Menettely : 2020/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0174/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0174/2020

Keskustelut :

PV 18/06/2020 - 3
CRE 18/06/2020 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0174/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 45k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa</Titre>

<DocRef>(2020/2665(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison, Marco Campomenosi</Depute>

<Commission>{ID}ID-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0174/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

(2020/2665(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon, että 4. huhtikuuta 1990 hyväksyttiin Hongkongin erityishallintoalueen peruslaki, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1997,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa,

 ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen 19. joulukuuta 1984 Hongkongin kysymyksestä antaman yhteisen julistuksen,

 ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista 20 vuotta palauttamisen jälkeen[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kesällä 2019 Hongkongin erityishallintoalueella aloitettiin joukkomielenosoitukset, joissa vastustettiin pakoilevia rikoksentekijöitä ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaa lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut muun muassa vankien luovuttamisen Kiinan kansantasavaltaan; ottaa huomioon, että lakiesityksen vastustajat pelkäsivät, että se heikentäisi Hongkongin liberaalia oikeusjärjestelmää, joka on toistaiseksi ollut pitkälti riippumaton Kiinan kansantasavallan oikeusjärjestelmästä ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen mukaisesti; ottaa huomioon, että Hongkongin erityishallintoalueen hallitus on sittemmin peruuttanut kiistanalaisen lakiesityksen;

B. ottaa huomioon, että Kiinan kommunistinen puolue hyväksyi 28. toukokuuta 2020 Kiinan kansankongressissa Pekingissä ilman Hongkongin parlamentin osallistumista kansallisen turvallisuuslain, joka tekee opposition toiminnasta rangaistavaa ja mahdollistaa myös turvallisuusjoukkojen sijoittamisen Hongkongiin; ottaa huomioon, että tämä aiheutti Hongkongissa uusia mielenosoituksia, jotka johtivat uusiin yhteenottoihin poliisin ja mielenosoittajien välillä ja lukuisiin pidätyksiin;

C. ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on kansallista turvallisuuslakia koskevista tapahtumista esittämästään arvostelusta huolimatta viime aikoina harjoittanut Kiinan hallitusta kohtaan myönnytyspolitiikkaa ja Pekingin painostuksen seurauksena väitetysti vesittänyt keskeisen disinformaatiota koskevan raportin osia; katsoo, että EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi siksi kyseenalaistettava;

D. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan alueellista koskemattomuutta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen Hongkongin kysymyksestä antamaa yhteistä julistusta ei saa asettaa kyseenalaiseksi;

E. ottaa huomioon, että tähän mennessä puoluerajat ylittävä kansainvälinen koalitio, joka koostuu noin 900 parlamentaarikosta ja muusta päättäjästä yli 40 maasta ja jota johtavat Hongkongin entinen kuvernööri lordi Patten ja Yhdistyneen kuningaskunnan entinen ulkoministeri Sir Malcolm Rifkind, on antanut julkilausuman, jossa arvostellaan kärkevästi Pekingin yksipuolista kansallisen turvallisuuslain käyttöönottoa Hongkongissa ja todetaan, että jos kansainvälinen yhteisö ei voi luottaa siihen, että Kiinan kansantasavalta pitää sanansa Hongkongiin liittyvissä asioissa, ihmiset eivät halua luottaa sen sanaan muissakaan asioissa[2];

1. on huolissaan nykyisestä tilanteesta, joka liittyy kansallisen turvallisuuslain hyväksymiseen Kiinan kansankamarissa 28. toukokuuta 2020, koska tämä yksipuolinen päätös rikkoo ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatetta ja heikentää siten Hongkongin autonomisia oikeuksia erityishallintoalueena;

2. pelkää, että Kiinan kansankamarin päätös asettaa Hongkongin jälleen epävakaaseen tilanteeseen ja lisää protesteja; muistuttaa Kiinan kansantasavallan hallitusta siitä, että kiistanalainen laki pakoilevista rikoksentekijöistä ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa on jo peruttu ja että kansallisella turvallisuuslailla on paljon kauaskantoisempia vaikutuksia ja se heikentää merkittävästi Hongkongin asemaa kansainvälisessä yhteisössä autonomisena alueena, millä on taloudellisia seurauksia Kiinan kansantasavallalle;

3. tukee kaikkia rauhanomaisia mielenosoituksia ja tuomitsee kummankin osapuolen harjoittaman väkivallan; korostaa, että molempien osapuolten olisi pyrittävä pääsemään yhteisymmärrykseen, jotta tilanne voidaan ratkaista rauhanomaisesti; toivoo, että Kiinan kansantasavallan hallitus täyttää mielenosoittajien vaatimukset takaamalla, että Hongkong säilyy erityishallintoalueena, kuumentuneen tilanteen rauhoittamiseksi;

4. korostaa, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi kehitettävä ulkopoliittisia suhteitaan Kiinaan kahdenvälisesti ja että näitä suhteita ei voida kyseenalaistaa yksipuolisilla EU:n päätöksillä; korostaa, että EUH:ta ja komission jäsentä Borrellia on arvosteltu voimakkaasti siitä, että he ovat väitetysti omaksuneet Kiinan kansantasavallan hallitukseen kohdistuvan myönnytyspolitiikan, mistä on osoituksena EUH:n erityiskertomus disinformaatiosta covid-19-kriisin aikana, jota on ilmeisesti merkittävästi muutettu ja vesitetty Pekingin painostuksen seurauksena; on siksi vakuuttunut siitä, että EUH ei edusta jäsenvaltioiden ulkopoliittisia etuja;

5. korostaa, että kolmannet osapuolet eivät saa vaarantaa Kiinan kansantasavallan koskemattomuutta; korostaa lisäksi, että kaikkien osapuolten on noudatettava Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta Hongkongista;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden sekä liittymisneuvotteluja käyvien ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Hongkongin erityishallintoalueen hallitukselle ja lakiasäätävälle neuvostolle ja Kiinan kansantasavallan hallitukselle.

 

[1] EUVL C 369, 11.10.2018, s. 156.

Päivitetty viimeksi: 15. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö