Predlog resolucije - B9-0187/2020Predlog resolucije
B9-0187/2020

PREDLOG SKLEPA o ustanovitvi pododbora za davčna vprašanja

11.6.2020 - (2020/2681(RSO))

v skladu s členoma 206 in 212 Poslovnika

Konferenca predsednikov

Postopek : 2020/2681(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0187/2020
Predložena besedila :
B9-0187/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0187/2020

Sklep Evropskega parlamenta o ustanovitvi pododbora za davčna vprašanja

(2020/2681(RSO))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

 ob upoštevanju svojega sklepa z dne 15. januarja 2014 o pristojnostih stalnih parlamentarnih odborov[1],

 ob upoštevanju členov 206 in 212 Poslovnika,

1. sklene ustanoviti pododbor Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

2. sklene, da bo pododbor pristojen za davčna vprašanja, zlasti za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju plačilu davka, ter za finančno preglednost za davčne namene;

3. sklene, da se v del VI priloge VI Poslovnika doda naslednji odstavek:

 „Odboru pomaga pododbor za davčna vprašanja, ki je pristojen za davčno problematiko, zlasti za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju plačilu davka, ter za finančno preglednost za davčne namene.“;

4. sklene, da bo imel pododbor 30 članov;

5. s sklicevanjem na sklep konference predsednikov z dne 30. junija 2019 in 9. januarja 2020 o sestavi predsedstev pododborov sklene, da lahko imajo predsedstva odborov do štiri podpredsednike;

6. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 15. junij 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov