Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0180/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0180/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a turizmusról és a közlekedésről 2020-ban és azon túl

10.6.2020 - (2020/2649(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Roman Haider, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo, Paolo Borchia, Maximilian Krah
az ID képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2020/2649(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0180/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0180/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0180/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a turizmusról és a közlekedésről 2020-ban és azon túl

(2020/2649(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Covid19-járvány rendkívül súlyos és negatív hatást gyakorolt a személy- és áruszállításra, beleértve valamennyi ágazatot, valamint a teljes turisztikai gazdaságra;

B. mivel a közlekedési ágazatnak megfelelő gazdasági támogatásra van szüksége, amelyet a hozzáférhetőség és az összekapcsoltság garantálása, a fogyasztói jogok védelme, valamint az érintett vállalatok adminisztratív terheinek és költségeinek csökkentése mellett kell biztosítani;

C. mivel a munkahelyeket a teljes turisztikai és közlekedési ágazatban védeni kell, figyelembe véve a munkáltatók és a munkavállalók pénzügyi helyzetére gyakorolt hatást, beleértve azokat is, amelyek helyzete a több egymást követő hónapja hiányzó forgalom miatt bizonytalanná vált;

D. mivel az EU helyreállítási terve a közlekedés és a turizmus területén elsősorban a környezetbarátabb közlekedést előmozdító alternatív infrastruktúra finanszírozását célozza;

E. mivel a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a személy- és áruszállításból származó CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló, rendkívül korlátozó célokat tűzzön ki, káros hatással lehet a jelenleg pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok gazdasági fellendítésére;

F. mivel ezek a túlzottan ambiciózus célok már most is jelentős hatást gyakorolnak a gépjárműiparra, nem utolsósorban az elektromos járművek belföldi piacain tapasztalható általános nehézségek miatt;

G. mivel az európai légitársaságok forgalma több mint 80%-kal csökkent a járvány megfékezésére irányuló intézkedések miatti járattörlések következtében, és az elkövetkező hónapokban a pénzügyi kudarc igen valós kockázatával szembesülhetnek;

H. mivel az áru- és személyszállításban az energetikai átállás olyan gazdasági környezetben zajlik, amelyet a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos tisztességtelen verseny és szociális csalás már most is nagymértékben veszélyeztet;

I. mivel a Covid19-járvány fényében az egészség védelme érdekében hozott intézkedések fontosak és szükségesek, de a helyreállítási szakaszban arányosaknak kell lenniük;

1. megjegyzi, hogy sürgősen szükség van nemzeti szintű ágazati intézkedések lehetővé tételére a közlekedési és turisztikai ágazatban tevékenykedő, a Covid19-válság által különösen érintett szakemberek sajátos igényeinek kielégítése érdekében;

2. úgy véli, hogy a közlekedési és turisztikai ágazatban a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az érdekelt felek és a munkavállalók igényeit megfelelő konzultációk révén megfelelően figyelembe kell venni az egyes tagállamok hazai piacára szabott egyedi intézkedések elfogadása céljából;

3. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások és a munkahelyek megőrzése a közlekedési és turisztikai ágazatban a gazdasági és ipari versenyképesség sarokköve, mivel a közlekedés stratégiai ágazat a tagállamok gazdasága számára, különösen az ipar és a turizmus számára;

4. hangsúlyozza a turisztikai ágazat jelentőségét, amely döntő mértékben járul hozzá a tagállamok gazdasági növekedéséhez és nemzeti GDP-jéhez; hangsúlyozza, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek védik a fogyasztókat és a turizmusban érdekelt feleket, beleértve az utazásszervezőket és az utazási irodákat is;

5. tudomásul veszi az Európai Bizottság „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon túl” című közleményét, valamint a 2020. május 13-án elfogadott turisztikai és közlekedési csomagot;

6. kiemeli a hegyvidéki és part menti területek fontosságát, amelyek az európai turisztikai vállalkozások több mint egyharmadát vonzzák, és amelyek között sok a számos kihívással kihívással szembesülő kkv; kéri, hogy a tengerparti koncessziókat zárják ki a felülvizsgált 2006/123/EK irányelv[1] hatálya alól;

7. helyteleníti a Bizottság által javasolt uniós helyreállítási tervet, és úgy véli, hogy az eddig elfogadott intézkedések még több piaci torzulást, tisztességtelen versenyt és szociális dömpinget idézhetnek elő a tagállamok között;

8. emlékeztet arra, hogy az európai zöld megállapodás kezdeményezésének hangsúlyozása alááshatja az európai vállalatok gazdasági helyreállását a Covid19-válságot követően, és hangsúlyozza, hogy a szigorú éghajlat-politikai célok Európa számára történő előírása versenyhátrányt okozhat a harmadik országokkal szemben;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy valamennyi olyan régióban – különösen a peremterületeken, a vidéki, hegyvidéki, gyéren lakott és szigeti területeken – biztosítani kell az összeköttetéseket és a hozzáférhetőséget, amelyek nehezebben megközelíthetők, és megközelítésük magasabb szállítási költségekkel jár;

10. hangsúlyozza az utazókra és a fogyasztókra alkalmazandó szabályokról szóló egyértelmű és naprakész tájékoztatás fontosságát;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

 

Utolsó frissítés: 2020. június 17.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat