Propunere de rezoluţie - B9-0187/2020Propunere de rezoluţie
B9-0187/2020

  PROPUNERE DE DECIZIE privind înființarea unei subcomisii pentru chestiuni fiscale

  11.6.2020 - (2020/2681(RSO))

  depusă în conformitate cu articolele 206 și 212 din Regulamentul de procedură

  Conferința președinților

  Procedură : 2020/2681(RSO)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0187/2020
  Texte depuse :
  B9-0187/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B9‑0187/2020

  Decizia Parlamentului European privind înființarea unei subcomisii pentru chestiuni fiscale

  (2020/2681(RSO))

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Conferinței președinților,

   având în vedere Decizia sa din 15 ianuarie 2014 privind competențele și atribuțiile comisiilor permanente[1],

   având în vedere articolele 206 și 212 din Regulamentul său de procedură,

  1. decide înființarea unei subcomisii a Comisiei pentru afaceri economice și monetare;

  2. decide că subcomisia este competentă în materie de chestiuni fiscale, mai ales combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, precum și de transparența financiară în scopuri fiscale;

  3. decide ca, în partea VI din anexa VI la Regulamentul său de procedură, să se adauge următorul alineat:

   „În activitatea sa, comisia este asistată de o subcomisie competentă în materie de chestiuni fiscale, mai ales combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, precum și de transparența financiară în scopuri fiscale.”;

  4. decide că această subcomisie va avea 30 membri;

  5. decide, cu privire la deciziile Conferinței președinților din 30 iunie 2019 și din 9 ianuarie 2020 privind componența birourilor subcomisiilor, faptul că birourile comisiilor pot fi formate din cel mult patru vicepreședinți;

  6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

   

  Ultima actualizare: 15 iunie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate