Διαδικασία : 2020/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0177/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0177/2020

Συζήτηση :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0177/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 57k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0166/2020

B9-0177/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό

(2020/2649(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί μια διατομεακή οικονομική δραστηριότητα με ευρύ αντίκτυπο σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, την αειφόρο ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ανάπτυξη και την βιώσιμη οικονομία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού απασχολεί 22,6 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και αντιπροσώπευε το 2019 το 9,5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, καθώς και ότι ο εν λόγω τομέας συμβάλλει στην εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων και συχνά έχει θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συνίσταται σε μια σύνθετη αξιακή αλυσίδα περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες μεταφοράς επιβατών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, και ιδίως ο υπερτουρισμός, έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, εκτιμάται ότι συμβάλλει στο 8 % των εκπομπών CO2 και έχει αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως αύξηση της ρύπανσης, απώλεια βιοποικιλότητας, συμφόρηση, κόστος συντήρησης υποδομών και αύξηση των τιμών, όπως τεκμηριώνεται στη μελέτη της επιτροπής TRAN με τίτλο «Υπερτουρισμός: αντίκτυπος και πιθανές απαντήσεις πολιτικής»[1] ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού έχουν πληγεί περισσότερο από όλους τους μεγάλους οικονομικούς τομείς από την COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έκδοση της ανακοίνωσης με τίτλο «Τουρισμός και μεταφορές το 2020 και μετέπειτα» και της δέσμης για τον τουρισμό και τις μεταφορές στις 13 Μαΐου 2020, η Επιτροπή έκανε το πρώτο αναγκαίο βήμα για τη στήριξη της ανάκαμψης των πολύτιμων μεταφορικών και τουριστικών μας οικοσυστημάτων από την πανδημία COVID -19, τονίζοντας την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί σωστά η ανάκαμψη, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο ισχυρή βιωσιμότητα στον τομέα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο « Η Ευρώπη, ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό » τον Ιούνιο του 2010, όπου περιγράφεται μια νέα στρατηγική και ένα νέο σχέδιο δράσης για τον τουρισμό στην ΕΕ και η ανάγκη υλοποίησής του·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, η ΕΕ έχει αναλάβει υποστηρικτικές αρμοδιότητες με στόχο τον συντονισμό και τη συμπλήρωση της δράσης στον συγκεκριμένο τομέα των κρατών μελών[2]·

Σχέδια για την ανάκαμψη του τουρισμού και των μεταφορών στην Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19

 

1. πιστεύει ότι η άμεση και βραχυπρόθεσμη στήριξη των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιβίωσής τους, ενώ η εφαρμογή μέτρων που θα παρέχουν στους τουρίστες την εμπιστοσύνη να ξαναταξιδέψουν προς την Ευρώπη και μέσα στην επικράτειά της, και η διασφάλιση μιας ανάκαμψης που θα ενσωματώνει τη «βιωσιμότητα» ως ισχυρή απαίτηση σε όλες τις δραστηριότητες μεταφορών και τουρισμού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του τομέα· τονίζει ότι η τρέχουσα κρίση αποτελεί επίσης ιστορική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού στην ΕΕ και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, με αφετηρία τη διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα πλήρες βιομηχανικό οικοσύστημα που απαιτεί πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα, περιβαλλοντικά πρότυπα, επιλογές μεταφορών, στόχους για βιώσιμες επενδύσεις, τεχνολογική καινοτομία και δείκτες βιώσιμης απόδοσης που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη καλύτερα οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα όπως η ποιότητα των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση με τίτλο «COVID-19 - Προς μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα», η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων και την πρόταση για μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση με στόχο την επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων χωρίς περιορισμούς· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει την «επανεκκίνηση του τουρισμού» με μια σύσταση υπέρ του «βιώσιμου τουρισμού» και να καταστήσει τις αξιόπιστα πιστοποιημένες επιχειρήσεις και προορισμούς πρωτοπόρους για φιλικά προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνα και οικονομικά υγιή ταξίδια και τουρισμό ·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την προοδευτική άρση των εγχώριων και διασυνοριακών περιορισμών, καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση των συμφωνηθέντων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, και τονίζει την πρωταρχική σημασία της αποφυγής διμερών συμφωνιών μεταξύ επιμέρους κρατών μελών (τουριστικοί διάδρομοι), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και η ελεύθερη κυκλοφορία · τονίζει ότι η εφαρμογή μέτρων περιορισμού, καθώς και η χαλάρωσή τους, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των υψηλών επιπέδων προτύπων ασφάλειας της ΕΕ, και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές συμβουλές που στηρίζουν την εμπιστοσύνη και διευκολύνουν το ασφαλές άνοιγμα του τουριστικού τομέα μετά τα περιοριστικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τα κράτη μέλη από την εφαρμογή κάθε είδους μέτρων που εισάγουν διακρίσεις και δεν στηρίζονται σε επιδημιολογικά στοιχεία, καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν ·

4. ζητεί την καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σε ολόκληρη την Ένωση και θεωρεί απαραίτητο να προωθηθούν πρότυπα της ΕΕ που θα πιστοποιούν και θα αναδεικνύουν περιοχές που παρέχουν ασφαλείς και βιώσιμες προσφορές για τους επισκέπτες, και αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται τόσο με επιδημιολογικές όσο και περιβαλλοντικά βιώσιμες συνθήκες ·

5. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «COVID-19: κατευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών και της συνδεσιμότητας», καθώς και τις κατευθύνσεις βάσει ενός πλαισίου αρχών και μιας κοινής εργαλειοθήκης που θα συμβάλουν στην επανεκκίνηση των υπηρεσιών μεταφορών κάθε είδους στην ΕΕ με τη λήψη συντονισμένων και αναλογικών μέτρων χωρίς διακρίσεις ·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για προσωρινά, αναλογικά και αμερόληπτα μέτρα με σαφή σύνδεση με την πανδημία COVID-19 αλλά που δεν απαιτούν περιορισμούς καραντίνας, βάσει επιστημονικών στοιχείων και ισχυρής αξιολόγησης κινδύνου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται από αξιόπιστες πηγές, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ·

7. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «COVID-19: Οδηγίες της ΕΕ για τη σταδιακή επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών και για τα πρωτόκολλα υγείας στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας» και προτρέπει τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν αυτές τις οδηγίες στις αρμόδιες αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν οικονομικά τον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, σε πλήρη συνεργασία με την τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία, και ιδίως, τηρώντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος πιστοποίησης ασφάλειας της ΕΕ για τουριστικά και ταξιδιωτικά ιδρύματα και φορείς εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, τους φορείς στον τομέα του τουρισμού και τους διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής ειδικών απαιτήσεων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας για ταξιδιώτες που επισκέπτονται τα κράτη μέλη της ΕΕ·

9. καλεί την Επιτροπή να επιμείνει στον εθελοντικό χαρακτήρα των κουπονιών που εκδίδονται σε σχέση με την COVID-19 και στην ανάγκη υποχρέωσης των εταιρειών να αποζημιώνουν τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες, όπως προβλέπεται σήμερα από τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή διαφορετικών επί μέρους μέτρων, με αποτέλεσμα τη διαφορετική μεταχείριση των καταναλωτών και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά μεταφορών και τουρισμού · παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την ορθή επιβολή και την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, και να προωθήσει τη χρήση εναρμονισμένων κανόνων για τα κουπόνια οικειοθελούς αποδοχής·

10. καλεί την Επιτροπή, τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συνεργαστούν προκειμένου να εκπονηθούν, το συντομότερο δυνατόν, κατάλληλα και κοινά σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός πιθανού δεύτερου κύματος της COVID-19, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων για τον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού·

11. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ειδική επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ για τα ταξίδια και τον τουρισμό, η οποία θα έχει ως στόχο να προωθηθούν οι μετακινήσεις εντός της ΕΕ, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα ταξίδια και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της COVID-19, να ενημερωθούν οι τουρίστες σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα υγείας και ασφάλειας, και να εξασφαλιστεί η ισχυρή εφαρμογή κριτηρίων αειφορίας που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη βιώσιμων, υπεύθυνων και προσβάσιμων τουριστικών προορισμών της ΕΕ, καθώς και την ανάπτυξη «τοπικού τουρισμού» ·

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και του συντονισμού στον τουριστικό τομέα της ΕΕ

12. υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης σε μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, δημιουργώντας δυνατότητες για περαιτέρω βιώσιμες επενδύσεις και καινοτομίες υπέρ της οικολογικής μετάβασης του τομέα, και συμβάλλοντας στη δημιουργία και υποστήριξη τοπικών και δίκαιων θέσεων εργασίας·

13. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διοργανωθεί ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για τον τουρισμό, στην οποία θα συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο οικείος κλάδος, οι περιφέρειες, οι πόλεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συζητηθεί ο ευρωπαϊκός τουρισμός του αύριο, στηρίζει δε τη χάραξη ενός χάρτη πορείας προς ένα βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα με ορίζοντα το 2050 («ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό 2050») με ιδιαίτερη μνεία στην στήριξη της βιοποικιλότητας και την προστασία των τοπίων·

14. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· επιμένει, εντούτοις, στην ανάγκη για κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα, καθώς και για σαφή και εξειδικευμένη καθοδήγηση στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού ώστε να καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των κρατών μελών και να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα αποζημίωσης χρησιμοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο και τίθενται σε εφαρμογή για περιορισμένη διάρκεια, έγκαιρα και αναλογικά, με σκοπό την αντιμετώπιση των απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19 χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού ·

15. χαιρετίζει την πρόταση για σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2020, το οποίο περιλαμβάνει έναν ενισχυμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ 2021-2027) και ένα νέο μέσο ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να εξαρτάται από τον σεβασμό οικολογικών και κοινωνικών προτύπων·

16. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει τη δέουσα σημασία στον τομέα του τουρισμού στη δέσμη μέτρων ανάκαμψης, και να εκδώσει οδηγίες για τη διασφάλιση γρήγορης και δίκαιης πρόσβασης σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο των εν εξελίξει και των μελλοντικών προγραμμάτων ·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση ειδικής γραμμής προϋπολογισμού για τον αειφόρο τουρισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2021-2027), και επισημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο και στοχοθετημένο χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της ευημερίας και του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής στον τομέα ·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επειγόντως τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και τις υπηρεσίες και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την νέα πρωτοβουλία «SURE» της Επιτροπής, που αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των εθνικών βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εργασίας, επιτρέποντας στις εταιρείες να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας και να διατηρήσουν ταμειακά αποθέματα·

19. ζητεί να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή οριζόντια στρατηγική για την ανάκαμψη των ΜΜΕ, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά το κόστος για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και την προώθηση επενδύσεων σε στρατηγικές αξιακές αλυσίδες, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές για την τήρηση των νέων μέτρων υγείας και ασφάλειας, με σημαντικές επενδύσεις υπέρ της ασφάλειας των καταναλωτών, και την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και άλλων συναφών προληπτικών μέτρων·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριζόντια ζητήματα τουρισμού· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να θεσπίσει μια στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σαφές σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών, και θα προτείνει στα κράτη μέλη να ορίζουν σαφείς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους προσανατολισμένους στα αποτελέσματα, οι οποίοι να δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής και την ευημερία στις τοπικές κοινότητες·

21. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού σε περίπτωση τόσο μιας πανδημίας όσο και μιας οικολογικής κρίσης, για να εξασφαλίσει την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη και να διευκολύνει την ανάπτυξη και τον συντονισμό κατάλληλων διαδικτυακών πλατφορμών όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να μοιράζονται πληροφορίες·

Προς έναν τουριστικό τομέα της ΕΕ ανθεκτικό σε μελλοντικές εξελίξεις

22. τονίζει ότι ο τομέας του τουρισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των μεταφορών και ότι, συνεπώς, η βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας πρώτα και κύρια για τις βιώσιμες μεταφορές, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε όλους τους τομείς των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων της πεζοπορίας και της ποδηλασίας), θα έχει σίγουρα σημαντικό επιπτώσεις στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα της ΕΕ · υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι στο πλαίσιο του 2021 ως Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, και της ανάγκης μείωσης των εκπομπών μεταφορών, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τα νυχτερινά τρένα ως έναν βιώσιμο εναλλακτικό τρόπο ταξιδιού ·

23. επιμένει ότι ο τουριστικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του στη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ή ακόμη καλύτερα να στοχεύσει στη μείωση κατά 65% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 το αργότερο, και να γίνει ουδέτερος για το κλίμα έως το 2040·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης βιώσιμων τρόπων ταξιδιού, όπως με την παροχή αυξημένης υποστήριξης σε τουριστικές υποδομές ποδηλασίας και στα νυχτερινά τρένα· τονίζει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να έχουν οι βιώσιμοι τρόποι μεταφοράς, όπως η ποδηλασία για τον τουρισμό, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να επενδύσει σε ποδηλατικές υποδομές για τη διευκόλυνση αυτού του τουρισμού · σημειώνει ότι τα αεροπορικά ταξίδια χαμηλού κόστους που είναι δυνατά χάρη σε χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα μπορούν να προωθήσουν τον τουρισμό μικρής διάρκειας, γεγονός που αυξάνει το αποτύπωμα άνθρακα του τουρισμού·

25. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν ένα καλά αναπτυγμένο, σύγχρονο, ασφαλές και βιώσιμο δίκτυο υποδομών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και να καταστούν τα περιφερειακά κράτη μέλη πιο προσβάσιμα για τους Ευρωπαίους και διεθνείς τουρίστες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ή εκτός χρήσης περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων[3], να συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους καταλληλότητας στο υφιστάμενο δίκτυο υποδομών, και να προτείνει άμεσα πρόσθετα μέτρα για τις λιγότερο προηγμένες και τις απομακρυσμένες περιοχές που συχνά έχουν τα λιγότερο ανεπτυγμένα δίκτυα και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή· επισημαίνει ότι, ενώ οι παραμεθόριες περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν το 40 % του εδάφους της ΕΕ και το ένα τρίτο του πληθυσμού της[4], αντιμετωπίζουν τη διπλά δύσκολη κατάσταση να είναι συχνά αγροτικοί και εξαρτώμενοι από την περιφέρεια, παρόλο που θα μπορούσαν να αποτελούν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους τουρίστες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός για την ολοκλήρωση ολόκληρου του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και το 2050 αντίστοιχα, αναφέροντας το χρονοδιάγραμμα και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού και κατά πόσον χρειάζονται αλλαγές για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της αρχής της «μη πρόκλησης ζημίας», με ιδιαίτερη έμφαση στα διασυνοριακά τμήματα, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν σημειώνουν πρόοδο σε αυτούς τους τομείς· τονίζει ότι ένας τέτοιος έλεγχος καταλληλότητας πρέπει επίσης να αξιολογεί κατά πόσον τα εν λόγω έργα τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης ζημίας, την οποία η Επιτροπή έχει θέσει στο επίκεντρο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη[5] και, εάν όχι, να προταθούν κατάλληλες αλλαγές·

26. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το πλαίσιο παρακολούθησής της, με την χρήση ενδιάμεσων στόχων και της στρατηγικής «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη, να ακολουθήσει μια συστηματική και ενιαία προσέγγιση με καθορισμένες προθεσμίες για την παροχή από τα κράτη μέλη στοιχείων ανάδρασης για τα ολοκληρωμένα τμήματα, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΔΕΔ-Μ, ώστε να ενισχυθεί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός από τα κράτη μέλη·

27. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και τα πιθανά οφέλη ενός μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για τον τουριστικό τομέα της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς και γρήγορα σε μελλοντικές επικίνδυνες ιογενείς επιδημίες και πανδημίες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν χρηματοδοτικές λύσεις για βραχυπρόθεσμες οικονομικές δυσχέρειες, καθώς και να ενεργοποιηθούν πλαίσια και στρατηγικές με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·

28. υπενθυμίζει τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της ικανότητας στήριξης και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών σε περιόδους κρίσης, για την προστασία των εργαζομένων, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων των επιβατών, με επίκεντρο την ασφάλειά τους· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να υπάρξει στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι ιδιαιτερότητες και οι πτυχές των σχετικών τομέων των μεταφορών και του τουρισμού·

29. επισημαίνει τη σημασία μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής έναντι των πολιτών, η οποία να τονίζει επίσης τις οικολογικές προκλήσεις και τις βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να ενισχυθεί με την ανάληψη δράσεων με ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς και με την περαιτέρω διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί μείωση των διοικητικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων και προώθηση της προσβασιμότητας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των διασυνοριακών πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών ·

30. θεωρεί ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών και η περαιτέρω ψηφιοποίηση θα ενισχύσουν σημαντικά την ελκυστικότητα του τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, και οι φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα ενισχύσουν το δυναμικό αειφορίας του τομέα· πιστεύει, συνεπώς, ότι αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται τακτικά κατάρτιση και επανακατάρτιση στο εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, στις ψηφιακές δεξιότητες και τις καινοτόμες τεχνολογίες·

31. επισημαίνει τη σημασία της προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, που θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, στηριζόμενος σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αντίκεινται στον υπερτουρισμό και τον καταστροφικό του αντίκτυπο · καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τους φορείς στον τομέα του τουρισμού που συμμετέχουν στην ανάπτυξη καινοτόμων, έξυπνων, βιώσιμων και υψηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, και να συμβάλει περαιτέρω στην προσβασιμότητα για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες), τη βιωσιμότητα, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών· πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί στήριξη και να υπάρξει συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης βιώσιμου τουρισμού[6]· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι χρηματοοικονομικές ροές προς επιζήμιους τομείς του τουρισμού που εφαρμόζουν μη βιώσιμες πρακτικές, όπως τα τεράστια κρουαζιερόπλοια, και οι πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές·

32. επισημαίνει σχετικά με την επισήμανση του βιώσιμου τουρισμού ότι είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, όπως εκστρατείες που προωθούν την επισήμανση ποιότητας και αειφορίας, καθώς και την προσβασιμότητα και την υποστήριξη των επιχειρήσεων για απόκτηση πιστοποίησης· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει παρόμοιες εκστρατείες· ζητεί επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απαιτούν τη σύναψη συμβάσεων με πιστοποιημένες τουριστικές επιχειρήσεις κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και χρηματοδότησης έργων της ΕΕ·

33. τονίζει τη σημασία του τουρισμού για ορισμένες χώρες της ΕΕ και γεωγραφικές περιοχές που συχνά επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, αλλά όπου οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό αποτελούν επίσης συχνά ζωτικό παράγοντα για τη διασφάλιση της απασχόλησης και αποτελούν μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικά μέτρα κατά την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας, και μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και νησιών και της ηπειρωτικής Ευρώπης · επισημαίνει ότι η δημιουργία ειδικών λωρίδων σύνδεσης και η παροχή πρόσθετης οικονομικής και διοικητικής στήριξη έχουν εξέχουσα σημασία για τις περιφέρειες αυτές· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης παράκτιας και θαλάσσιας εστίασης στην τουριστική στρατηγική και πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και εργαλείων προώθησης και επικοινωνίας, καθώς και της ενίσχυσης της λειτουργίας των σχετικών αγορών, με τη θέσπιση προσαρμοσμένων πολιτικών σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αρχές προορισμού·

34. υπενθυμίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40% του συνόλου του ευρωπαϊκού τουρισμού, καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφείς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους βιωσιμότητας και προσανατολισμού στα αποτελέσματα στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό, και να βελτιώσει το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο για τον πολιτισμό · τονίζει ότι οι επενδύσεις σε πολιτιστικούς χώρους πρέπει να θεωρηθούν και να αντιμετωπίζονται ως πόροι για τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας που βασίζεται στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και σε συνέργειες με τοπικές βιοτεχνίες, τη γεωργία κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή αξία τους ως μέρους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που πρέπει να προστατεύεται, ιδίως από την κλιματική αλλαγή και τον υπερτουρισμό ·

35. υπογραμμίζει τα οφέλη του αγροτικού και αγρο-οικολογικού τουρισμού, καθώς και του καλά διαχειριζόμενου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω και να στηρίξει πρωτοβουλίες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος και ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, να αποτρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να αυξήσουν τα κοινωνικά οφέλη · τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ιδίως το πρόγραμμα LEADER, στη στήριξη πρωτοβουλιών για τον τοπικό και αγροτικό τουρισμό, και ζητεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το εν λόγω πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027·

36. επισημαίνει τη σημασία του τουρισμού υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει στην Ευρώπη, όπου ενδείκνυται, τον θεραπευτικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, καθώς και τον βιώσιμο και ορεινό ιατρικό τουρισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές βιώσιμου τουρισμού, καθώς και τη σημασία που έχει η ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών θερέτρων για τον τουρισμό ευεξίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες ευκαιρίες επιστημονικής χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση των δαπανών υγείας μέσω της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και της μειωμένης κατανάλωσης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και να βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εργασίας·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του Συμβουλίου.

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

[2] Άρθρο 195(1) ΣΛΕΕ- «η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τομέα αυτό».

[3] Έκθεση της ΓΔ REGIO «Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders /Ολοκληρωμένη ανάλυση των υφιστάμενων συνδέσεων διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών και των ελλειπόντων συνδετικών κρίκων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ»

Πηγή: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-06-2018-report-comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders)

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου