Forslag til beslutning - B9-0194/2020Forslag til beslutning
B9-0194/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om protesterne mod racisme efter George Floyds død

16.6.2020 - (2020/2685(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan
for ECR-Gruppen

Procedure : 2020/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0194/2020
Indgivne tekster :
B9-0194/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0194/2020

Europa-Parlamentets beslutning om protesterne mod racisme efter George Floyds død

(2020/2685(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at George Floyds død var et resultat af en enkelt politibetjents brutale fremfærd og har frembragt et internationalt ramaskrig over hele Nordamerika og Europa, der har ført til optøjer og protester;

B. der henviser til, at de politibetjente, der var ansvarlige for hans død, alle blev fyret på stedet, og den ene af dem – den direkte skyldige – blev sigtet for mord af anden grad og manddrab, mens de øvrige tilbageholdte politibetjente blev sigtet for tilskyndelse og medvirken til mord;

C. der henviser til, at brutalitet fortsat er et vedvarende problem over hele USA og i mange lande rundt om i verden;

D. der henviser til, at de politibetjente, der er ansvarlige for George Floyds død, repræsenterede Municipal Police Force i Minneapolis, Minnesota;

E. der henviser til, at hver eneste af de 15 500 politiafdelinger i byer, counties eller stater i USA er ansvarlige for screening af ansøgere, iværksættelse af disciplinære foranstaltninger og uddannelse af politifolk; der henviser til, at politistyrkernes rolle, opgaver, organisation og autoritet varierer fra stat til stat, herunder hvad angår områderne for deres beføjelser, ansvar og finansiering, hvilket betyder, at den føderale regerings rolle er begrænset;

F. der henviser til, at systematisk racisme i USA's strafferetslige system fortsat er et afgørende problem, som kun USA's borgere af alle racer, religioner og etniske tilhørsforhold kan løse i fællesskab;

G. der henviser til, at de legitime protester imod racisme og politiets brutalitet undergraves ved inddragelse af Antifa og andre radikale organisationer, der kun tjener til at gøre demonstranternes udfald endnu voldsommere, give anledning til retshåndhævelse og øge voldspotentialet;

H. der henviser til, at retshåndhævelsen i USA er yderst krævende og farlig, idet politiofficerer er tvunget til at kæmpe med høj kriminalitet, udbredt adgang til våben og åben fjendtlighed;

I. der henviser til, at dødeligheden blandt politifolk i USA er meget højere end i Europa; der henviser til, at så høje tal ikke kun kan forklares ved overmilitarisering af politi og racefordomme; der henviser til, at politivirksomhed i USA af mange årsager er mere farlig og kamporienteret;

J. der henviser til, at Antifa og andre radikale venstreorienterede grupper anvender protesterne til at gennemtvinge deres egen radikale historieopfattelse, hvilket kommer til udtryk i ødelæggelsen af monumenter, herunder også monumenter over de almindeligt anerkendte helte, såsom Tadeusz Kościuszko eller Winston Churchill;

K. der henviser til, at USA er et demokratisk land med lange traditioner og veludviklede kontrolmekanismer og balancer mellem forskellige institutioner;

1. fordømmer på det kraftigste racisme, fremmedhad og diskrimination i alle dens former;

2. støtter retten til ytringsfrihed og retten til fredelig protest;

3. beklager det utilgivelige tab af menneskeliv og udtrykker sin medfølelse med George floyds familie og lokalsamfund;

4. glæder sig over den hurtige reaktion fra Minneapolis' politistyrke på hændelsen og fjernelsen af de fire involverede politibetjente fra tjenesten og anklagen imod dem;

5. noterer sig de nye forslag, som præsident Donald Trump har fremlagt om en politireform, herunder øgede investeringer i politiuddannelse, rekruttering og samfundsengagement;

6. beklager de optøjer, plyndring og vandalisering, der brød ud i kølvandet på drabet, og som nu fortsætter i Nordamerika og Europa;

7. noterer sig, at denne tragiske sag bruges i propagandaaktiviteter, der udfoldes af USA's modstandere, herunder Kina, Rusland og Iran, til dels med henblik på at udnytte protesterne mod den amerikanske regering og dens udenrigspolitik;

8. fordømmer, at Antipas og andre radikale organisationer har lagt beslag på de legitime protester og det faktum, at de har gjort dem til voldelige demonstrationer, hvilket forårsager uroligheder og alvorlig skade på ejendom samt bringer menneskers liv i fare ved at opfordre dem til at deltage i masseprotester på trods af coronavirus-pandemien og er i klar modstrid med regler, forskrifter og råd fra sundhedseksperter;

9. understreger, at alle tilfælde af politivold skal løses på nationalt plan af de relevante myndigheder;

10. minder om, at denne tragedie fandt sted i et lokalt politiområde og hurtigt blev behandlet af myndighederne; advarer derfor mod at bruge den til politiske formål som en undskyldning for at angribe og fordømme retshåndhævelse som helhed;

11. pålægger sin formand at sende denne henstilling til De Forenede Staters præsident, medlemmerne af USA's Kongres og Senatet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 17. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik