Procedură : 2020/2649(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0175/2020

Texte depuse :

B9-0175/2020

Dezbateri :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Voturi :

PV 19/06/2020 - 12

Texte adoptate :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0175/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 53k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>Comisia pentru transport și turism</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0175/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transport și turism

(2020/2649(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât turismul este o activitate economică transversală, cu un mare impact asupra creșterii economice, ocupării forței de muncă și dezvoltării sociale;

B. întrucât sectorul turismului oferă locuri de muncă pentru 22,6 milioane de oameni, 11,2 % din totalul locurilor de muncă din UE, iar în 2019 a reprezentat 9,5 % din PIB-ul UE, favorizează echilibrul structurilor regionale și are un efect pozitiv asupra dezvoltării regionale;

C. întrucât turismul constă într-un lanț valoric complex alcătuit din multe părți interesate, care au legătură directă cu activitățile de transport de călători;

D. întrucât, dintre toate marile sectoare economice, sectorul transporturilor și cel al turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de pandemia de COVID-19;

E. întrucât, prin adoptarea comunicării intitulate „Turism și transport în 2020 și ulterior”, precum și prin pachetul de măsuri privind turismul și transportul, adoptat la 13 mai 2020, Comisia a făcut un prim pas necesar pentru a sprijini redresarea importantelor sectoare europene ale transportului și turismului în urma pandemiei de COVID-19;

F. întrucât a trecut mult timp de când Comisia Europeană a adoptat, în iunie 2010, comunicarea intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial - un nou cadru politic pentru turismul european”, care stabilește o strategie și un plan de acțiune pentru turismul din UE;

Planurile de redresare a sectoarelor turismului și transporturilor în urma pandemiei de COVID-19:

1. recunoaște că sectorul transporturilor este unul dintre sectoarele cele mai afectate de actuala criză provocată de pandemia de COVID-19 și, prin urmare, solicită acordarea de sprijin special, inclusiv pentru societățile de transport rutier de marfă, care să asigure linii de credit pentru a face față lipsei de lichidități;

2. subliniază faptul că, în planurile de redresare în domeniul transporturilor, împreună cu sprijinul care vizează salvarea sectoarelor de transport existente, sprijinul ar trebui să se concentreze și asupra șanselor de creștere inovatoare, cum ar fi prin sistem hyperloop între marile orașe din Europa ca o alternativă accesibilă, curată și rapidă la traficul aerian pe distanțe scurte;

3. subliniază că, în condițiile actuale de criză, când multe companii de transport se luptă pentru supraviețuire, este extrem de important să se prevină și să se protejeze infrastructura strategică de transport, cum ar fi porturile și căile ferate, de preluările străine, în special efectuate de China, și să se analizeze cu atenție anvergura reală a investițiilor chineze în sectoarele strategice ale transporturilor europene;

4. consideră că este necesar să se acorde un sprijin rapid pe termen scurt sectoarelor transportului și turismului pentru a le asigura supraviețuirea, fiind totodată imperativ pentru sustenabilitatea pe termen mai lung a sectorului să se ia măsuri care redau turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa; subliniază că actuala criză reprezintă și o ocazie istorică de a moderniza turismul în UE și de începe să îl considerăm un ecosistem industrial propriu-zis, având propriile obiective de investiții, propriul capital uman, propriile nevoi de inovare tehnologică și propriii indicatori de performanță;

5. salută comunicarea intitulată „COVID-19 - Spre o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea libertății de circulație și ridicarea controalelor la frontierele interne”, adoptată de Comisie ca parte a pachetului, precum și propunerea de abordare etapizată și coordonată, care urmărește revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor;

6. reiterează importanța principiului nediscriminării în ridicarea progresivă a restricțiilor naționale și transfrontaliere și subliniază că este de o importanță capitală să se evite acorduri bilaterale necoordonate între statele membre individuale, discutate în afara cadrului Uniunii Europene (așa-numitele coridoare turistice), care ar avea un impact și mai puternic asupra economiei statelor membre care au fost deosebit de afectate de criza sanitară și, în special, asupra sectorului lor turistic, pentru a garanta integritatea pieței unice și libertatea de circulație;

7. subliniază că trebuie luate măsuri pentru a se garanta că, atunci când un stat membru decide să permită deplasarea pe teritoriul său, acesta nu va ține seama de criteriul condițiilor epidemiologice similare, ci de capacitatea reală a statelor membre de a asigura respectarea protocoalelor sanitare, așa cum se prevede în orientările Comisiei;

8. având în vedere situația dificilă cu care se confruntă sectorul turismului litoral, invită Comisia Europeană să revizuiască Directiva 2006/123/CE, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare a utilizării bunurilor publice maritime pentru a garanta continuitatea activității și relansarea investițiilor;

9. este profund îngrijorat de faptul că mai multe state membre au impus recent măsuri unilaterale și extrem de perturbatoare, care impun mari constrângeri nu doar funcționării pieței unice și vieții a milioane de cetățeni ai UE, ci dau o lovitură și turismului și încrederii; ca urmare, îndeamnă Comisia să împiedice luarea de către statele membre a oricărui tip de măsuri discriminatorii care nu se bazează pe criterii epidemiologice, care pun sub semnul întrebării integritatea spațiului Schengen și au un impact negativ asupra redresării rapide a călătoriilor și turismului european; salută inițiativa Comisiei Europene care vizează asigurarea fluxului continuu de bunuri, în special de produse alimentare și medicale, în UE și toate inițiativele menite să asigure funcționarea deplină a pieței interne a UE, fără controale nejustificate și fără întârzieri;

10. recunoaște rolul important pe care călătorii internaționali îl joacă în fiecare an în turismul european; invită, ca urmare, Comisia și statele membre să elimine treptat restricțiile asupra călătoriilor neesențiale aplicate la frontierele externe ale Uniunii înainte de sezonul de vară 2020, fără a afecta sănătatea și siguranța publică și ținând seama de situația epidemiologică din fiecare țară terță;

11. salută comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: orientări privind restabilirea treptată a serviciilor de transport și a conectivității”, precum și orientările bazate pe un cadru de principii și un set comun de instrumente care vor contribui la reluarea tuturor tipurilor de servicii de transport în întreaga UE, prin adoptarea unor măsuri coordonate, nediscriminatorii și proporționale;

12. invită Comisia și statele membre să convină asupra unor măsuri temporare, proporționale și legate clar pandemia de COVID-19 care nu prevăd intrarea în carantină, bazate pe dovezi științifice și pe o evaluare riguroasă a riscurilor, în conformitate cu standarde internaționale definite de surse credibile, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC);

13. subliniază importanța garantării recunoașterii reciproce a măsurilor convenite la nivelul UE pentru reluarea călătoriilor în interiorul și în afara UE; mai subliniază și că punerea în aplicare a măsurilor de izolare, precum și relaxarea acestora, nu trebuie în niciun moment să conducă la o reducere a nivelurilor ridicate ale standardelor de siguranță și securitate ale UE în domeniul transporturilor;

14. salută comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: orientările UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoale medicale în unitățile hoteliere” și îndeamnă statele membre să transmită aceste orientări autorităților competente de la nivel regional și local; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să sprijine financiar sectorul călătoriilor și turismului în punerea în aplicare a acestor măsuri, în deplină cooperare cu sectorul călătoriilor și turismului;

15. invită Comisia să propună norme comune la nivelul UE privind termenele și condițiile cupoanelor valorice emise din cauza pandemiei de COVID-19, care să depindă întotdeauna de acceptarea voluntară a acestora de către consumatori, fără a afecta obligația societăților de a rambursa călătorii, așa cum se prevede actualmente în legislația UE, pentru a face cupoanele valorice mai atractive și mai viabile și pentru a preveni încă o punere în practică eterogenă, care duce la tratarea diferențiată a consumatorilor și la denaturarea concurenței pe piața transporturilor și a turismului; îndeamnă, în plus, Comisia să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și aplicarea uniformă a legislației UE și să promoveze utilizarea unor norme armonizate privind cupoanele valorice voluntare;

16. încurajează Comisia și statele membre să verifice dacă agențiile de voiaj online respectă reglementările naționale în vigoare cu privire la anularea și rambursarea rezervărilor, pentru a garanta protecția deplină a clienților și sustenabilitatea economică a IMM-urilor;

17. invită Comisia, autoritățile publice din statele membre și părțile interesate să coopereze pentru a elabora cât mai curând posibil planuri de pregătire comune adecvate pentru un posibil al doilea val de infectare cu COVID-19, acordând atenție măsurilor de prevenire și control al infecțiilor pentru sectorul călătoriilor și turismului;

18. invită Comisia să lanseze o campanie specială de comunicare a UE privind călătoriile și turismul, care să aibă ca scop promovarea călătoriilor în interiorul UE, restabilirea încrederii cetățenilor în călătorii și turism în condițiile pandemiei de COVID-19, educarea turiștilor în legătură cu măsurile de sănătate și siguranță în vigoare și construirea de valori durabile și coeziune prin crearea unei „mărci UE de turism”; solicită ca conceptul de „destinație sigură și inteligentă” să fie esențial pentru a asigura dezvoltarea unui turism durabil, responsabil și accesibil;

Creșterea solidarității și a coordonării în sectorul turismului din UE

19. reamintește că turismul are o importanță considerabilă ca sursă de creștere economică, de dezvoltare regională și de ocupare a forței de muncă și că de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009 UE are competențe de sprijin care vizează coordonarea și completarea acțiunilor întreprinse de statele membre în acest domeniu[1];

20. salută propunerea Comisiei de a organiza un summit european privind turismul care să implice instituțiile UE, sectorul turismului, regiunile, orașele și părțile interesate, pentru a reflecta asupra turismului european de mâine și sprijină lansarea unei foi de parcurs până în 2050 care să ducă la un ecosistem european de turism sustenabil, inovator și rezilient („Agenda europeană pentru turism 2050”); invită, ca urmare, Comisia să adopte în 2021 o nouă strategie și un nou plan de acțiune pentru turismul din UE, pe baza rezultatelor acestui dialog, pentru a menține poziția de destinație turistică principală a Europei prin intermediul creării unei „mărci UE de turism”;

21. salută inițiativa Comisiei, care prevede flexibilitate în cadrul normelor privind ajutoarele de stat; insistă totuși asupra unor orientări clare și specifice fiecărui sector în sectorul transporturilor și al turismului pentru a permite o coordonare eficientă între toate statele membre și pentru a se garanta că sistemele naționale de compensare sunt utilizate în mod uniform și că sunt puse în aplicare pe o perioadă limitată, la timp și proporțional, cu scopul de a recupera pierderile cauzate de epidemia de COVID-19, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența;

22. salută propunerea privind un plan de redresare al UE prezentată de Comisie la 27 mai 2020, care include un buget UE majorat pe termen lung (CFM 2021-2027) și un nou instrument de redresare de 750 miliarde EUR (Next Generation EU), precum și recunoașterea faptului că turismul a fost una dintre cele mai importante activități economice grav afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 și că ecosistemul turistic va necesita investiții în valoare de 161 de miliarde EUR;

23. invită Comisia să acorde importanța cuvenită sectorului turismului în pachetul de redresare și să emită orientări pentru a asigura accesul rapid la finanțare în cadrul programelor în curs și a celor viitoare, într-un mod care să nu fie afectat de sarcini administrative disproporționate;

24. invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile, în special IMM-urile, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile; salută, în acest sens, noua inițiativă SURE a Comisiei, care vizează acoperirea costurilor sistemelor naționale de muncă pe termen scurt, permițând întreprinderilor să mențină locurile de muncă și rezervele de lichidități;

25. solicită adoptarea unei strategii europene orizontale pentru redresarea IMM-urilor prin reducerea birocrației și a costurilor de acces la finanțare și încurajarea investițiilor în lanțurile valorice strategice, în concordanță cu Pactul verde; reamintește necesitatea efectuării ajustărilor necesare pentru conformarea la noile măsuri de sănătate și siguranță, asigurând investiții substanțiale pentru siguranța consumatorilor și respectarea distanțării sociale, precum și alte măsuri de precauție relevante;

26. subliniază importanța unei cooperări consolidate între autoritățile UE, autoritățile naționale, regionale și locale și toate părțile interesate relevante, în vederea rezolvării problemelor transversale legate de turism; în acest sens, invită Comisia să elaboreze o strategie europeană în domeniul turismului, care să includă un plan de acțiune clar, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, care să propună ca statele membre să stabilească obiective clare, strategice, operaționale și axate pe rezultate;

27. reamintește importanța reducerii suprareglementării în cadrul pieței unice a serviciilor turistice, pentru a elimina și a preveni contradicțiile și duplicările în materie de reglementare, prin asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor și a legislației care afectează sectorul turismului;

28. invită Comisia să publice orientări bazate pe cele mai bune practici din sectorul turismului în cazul producerii unei pandemii, să asigure un sprijin financiar adecvat și să faciliteze dezvoltarea și coordonarea unor platforme online adecvate pe care părțile interesate să poată face schimb de bune practici și de informații; subliniază că toate tipurile de schimburi de bune practici ar trebui încurajate și sprijinite de Comisie;

29. salută eforturile Comisiei de a ajuta statele membre să coordoneze operațiunile de asistență și de repatriere consulară a cetățenilor UE în întreaga lume; solicită, de asemenea, Comisiei să evalueze modul în care legislația existentă la nivelul UE și al statelor membre a răspuns acestor operațiuni de repatriere și să examineze posibilități suplimentare de participare rapidă și eficientă dacă apar situații similare în viitor;

Către un sector al turismului în UE orientat spre viitor:

30. subliniază că sectorul turismului este foarte dependent de sectorul transporturilor și că din această cauză îmbunătățirea accesibilității și a conectivității tuturor modurilor de transport, cu păstrarea, totodată, a celui mai înalt nivel de siguranță în toate sectoarele de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căi navigabile interioare), ar avea cu siguranță un impact semnificativ asupra consolidării sectorului turistic al UE;

31. subliniază necesitatea ca toate statele membre să dispună de o rețea de infrastructuri dezvoltate, moderne și sigure pentru a facilita călătoriile în întreaga UE și pentru a face ca statele membre periferice să devină mai accesibile pentru turismul european și internațional; invită, ca urmare, Comisia să efectueze verificări ale adecvării infrastructurii existente și să propună măsuri suplimentare imediate în zonele cel mai puțin avansate, pentru a se asigura că statele membre au planificat adecvat finalizarea întregii rețele centrale TEN-T până în 2030 și a rețelei globale până în 2050, cu indicarea calendarului și a disponibilității bugetare, și să se concentreze în special pe tronsoanele transfrontaliere, în special în statele membre care nu înregistrează progrese în aceste domenii;

32. invită Comisia să creeze un cadru de monitorizare care să includă obiective intermediare pentru evaluarea progreselor înregistrate de statele membre, să urmeze o abordare sistematică și uniformă, prevăzând termene fixe pentru transmiterea de către statele membre de date cu privire la segmentele finalizate și să ia măsuri adecvate în ceea ce privește revizuirea Regulamentului TEN-T pentru a îmbunătăți planificarea întreținerii pe termen lung de către statele membre;

33. invită Comisia să analizeze fezabilitatea și beneficiile potențiale ale unui mecanism de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului din UE, nu doar pentru a răspunde în mod adecvat și rapid actualei pandemii de COVID-19, ci și pentru ca acesta să fie pregătit pentru viitoarele amenințări de natură și amploare identică sau similară; subliniază importanța includerii unor soluții de finanțare pentru deficitele financiare pe termen scurt, precum și a asigurării unui cadru și a unor strategii pe termen mediu și lung;

34. propune includerea unei game complete de măsuri „testate și aprobate”, precum și un pachet de soluții adaptate la exigențele viitorului, care să fie aplicate rapid ca răspuns la situațiile de criză, inclusiv un set de orientări dedicate strict sectoarelor turismului și transporturilor; reamintește importanța dezvoltării în continuare a capacității de a sprijini și a completa acțiunile statelor membre în situații de criză, pentru a proteja lucrătorii, a ajuta întreprinderile și a asigura siguranța pasagerilor; subliniază, în plus, nevoia de a coopera strâns cu toate părțile interesate relevante pentru a ține seama de toate particularitățile și caracteristicile sectoarelor relevante ale transporturilor și turismului;

35. subliniază importanța unei abordări comune a UE privind protejarea competitivității sectorului prin îmbunătățirea strategiei sale de comunicare cu cetățenii; subliniază, de asemenea, rolul UE de coordonare în sectorul turismului, care ar trebui îmbunătățit prin adoptarea de inițiative ale UE cu valoare adăugată și prin facilitarea pe mai departe a schimbului de bune practici între statele membre; face apel la reducerea sarcinilor administrative și fiscale, la sprijinirea creării de întreprinderi și la promovarea vânzărilor și a serviciilor transfrontaliere;

36. consideră că apariția unor noi tehnologii și continuarea digitalizării ar spori considerabil atractivitatea sectorului călătoriilor și turismului și că platformele ușor de utilizat și noile modele de afaceri ar consolida creșterea, competitivitatea și prosperitatea sectorului; consideră, în consecință, că formarea și recalificarea periodică a forței de muncă existente în acest sector pare a fi extrem de importantă, cu un accent special pe competențele digitale și tehnologiile inovatoare;

37. subliniază importanța promovării turismului durabil, contribuind la crearea de locuri de muncă, la protejarea și refacerea ecosistemelor naturale, precum și la creșterea economică și la competitivitate, pe baza noilor modele de afaceri; invită Comisia să faciliteze părților interesate din domeniul turismului accesul la finanțare UE inteligentă și durabilă; afirmă că o astfel de finanțare ar trebui să sprijine dezvoltarea unor produse și servicii turistice inovatoare și de calitate și să contribuie în continuare la sustenabilitate, la promovarea călătoriilor în extrasezon și la dispersarea geografică a fluxurilor turistice; consideră că trebuie să se acorde sprijin și coordonare la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți administrarea turismului la nivel național, regional și local, printre altele prin introducerea unui mecanism de certificare a durabilității turismului;

38. subliniază importanța turismului pentru anumite țări și zone geografice din UE, unde serviciile legate de turism au adesea un loc important în ocuparea forței de muncă și reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru populația locală; invită Comisia să elaboreze măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de circulație și a transportului între teritoriile ultraperiferice și insule și partea continentală a UE; subliniază că legăturile de conectare speciale și sprijinul financiar și administrativ suplimentar sunt de cea mai mare importanță pentru aceste regiuni; subliniază importanța dezvoltării unei orientări costiere și maritime în cadrul strategiei și inițiativelor UE în domeniul turismului, inclusiv posibilități de finanțare și instrumente de promovare și comunicare, precum și a consolidării funcționării piețelor relevante prin crearea de politici adaptate în cooperare cu părțile interesate și autoritățile din țara de destinație;

39. reamintește că turismul cultural reprezintă aproximativ 40 % din totalul turismului european; invită, în consecință, Comisia să propună statelor membre obiective clare, strategice, operaționale și orientate spre rezultate în viitorul plan de lucru în domeniul culturii și să îmbunătățească cadrul strategic actual pentru cultură; subliniază că investițiile în siturile culturale ar trebui să fie considerate și tratate ca o resursă de îmbunătățire a competitivității și creșterii la nivel local, fără a uita valoarea lor intrinsecă ca parte a patrimoniului nostru cultural care trebuie protejat, în special în fața schimbărilor climatice și a turismului de masă;

40. subliniază beneficiile turismului rural și invită Comisia să promoveze și să sprijine în continuare inițiative care ar genera surse de venit suplimentare pentru zonele rurale, posibilități de angajare, ar preveni depopularea și ar spori beneficiile sociale; subliniază rolul pe care îl pot juca Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special programul LEADER, în sprijinirea inițiativelor din domeniul turismului local și rural și solicită ca acest program să fie finanțat adecvat pentru perioada de programare 2021-2027;

41. subliniază importanța turismului medical, care include turismul medical, de wellness și balnear; invită Comisia să promoveze, acolo unde este cazul, turismul european profilactic, balnear, durabil, montan și medical; subliniază necesitatea unor investiții suplimentare pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice sustenabile, precum și importanța creșterii vizibilității stațiunilor balneare și de wellness europene; invită Comisia să prevadă noi posibilități de finanțare, fundamentate științific, întrucât turismul medical poate contribui la reducerea costurilor de sănătate prin măsuri de prevenire și la reducerea consumului de produse farmaceutice și ar îmbunătăți și mai mult durabilitatea și calitatea muncii;

42. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Comisiei, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.

[1] Articolul 195 alineatul (1) din TFUE prevede: „Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector”.

Ultima actualizare: 17 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate