/2020
Voturi :
Texte adoptate :

B9‑0169/2020

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la legea adoptată de Republica Populară Chineză privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului

(2020/2665(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluția Parlamentului European din 18 iulie 2019 referitoare la situația din Hong Kong[1],

 având în vedere declarația din 29 mai 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele Uniunii Europene, privind Hong Kong-ul,

 având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

 având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și de guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea referitoare la Hong Kong, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Declarația comună chino-britanică,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât decizia Congresului Național al Poporului din China (NPC) din 28 mai 2020 de a introduce o nouă lege privind securitatea națională în Hong Kong, care eludează în totalitate procesul legislativ din Hong Kong, este cea mai recentă și cea mai flagrantă încercare a Beijingului de a limita libertatea și autonomia Hong Kong-ului și libertățile cetățenești ale acestuia dintr-o campanie pe care o poartă de ani de zile în acest scop;

B. întrucât Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong prevede dispoziții care garantează autonomia RAS în ceea ce privește menținerea securității și a ordinii (articolul 14) și adoptarea de legi proprii pentru a interzice orice act de trădare, secesiune, rebeliune sau subversiune împotriva Guvernului Popular Central (articolul 23);

C. întrucât, în lunile aprilie și mai 2020, când întreaga lume și-a îndreptat în mare măsură atenția către creșterea exponențială a numărului de decese provocate de COVID-19, Beijingul a profitat de criză pentru a-și dubla eforturile de a-și impune guvernarea asupra Hong Kong-ului, totodată reducând la tăcere, arestând și urmărind în justiție sute de activiști pentru democrație și de grupuri de opoziție; întrucât Comitetul permanent al legiuitorului din China stabilește singur noile norme, fără a consulta legiuitorii din Hong Kong, deși acest lucru este impus de principiul „o țară, două sisteme”;

D. întrucât, în temeiul planului de securitate națională propus, grupurile de activiști ar putea fi interzise și urmărite în justiție, instanțele ar putea impune pedepse lungi cu închisoarea pentru încălcarea securității naționale, agențiile de securitate chineze ar putea acționa fățiș în oraș, iar noua interdicție privind terorismul va oferi autorităților, forțelor de securitate și forțelor militare chineze o putere arbitrară extinsă și necontrolată de a acționa în Hong Kong, cu încălcarea evidentă a Legii fundamentale a țării;

E. întrucât șefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a apărat legislația propusă de Beijing, recunoscând că nu va avea loc nicio consultare publică referitoare la planul de securitate și susținând că drepturile și libertățile nu sunt absolute;

F. întrucât sistemul de justiție din China continentală nu este independent de guvern și de Partidul Comunist Chinez și este cunoscut pentru practici precum detenția arbitrară, tortura și alte rele tratamente, încălcări grave ale dreptului la un proces echitabil, dispariții forțate și diferite sisteme de detenție fără posibilitatea de a comunica și fără proces;

G. întrucât peste 360 de activiști pentru democrație din Hong Kong au fost arestați la 27 mai 2020, în timpul demonstrațiilor împotriva legii chineze antirebeliune, care incriminează luarea în derâdere a imnului național al Chinei;

H. întrucât poliția din Hong Kong a folosit măsurile de distanțare socială luate în contextul pandemiei provocate de COVID-19 ca pretext pentru a recurge la forță inutilă și excesivă împotriva protestatarilor pașnici, în majoritatea lor, aruncând cu gaze lacrimogene, trăgând cu gloanțe de cauciuc și muniție de tip „beanbag” și pulverizând spray cu piper;

I. întrucât o coaliție internațională transpartinică, condusă de fostul guvernator al Hong Kong-ului, Lordul Patten, și căreia i s-au alăturat până în prezent 893 de parlamentari și factori de decizie din 42 de țări, a publicat o declarație în care condamnă introducerea unilaterală de către Beijing a legii privind securitatea națională în Hong Kong și invita guvernele ce sprijină această cauză să se unească împotriva acestei încălcări flagrante a Declarației chino-britanice;

J. întrucât impunerea directă a legislației naționale privind securitatea în Hong Kong de către autoritățile de la Beijing șubrezește considerabil autonomia Hong Kong-ului; întrucât acest lucru este în conflict direct cu obligațiile internaționale ce îi revin Chinei în temeiul Declarației comune chino-britanice, care are caracter juridic obligatoriu și este înregistrată la ONU;

K. întrucât legea propusă ar afecta iremediabil cadrul „o țară, două sisteme”, crescând probabilitatea ca o persoană să fie urmărită penal pentru infracțiuni politice în Hong Kong și subminând angajamentele existente de a proteja drepturile cetățenilor din Hong Kong, inclusiv cele prevăzute de Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și de Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale,

1. denunță cu fermitate ingerința constantă și tot mai mare din partea Chinei în afacerile interne ale Hong Kong-ului;

2. subliniază că UE împărtășește preocupările exprimate de cetățenii din Hong Kong cu privire la propunerea de lege privind securitatea națională; subliniază că propunerea de lege are posibile consecințe de amploare pentru Hong Kong și cetățenii săi, pentru cetățenii UE și cetățenii străini, va afecta încrederea mediului de afaceri în Hong Kong și va periclita viitoarele perspective de a încheia afaceri internaționale;

3. sprijină evaluarea realizată de vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), potrivit căreia este nevoie de o strategie nouă și consolidată pentru a face față unei Chine mai îndrăznețe, conduse de un regim autoritar, precum și de un dialog deschis și onest; îndeamnă Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să adopte o poziție mai fermă în sprijinul autonomiei juridice neîntrerupte a Hong Kong-ului; subliniază că acest lucru este de o importanță capitală pentru ca susținătorii democrației din Hong Kong și comunitatea internațională, în general, să știe că UE va susține valorile sale fundamentale ale libertății, democrației, respectării drepturilor omului și statului de drept;

4. subliniază că membrii comunității internaționale trebuie să coopereze strâns pentru a exercita presiuni asupra Beijingului, cu scopul de a se asigura că acțiunile acestuia respectă angajamentele internaționale pe care această țară și le-a asumat în temeiul Declarației comune chino-britanice din 1984;

5. subliniază că prosperitatea Hong Kong-ului și atractivitatea sa pentru investitorii internaționali depind de respectarea statului de drept consacrat în Legea fundamentală a țării; își exprimă, prin urmare, profunda îngrijorare cu privire la faptul că încălcarea permanentă a cadrului de guvernare autonomă a Hong Kong-ului va afecta grav economia țării și imaginea sa internațională;

6. îndeamnă Consiliul să avanseze în ceea ce privește cadrul UE privind drepturile omului, folosind un model asemănător Legii Magnitsky a SUA, pentru a combate încălcările drepturilor omului și a impune sancțiuni persoanelor acuzate de încălcări ale drepturilor omului în lume, inclusiv înghețări ale activelor și interdicții de călătorie; consideră că acest cadru privind drepturile omului ar putea fi folosit pentru a impune sancțiuni similare celor prevăzute de Legea Magnitsky liderilor care exercită această represiune împotriva Hong Kong-ului și a cetățenilor acestuia și care sunt răspunzători de comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului; subliniază că astfel de sancțiuni ar trebui să fie discutate și, atunci când este posibil, coordonate cu aliații democratici, cum ar fi Australia, Canada, SUA, Japonia și Coreea de Sud;

7. accentuează că UE este principala piață de export a Chinei; consideră că UE ar trebui să își folosească influența economică pentru a contesta încălcarea drepturilor omului de către China;

8. invită viitoarea Președinție germană a Consiliului Uniunii Europene să considere prioritară situația din Hong Kong la următoarea reuniune la nivel înalt cu președintele Chinei, Xi Jinping, care va avea loc la Leipzig;

9. subliniază că situația actuală îi întărește convingerea că respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să fie un element important al negocierilor privind un acord de investiții UE-China;

10. invită guvernul RAS Hong Kong să elibereze protestatarii pașnici și toate persoanele reținute pentru că și-au exercitat pașnic libertatea exprimare în timpul sau înaintea protestelor și să retragă imediat toate acuzațiile împotriva acestora;

11. solicită o anchetă independentă, imparțială, eficace și promptă cu privire la utilizarea forței de către poliția din Hong Kong împotriva protestatarilor;

12. sprijină ideea de a numi un raportor special al ONU responsabil de evaluarea situației drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Hong Kong și invită Consiliul, Comisia și statele membre să depună eforturi pentru a o pune în practică;

13. speră că UE și statele sale membre se vor alătura inițiativei de a înființa a un grup internațional de contact care să monitorizeze situația din Hong Kong și să coordoneze acțiunile comune;

14. își exprimă preocuparea profundă cu privire la deteriorarea permanentă a drepturilor civile, a drepturilor politice și a libertății presei; este foarte îngrijorat de presiunea fără precedent exercitată asupra jurnaliștilor și de creșterea autocenzurii acestora, în special în tratarea chestiunilor sensibile din China continentală sau a celor referitoare la guvernul RAS Hong Kong;

15. solicită guvernului RAS Hong Kong să asigure alegeri libere și corecte pentru Consiliul legislativ în septembrie 2020; îndeamnă China să se abțină de la a interveni în procesele electorale din RAS Hong Kong; are încredere că UE va trimite o misiune de observare a alegerilor în RAS Hong Kong; 

16. invită UE și statele sale membre să aibă în vedere măsuri concrete prin care să ofere azil și protecție activiștilor și grupurilor prodemocrație din Hong Kong persecutați de autoritățile chineze;

17. solicită UE, statelor sale membre și comunității internaționale să reflecteze la modul în care pot utiliza în mod eficace mecanismele adecvate de control al exporturilor și tehnologia de supraveghere cibernetică; invită colegiuitorii, în acest sens, să convină asupra unei poziții comune privind reforma Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare; subliniază că Parlamentul a continuat să dezvolte și să consolideze propunerea Comisiei privind includerea unor controale stricte ale exporturilor pentru tehnologiile de supraveghere cibernetică incluse pe listă și pe cele care nu sunt incluse în listă;

18. depune eforturi în vederea instituirii unor mecanisme adecvate de control al exporturilor pentru a bloca accesul Chinei, și în special al Hong Kong-ului, la tehnologiile utilizate pentru a încălca drepturile fundamentale;

19. invită VP/ÎR, SEAE și statele membre să pună în mod constant în discuție toate aceste motive de îngrijorare și să poarte un dialog cu guvernele din RAS Hong Kong și din China;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, precum și șefei executivului și adunării parlamentare a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong.

Ultima actualizare: 16 iunie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate