Prijedlog rezolucije - B9-0181/2020Prijedlog rezolucije
B9-0181/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednika Unije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk
u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0169/2020

Postupak : 2020/2665(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0181/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0181/2020
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B9‑0181/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi za tim da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga

(2020/2665(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Hong Kongu,

 uzimajući u obzir svoju preporuku od 13. prosinca 2017. upućenu Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i Kine[2],

 uzimajući u obzir izjavu o Hong Kongu koju je potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 29. svibnja 2020. dao u ime Europske unije,

 uzimajući u obzir izjavu ministra vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Dominica Raaba, australske ministrice vanjskih poslova Marise Payne, kanadskog ministra vanjskih poslova François-Philippea Champagnea i američkog državnog tajnika Michaela Pompea o Hong Kongu od 28. svibnja 2020.,

 uzimajući u obzir Temeljni zakon o Posebnom upravnom području Hong Konga koji je usvojen 4. travnja 1990., a na snagu je stupio 1. srpnja 1997.,

 uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju vlade Ujedinjene Kraljevine i vlade Narodne Republike Kine o pitanju Hong Konga od 19. prosinca 1984., poznatu i kao Zajednička kinesko-britanska deklaracija, koju su kineska i britanska vlada 12. lipnja 1985. registrirale kod Ujedinjenih naroda,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966.,

 uzimajući u obzir Zakon SAD-a iz 2019. o ljudskim pravima i demokraciji u Hong Kongu,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je Kineska komunistička partija poduzela niz mjera kojima se iz temelja potkopavaju autonomija i slobode Hong Konga te obećanja same Kine dana narodu Hong Konga i budući da se njima izravno krše međunarodno pravo i sporazumi, uključujući Zajedničku kinesko-britansku deklaraciju kao međunarodni sporazum evidentiran kod UN-a;

B. budući da je Kineski ured za vezu u Hong Kongu 15. travnja 2020. izjavio da su pandemija koronavirusa i nedavni prosvjedi istaknuli potrebu za donošenjem zakona o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu;

C. budući da je 28. svibnja 2020. na trećoj sjednici 13. Svekineskog narodnog kongresa, uz očito kršenje Temeljnog zakona, donesena rezolucija pod nazivom „Odluka o uspostavi i poboljšanju pravnog sustava i provedbenih mehanizama za Posebno upravno područje Hong Kong radi zaštite nacionalne sigurnosti”;

D. budući da se tom rezolucijom Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa ovlašćuje da donese zakonodavstvo usmjereno na separatizam, subverziju protiv državne vlasti, terorizam i strano uplitanje u pitanja Hong Konga; budući da ona također omogućuje sigurnosnim agencijama pod nadzorom središnje kineske vlade da osnivaju podružnice za obavljanje aktivnosti u Hong Kongu s ciljem sprečavanja, pritvaranja i kažnjavanja onih koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost; budući da se očekuje da će taj zakon stupiti na snagu do rujna;

E. budući da jednostranim i proizvoljnim nametanjem zakonodavstva o nacionalnoj sigurnosti Kina krši članak 23. Temeljnog zakona Hong Konga u kojemu se navodi da Posebno upravno područje Hong Kong mora samostalno donositi zakone u području nacionalne sigurnosti; budući da je pokušaj lokalne vlade Hong Konga da u tom duhu 2003. donese zakon bio osujećen nakon javnih prosvjeda;

F. budući da je upraviteljica u pismu objavljenom u novinama 29. svibnja 2020. pozvala građane Hong Konga da iskažu potpuno razumijevanje i snažnu potporu Odluci koju je donio Svekineski narodni kongres, u kojem se navodi da se tim zakonodavstvom štiti nacionalna sigurnost, te mu je cilj omogućiti društvu da pronađe izlaz iz zastoja i uspostavi stabilnost što je prije moguće i da nastavi s razvojem gospodarstva i osiguranja sredstva za život građanima;

G. budući da je najava novog zakonodavstva o nacionalnoj sigurnosti potaknula prosvjede u Hong Kongu; budući da je policija upotrijebila suzavac u nastojanju da rastjera prosvjednike; budući da su prosvjedi tijekom prošle godine bili rezultat nepovjerenja između naroda Hong Konga i vlada u Hong Kongu i Pekingu koje se nakupljalo posljednjih nekoliko desetljeća; budući da su u iščekivanju uvođenja novog kineskog zakona o sigurnosti vlasti Hong Konga prvi put zabranile obilježavanje prosvjeda održanih na trgu Tiananmen;

H. budući da će novo zakonodavstvo, uključujući kontroverzni Zakon o nacionalnoj himni, vjerojatno dodatno ugroziti temeljna prava i slobode, kao što su sloboda tiska, pravo na mirno prosvjedovanje, sloboda izražavanja i okupljanja te vjerska sloboda, kao što je slučaj u kontinentalnoj Kini;

I. budući da je predloženo zakonodavstvo u suprotnosti s obvezama u vezi s ljudskim pravima koje je Hong Kong preuzeo kao potpisnik Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te da se pojavljuje u vrijeme kada stručnjaci UN-a za ljudska prava već pozivaju hongkonšku vladu da provede reformu svojih zakona protiv ugrožavanja nacionalne sigurnosti i protiv terorizma kako bi bili u skladu s međunarodnim standardima;

J. budući da bi se odnosi s Narodnom Republikom Kinom trebali temeljiti na uzajamnom poštovanju i povjerenju; budući da se tom odlukom također dovodi u pitanje spremnost Kine da poštuje svoje međunarodne obveze;

K. budući da je Peking blokirao sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, čija je svrha bila raspravljati o tom zakonodavstvu s kineskim veleposlanikom pri UN-u;

L. budući da se člankom 27. Temeljnog zakona jamči sloboda govora, tiska, objavljivanja, udruživanja, okupljanja i prosvjedovanja;

M. budući da su slobode Hong Konga utrle put gospodarskom i društvenom uspjehu te razvoju istinskog i nezavisnog civilnog društva koje aktivno i konstruktivno sudjeluje u javnom životu Posebnog upravnog područja;

N. budući da su se i nakon 1. srpnja 1997. nastavili primjenjivati postojeći sporazumi o građanskim, političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i međunarodni sporazumi o ljudskim pravima; budući da je Narodna Republika Kina također potpisala i ratificirala međunarodne sporazume kojima se ta prava jamče te je na taj način priznala značaj i univerzalnost ljudskih prava;

O. budući da Europska unija ima snažan interes da se u Hong Kongu održi trajna stabilnost i blagostanje u skladu s načelom „jedna zemlja, dva sustava” te pridaje veliku važnost očuvanju visokog stupnja autonomije Hong Konga, u skladu s Temeljnim zakonom i međunarodnim obvezama;

P. budući da su izbori za Zakonodavno vijeće Hong Konga planirani za rujan 2020.;

1. izražava veliku zabrinutost zbog toga što je Svekineski narodni kongres 28. svibnja 2020. donio rezoluciju o primjeni Zakona o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu; naglašava da je jednostrano kinesko uvođenje zakonodavstva o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu napad na autonomiju grada, vladavinu prava i temeljne slobode te da je najveća prijetnja narodu Hong Konga od predaje grada 1997.;

2. naglašava da se u članku 23. Temeljnog zakona stvarno zahtijeva da zakonodavstvo o nacionalnoj sigurnosti uvodi i aktivira sama vlada Hong Konga, a ne Peking;

3. upozorava da bi svako nastojanje da se nametne zakon o nacionalnoj sigurnosti koji ne odražava volju hongkonškog naroda imalo vrlo destabilizirajuć utjecaj i ugrozilo budućnost Hong Konga kao otvorenog međunarodnog grada;

4. poziva kineske vlasti da poštuju međunarodne obveze koje je Kina preuzela u okviru Zajedničke kinesko-britanske deklaracije; naglašava da bi Kina trebala u potpunosti poštovati Temeljni zakon i načelo „jedna zemlja, dva sustava”; naglašava da Kina ne bi smjela ugrožavati visok stupanj autonomije Posebnog upravnog područja Hong Konga; poziva kineske vlasti da povuku Zakon o nacionalnoj sigurnosti;

5. snažno osuđuje stalno i sve veće miješanje Kine u unutarnje poslove Hong Konga, kao i nedavnu tvrdnju kineskih vlasti da je Zajednička kinesko-britanska deklaracija iz 1984. povijesni dokument i stoga nevažeći; naglašava da se kineska vlada Zajedničkom deklaracijom, koja je u UN-u registrirana kao pravno obvezujući sporazum, obvezala poštovati visoku razinu autonomije Hong Konga te njegova prava i slobode;

6. naglašava da bi nepoštovanje međunarodnog prava i trajnih sporazuma u vezi s Hong Kongom od strane Pekinga narušilo povjerenje i dodatno oslabilo vjerodostojnost Pekinga na svjetskoj sceni;

7. poziva hongkonšku vladu da zaustavi kazneni progon mirnih prosvjednika, oslobodi ih i odbaci sve optužbe protiv takvih prosvjednika, uključujući Martina Leea Chu-minga, osnivača Hongkonške demokratske stranke i poduzetnika Jimmyja Laija, te sve one koji su pritvoreni tijekom ili prije prosvjeda za mirno ostvarivanje svojeg prava na slobodu izražavanja;

8. osuđuje prijetnje u vezi s diskvalifikacijom kandidata za predstojeće izbore za Zakonodavno vijeće u rujnu; poziva vlasti Hong Konga da zajamče da će se izbori za Zakonodavno vijeće provesti na slobodan, pošten i transparentan način;

9. smatra da će reakcija EU-a na pekinšku represiju Hong Konga biti jedan od najtežih testova za iskazanu predanost EU-a demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava;

10. poziva Vijeće i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika da surađuju s međunarodnom zajednicom na uspostavi međunarodne kontaktne skupine za Hong Kong;

11. poziva institucije EU-a da podrže uspostavu posebnog izaslanika UN-a za Hong Kong radi praćenja stanja autonomije, vladavine prava, temeljnih sloboda i provedbe međunarodnih sporazuma u vezi s Hong Kongom;

12. poziva na brzo zaključenje pregovora o globalnom režimu sankcija EU-a i poziva Vijeće da taj mehanizam primjenjuje za sankcioniranje pojedinaca, skupina ili subjekata odgovornih za kršenja ljudskih prava u Hong Kongu;

13. podržava stanovnike Hong Konga pri odlučnom ostvarivanju prava na slobodu govora, slobodu tiska i drugih temeljnih sloboda predviđenih Temeljnim zakonom i Zajedničkom izjavom;

14. poziva na to da se klauzula o ljudskim pravima uvrsti u sve buduće pregovore o trgovini i ulaganjima, uključujući sveobuhvatni sporazum o ulaganju s Kinom, te da se ljudska prava i Hong Kong uvrste na dnevni red sljedećeg sastanka na vrhu između EU-a i Kine;

15. podsjeća da je potpuno poštovanje Temeljnog zakona Posebnog upravnog područja Hong Konga od ključne važnosti za razvoj, daljnje jačanje i širenje sadašnjih i budućih odnosa s EU-om te da bi interveniranje u unutarnje poslove Hong Konga moglo ugroziti to načelo te bi ga stoga trebalo izbjegavati;

16. poziva EU da brani visok stupanj autonomije Hong Konga i da naglasi svoju predanost jačanju demokracije, među ostalim vladavine prave, neovisnosti pravosuđa, temeljnih sloboda i prava, transparentnosti te slobode informiranja i izražavanja u Hong Kongu;

17. odaje počast hrabrom kineskom narodu koji se u lipnju 1989. okupio na pekinškom trgu Tiananmen kako bi pozvao na iskorjenjivanje korupcije, na političke reforme i građanske slobode; poziva čelnike Kineske komunističke partije da istraže slučaj i privedu pravdi one koji su odgovorni za njegovo brutalno i krvavo gušenje; apelira na kineske vlasti da omoguće obilježavanje masakra u Tiananmenu ne samo u Hong Kongu nego i na cijelom teritoriju Narodne Republike Kine;

18. podržava demokratske težnje naroda Hong Konga, uključujući „krajnji cilj” da općim pravom glasa biraju upravitelja i sve članove Zakonodavnog vijeća, kako je navedeno u Temeljnom zakonu; poziva potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da prati pripreme za predstojeće izbore za Zakonodavno vijeće Hong Konga, kao i same izbore, kako bi se brzo i odlučno reagiralo u slučaju bilo kakvog uplitanja u taj demokratski proces, kao što se dogodilo 2016. kad su kandidati bili diskvalificirani;

19. poziva potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da blisko surađuje sa zemljama i partnerima istomišljenicima, uključujući SAD, Ujedinjenu Kraljevinu, Australiju, Japan, Novi Zeland, Kanadu, Južnu Koreju i Tajvan, kako bi se zaustavilo narušavanje sloboda Hong Konga i potaknulo Kinesku komunističku partiju da poštuje svoja obećanja u okviru načela „jedna zemlja, dva sustava” i ispuni svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom i propisima;

20. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, država pristupnica i država kandidatkinja, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te upraviteljici i skupštini Posebnog upravnog područja Hong Konga.

Posljednje ažuriranje: 15. lipnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti