Postup : 2020/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0194/2020

Předložené texty :

B9-0194/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0194/2020</NoDocSe>
PDF 146kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0194/2020

Usnesení Evropského parlamentu o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda

(2020/2685(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že smrt George Floyda byla způsobena brutalitou jednoho policisty a vyvolala mezinárodní pobouření v celé Severní Americe a Evropě, jež vedlo k nepokojům a protestům;

B. vzhledem k tomu, že všichni policisté nesoucí odpovědnost za smrt George Floyda byli okamžitě propuštěni a policista, který byl za jeho smrt odpovědný přímo, byl obviněn z vraždy druhého stupně a zabití, zatímco ostatní zatýkající policisté byli obviněni z napomáhání k vraždě;

C. vzhledem k tomu, že policejní brutalita je přetrvávajícím problémem v celých Spojených státech a v mnoha zemích na celém světě;

D. vzhledem k tomu, že policisté odpovědní za smrt George Floyda zastupovali městský policejní sbor Minneapolisu v Minnesotě;

E. vzhledem k tomu, že každý z 15 500 městských, okresních nebo státních policejních útvarů ve Spojených státech odpovídá za prověřování uchazečů, udržování kázně a výcvik policistů; vzhledem k tomu, že úloha, úkoly, organizace a autorita policie se stát od státu liší, mimo jiné pokud jde o její pravomoci, povinnosti a financování, což znamená, že role federální vlády je omezená;

F. vzhledem k tomu, že systémový rasismus v trestním soudnictví ve Spojených státech zůstává kritickým problémem, který může být vyřešen pouze společnými silami amerických občanů bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání a etnickou příslušnost;

G. vzhledem k tomu, že legitimní protesty proti rasismu a policejní brutalitě jsou narušovány zapojením Antify a jiných radikálních organizací, jejichž cílem je pouze maximálně radikalizovat demonstranty, provokovat donucovací orgány a zvýšit pravděpodobnost násilných činů;

H. vzhledem k tomu, že prosazování práva ve Spojených státech je velmi náročné a nebezpečné, neboť policisté musí čelit vysoké kriminalitě, obecně rozšířeným zbraním a otevřeně nepřátelským projevům;

I. vzhledem k tomu, že počty úmrtí při zásazích policie ve Spojených státech jsou mnohem vyšší než v Evropě; vzhledem k tomu, že tato vysoká čísla nelze vysvětlit pouze nadměrnou militarizací policie a rasovými předsudky; vzhledem k tomu, že práce policie je ve Spojených státech z mnoha důvodů nebezpečnější a více bojově zaměřená;

J. vzhledem k tomu, že Antifa a další radikální levicové skupiny využívají protestů k prosazení svého radikálního pojetí dějin, což se projevuje ničením památníků, včetně těch, které připomínají obecně uznávané hrdiny, např. Tadeusze Kościuszka nebo Winstona Churchilla;

K. vzhledem k tomu, že Spojené státy americké jsou demokratickou zemí s dávnými tradicemi a dobře rozvinutým systémem brzd a protivah mezi jednotlivými institucemi;

1. důrazně odsuzuje rasismus, xenofobii a diskriminaci ve všech podobách;

2. podporuje právo na svobodu projevu a právo na pokojný protest;

3. lituje neomluvitelné ztráty života a vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a komunitě George Floyda;

4. vyzdvihuje rychlou reakci městského policejního sboru v Minneapolisu na tento incident i skutečnost, že čtyři zúčastnění policisté byli propuštěni ze služby a obviněni;

5. bere na vědomí nové návrhy na reformu policie, které představil prezident Donald Trump, včetně větších investic do policejního výcviku, náboru a angažovanosti v komunitách;

6. vyjadřuje hluboké politování nad nepokoji, rabováním a vandalstvím, jež vypukly v reakci na zabití George Floyda a k nimž nyní dochází v celé Severní Americe a Evropě;

7. konstatuje, že tento tragický případ je zneužíván k propagandistické činnosti nepřátel Spojených států, včetně Číny, Ruska a Íránu, z části s cílem rozdmýchávat protesty proti americké vládě a její zahraniční politice;

8. odsuzuje skutečnost, že se Antifa a jiné radikální organizace zmocnily legitimních protestů a změnily je v násilné demonstrace vyvolávající nepokoje a způsobující závažné škody na majetku, i to, že tyto organizace ohrožují životy lidí, neboť je vybízejí k účasti na masových protestech navzdory koronavirové pandemii, což je v jasném rozporu s pravidly, předpisy i doporučeními zdravotnických odborníků;

9. zdůrazňuje, že všechny případy policejní brutality musí být vyřešeny na vnitrostátní úrovni příslušnými orgány;

10. připomíná, že k této tragédii došlo v místním policejním okrsku a příslušné orgány se jí rychle začaly zabývat; varuje proto před tím, aby byla zneužívána k politickým účelům jako záminka pro napadání a odsuzování donucovacích orgánů jako celku;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení prezidentovi Spojených států amerických, členům Kongresu a Senátu Spojených států amerických, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 17. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí