Menettely : 2020/2690(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0191/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0191/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/06/2020 - 6
PV 19/06/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0163

<Date>{11/06/2020}11.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0191/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>PÄÄTÖSEHDOTUS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 208 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä</Titre>

<DocRef>(2020/2690(RSO))</DocRef>


<Commission>Puheenjohtajakokous</Commission>


B9‑0191/2020

Euroopan parlamentin päätös tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneesta hallinnollisesta epäkohdasta eläinten suojelun yhteydessä unionissa ja sen ulkopuolella tapahtuvan kuljetuksen aikana ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä

(2020/2690(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 183 jäsenen esittämän pyynnön tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta elävien eläinten kuljetusta sekä unionissa että sen ulkopuolella koskevan lainsäädännön yhteydessä,

 ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan,

 ottaa huomioon eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 22. joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005[2],

 ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13 antaman tuomion[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 208 artiklan,

1. päättää asettaa tutkintavaliokunnan tutkimaan epäilyjä unionin oikeuden rikkomisesta asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ja komission suorittamassa täytäntöönpanon valvonnassa;

2. päättää, että tutkintavaliokunnan tehtävänä on

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole ryhtynyt toimiin, vaikka on saatu näyttöä asetuksen (EY) N:o 1/2005 vakavasta ja järjestelmällisestä rikkomisesta kuljetettaessa eläviä eläimiä unionin sisällä ja kolmansiin maihin. Komissiolle on säännöllisesti ilmoitettu sääntöjen järjestelmällisestä ja vakavasta rikkomisesta elävien eläinten kuljetuksen aikana. Komissio on vuodesta 2007 saanut noin 200 ilmoitusta asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisesta. Vuonna 2016 asianajotoimisto Conte & Giacomini, joka toimi Animal Welfare Foundationin / Tierschutzbund Zürichin (AWF/TSB) lukuun, teki komissiolle virallisen kantelun asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisesta kuljetettaessa eläimiä maanteitse Euroopasta Turkkiin[4] ja kehotti komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, joissa laittomia käytäntöjä oli esiintynyt,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut tilavaatimuksia ja kuljetustilan korkeutta koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklan toisen kohdan g alakohdan sekä sen liitteessä I olevan II luvun 1.2 kohdan, III luvun 2.3 kohdan ja VII luvun säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut maantiekuljetusvälineiden ja karja-alusten hyväksymistä koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 7, 18 ja 19 artiklan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut juottamista ja ruokkimista koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklan toisen kohdan h alakohdan sekä sen liitteessä I olevan V luvun 1.4 ja 1.5 kohdan ja 2.1 kohdan a ja b alakohdan sekä VI luvun 1.3 ja 2.2 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut kuivikkeita koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan II luvun 1.1 kohdan h alakohdan ja 1.5 kohdan sekä VI luvun 1.2 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut lämpötilanseuranta- ja ilmanvaihtojärjestelmää koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan II luvun 1.1 kohdan b alakohdan, III luvun 2.6 kohdan ja VI luvun 3.1 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut sellaisten eläinten, jotka eivät ole kuljetuskuntoisia, kuljetuksen kieltämistä koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklan toisen kohdan b alakohdan sekä sen liitteessä I olevan I luvun säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut tiettyjen eläinten erottelua koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan III luvun 1.12 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut pitkiä kuljetuksia koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 14 artiklan sekä sen liitteessä I olevan VI luvun lisäsäännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut tehtäviä tarkastuksia koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 15 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuutta toteuttaa rikkomustapauksissa erityistoimenpiteitä ja ilmoittaa rikkomuksista koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutta ehkäistä tai saattaa vähiin kuljetuksessa tapahtuvat viivästykset ja toteuttaa tässä tapauksessa tarvittavat toimenpiteet koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 22 artiklan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut vieroittamattomien eläinten kuljetusta koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan V luvun 1.4 kohdan a alakohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut elävien eläinten merikuljetusta, mukaan lukien lastauskäytännöt ja rakenteet aluksilla, koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 19, 20 ja 21 artiklan sekä sen liitteessä I olevan II luvun 1 ja 3 kohdan, III luvun 1 kohdan ja IV luvun säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut kuljetusvälineitä koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan II luvun 1, 2 ja 5 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut eläinten käsittelyä, mukaan lukien kuormaaminen ja kuorman purkaminen, koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 3 artiklan toisen kohdan e alakohdan sekä sen liitteessä I olevan III luvun 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ja 1.11 kohdan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut reittisuunnittelua ja reittisuunnitelmaa koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 5 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan, 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan ja 21 artiklan 2 kohdan sekä liitteen II säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtäviä ja velvollisuuksia koskevien, asetuksen (EY) N:o 1/2005 10 ja 13 artiklan säännösten täytäntöönpanoa ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet niitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole tehokkaasti valvonut asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanoa unionin ulkopuolella ja etteivät jäsenvaltiot ole tehokkaasti panneet sitä täytäntöön eivätkä valvoneet tätä, kuten unionin tuomioistuimen (viides jaosto) 23. huhtikuuta 2015 asiassa C‑424/13 antamassa tuomiossa todetaan. Tuomiossaan tuomioistuin muistutti, että asetuksessa (EY) N:o 1/2005 asetetaan ankaria velvollisuuksia yksinomaan unionin alueella tapahtuvien elävien selkärankaisten eläinten kuljetusten lisäksi myös kuljetuksille, joiden lähtöpaikka on tällä alueella ja määräpaikka on kolmannessa maassa. Se totesi samassa tuomiossa, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on kolmansissa maissa tapahtuvia kuljetuksia hyväksyessään varmistettava, että sääntöjä noudatetaan,

 tutkia mahdollisia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätyn vilpittömän yhteistyön periaatteen rikkomisia, joilla on merkitystä tutkinnan kohteen kannalta; tätä varten arvioida erityisesti, voiko tällainen rikkominen aiheutua väitetystä laiminlyönnistä, joka koskee sitä, ettei ole toteutettu aiheellisia toimenpiteitä kuljetusmuotojen sellaisen toiminnan estämiseksi, että niiden tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyys salataan unionin toimielimiltä, toimivaltaisilta viranomaisilta ja muilta välittäjiltä, jolloin tehdään mahdolliseksi asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkominen,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole edesauttanut Kansainvälisen eläintautiviraston tehtävää, joka liittyy eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien kansainvälisten standardien täytäntöönpanoon,

 tutkia väitetty laiminlyönti, joka koskee sitä, ettei komissio ole kunnioittanut unionin uudessa ”Kaikkien kauppa” -strategiassa vahvistettuja kaupankäynnin arvoja, varsinkin kun kyse on kolmansissa maissa dokumentoiduista järkyttävistä kuljetuskäytännöistä, jotka ovat kriittisiä paitsi eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta myös elintarviketurvan ja kansanterveyden kannalta,

 esittää tässä asiassa tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia, myös suosituksia, jotka koskevat edellä mainitun unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

3. päättää, että tutkintavaliokunta antaa lopullisen kertomuksensa 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä;

4. päättää, että tutkintavaliokunnan olisi otettava työssään huomioon kaikki valiokunnan toimialaan kuuluva ja sen toimikaudella tapahtuva asiaan liittyvä kehitys;

5. päättää, että tutkintavaliokunnan laatimia suosituksia olisi käsiteltävä asiaankuuluvissa pysyvissä valiokunnissa;

6. päättää, että tutkintavaliokuntaan kuuluu 30 jäsentä;

7. kehottaa puhemiestä huolehtimaan tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

[1] EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.

[2] EUVL L 3, 5.1.2005.

[3] Unionin tuomioistuimen tuomio 23.4.2015, Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

[4] (CHAP(2016) 01703 -01707-01708-01709 -01710-01711 -01712-01713 -01714-01715 -0171601 717 — 01718). Lokakuussa 2016 asianajotoimisto Conte & Giacomini lähetti komissiolle täydennetyn kantelun.

Päivitetty viimeksi: 15. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö