Návrh usnesení - B9-0194/2020Návrh usnesení
B9-0194/2020

NÁVRH USNESENÍ o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
za skupinu ECR

Postup : 2020/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0194/2020
Předložené texty :
B9-0194/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0194/2020

Usnesení Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

(2020/2685(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že smrt George Floyda byla způsobena brutalitou jednoho policisty a vyvolala mezinárodní pobouření v celé Severní Americe a Evropě, jež vedlo k nepokojům a protestům;

B. vzhledem k tomu, že všichni policisté nesoucí odpovědnost za smrt George Floyda byli okamžitě propuštěni a policista, který byl za jeho smrt odpovědný přímo, byl obviněn z vraždy druhého stupně a zabití, zatímco ostatní zatýkající policisté byli obviněni z napomáhání k vraždě;

C. vzhledem k tomu, že policejní brutalita je přetrvávajícím problémem v celých Spojených státech a v mnoha zemích na celém světě;

D. vzhledem k tomu, že policisté odpovědní za smrt George Floyda zastupovali městský policejní sbor Minneapolisu v Minnesotě;

E. vzhledem k tomu, že každý z 15 500 městských, okresních nebo státních policejních útvarů ve Spojených státech odpovídá za prověřování uchazečů, udržování kázně a výcvik policistů; vzhledem k tomu, že úloha, úkoly, organizace a autorita policie se stát od státu liší, mimo jiné pokud jde o její pravomoci, povinnosti a financování, což znamená, že role federální vlády je omezená;

F. vzhledem k tomu, že systémový rasismus v trestním soudnictví ve Spojených státech zůstává kritickým problémem, který může být vyřešen pouze společnými silami amerických občanů bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání a etnickou příslušnost;

G. vzhledem k tomu, že legitimní protesty proti rasismu a policejní brutalitě jsou narušovány zapojením Antify a jiných radikálních organizací, jejichž cílem je pouze maximálně radikalizovat demonstranty, provokovat donucovací orgány a zvýšit pravděpodobnost násilných činů;

H. vzhledem k tomu, že prosazování práva ve Spojených státech je velmi náročné a nebezpečné, neboť policisté musí čelit vysoké kriminalitě, obecně rozšířeným zbraním a otevřeně nepřátelským projevům;

I. vzhledem k tomu, že počty úmrtí při zásazích policie ve Spojených státech jsou mnohem vyšší než v Evropě; vzhledem k tomu, že tato vysoká čísla nelze vysvětlit pouze nadměrnou militarizací policie a rasovými předsudky; vzhledem k tomu, že práce policie je ve Spojených státech z mnoha důvodů nebezpečnější a více bojově zaměřená;

J. vzhledem k tomu, že Antifa a další radikální levicové skupiny využívají protestů k prosazení svého radikálního pojetí dějin, což se projevuje ničením památníků, včetně těch, které připomínají obecně uznávané hrdiny, např. Tadeusze Kościuszka nebo Winstona Churchilla;

K. vzhledem k tomu, že Spojené státy americké jsou demokratickou zemí s dávnými tradicemi a dobře rozvinutým systémem brzd a protivah mezi jednotlivými institucemi;

1. důrazně odsuzuje rasismus, xenofobii a diskriminaci ve všech podobách;

2. podporuje právo na svobodu projevu a právo na pokojný protest;

3. lituje neomluvitelné ztráty života a vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a komunitě George Floyda;

4. vyzdvihuje rychlou reakci městského policejního sboru v Minneapolisu na tento incident i skutečnost, že čtyři zúčastnění policisté byli propuštěni ze služby a obviněni;

5. bere na vědomí nové návrhy na reformu policie, které představil prezident Donald Trump, včetně větších investic do policejního výcviku, náboru a angažovanosti v komunitách;

6. vyjadřuje hluboké politování nad nepokoji, rabováním a vandalstvím, jež vypukly v reakci na zabití George Floyda a k nimž nyní dochází v celé Severní Americe a Evropě;

7. konstatuje, že tento tragický případ je zneužíván k propagandistické činnosti nepřátel Spojených států, včetně Číny, Ruska a Íránu, z části s cílem rozdmýchávat protesty proti americké vládě a její zahraniční politice;

8. odsuzuje skutečnost, že se Antifa a jiné radikální organizace zmocnily legitimních protestů a změnily je v násilné demonstrace vyvolávající nepokoje a způsobující závažné škody na majetku, i to, že tyto organizace ohrožují životy lidí, neboť je vybízejí k účasti na masových protestech navzdory koronavirové pandemii, což je v jasném rozporu s pravidly, předpisy i doporučeními zdravotnických odborníků;

9. zdůrazňuje, že všechny případy policejní brutality musí být vyřešeny na vnitrostátní úrovni příslušnými orgány;

10. připomíná, že k této tragédii došlo v místním policejním okrsku a příslušné orgány se jí rychle začaly zabývat; varuje proto před tím, aby byla zneužívána k politickým účelům jako záminka pro napadání a odsuzování donucovacích orgánů jako celku;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení prezidentovi Spojených států amerických, členům Kongresu a Senátu Spojených států amerických, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 17. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí