Menettely : 2020/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0194/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0194/2020

Keskustelut :

PV 17/06/2020 - 21
CRE 17/06/2020 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0194/2020</NoDocSe>
PDF 141kWORD 45k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta</Titre>

<DocRef>(2020/2685(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0194/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma rasisminvastaisista mielenosoituksista George Floydin kuoleman johdosta

(2020/2685(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että George Floydin kuolema johtui yhden poliisin raakuudesta ja että se on aiheuttanut Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa voimakasta kansainvälistä paheksuntaa, joka on johtanut mellakoihin ja mielenosoituksiin;

B. ottaa huomioon, että kaikki Floydin kuolemasta vastuussa olevat poliisit sanottiin välittömästi irti ja että yhtä välittömässä vastuussa olevaa poliisia syytettiin toisen asteen murhasta ja taposta ja muut pidätyksessä mukana olleet poliisit saivat syytteet avunannosta ja osallisuudesta murhaan;

C. ottaa huomioon, että poliisiväkivalta on edelleen jatkuva ongelma kaikkialla Yhdysvalloissa ja monissa maissa eri puolilla maailmaa;

D. ottaa huomioon, että George Floydin kuolemasta vastuussa olevat poliisit edustivat Minnesotassa sijaitsevan Minneapolisin poliisivoimia;

E. ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa on 15 500 kaupungin, piirikunnan tai osavaltion poliisilaitosta, joista kukin vastaa hakijoiden seulonnasta ja poliiseihin sovellettavista kurinpitotoimista ja heidän koulutuksestaan; ottaa huomioon, että poliisivoimien rooli, tehtävät, organisaatio ja toimivalta vaihtelevat osavaltiosta toiseen ja myös niiden toimivaltuudet, velvollisuudet ja rahoitus vaihtelevat, mikä tarkoittaa, että liittohallituksen rooli on rajallinen;

F. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen rikosoikeusjärjestelmän systeeminen rasismi on kriittinen ongelma, jonka vain kaikki eri rotuihin, uskontoihin ja etnisiin ryhmiin kuuluvat Yhdysvaltojen kansalaiset voivat yhdessä ratkaista;

G. ottaa huomioon, että rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavien mielenosoitusten oikeutusta heikentää Antifan ja muiden radikaalien järjestöjen osallistuminen niihin, sillä niiden tarkoituksena on ainoastaan maksimoida mielenosoittajien räjähdysherkkyys, provosoida lainvalvojia ja lisätä väkivallan mahdollisuutta;

H. ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa lainvalvonta on erittäin vaativaa ja vaarallista, sillä poliisit joutuvat tekemään työtään tilanteessa, jolle on tyypillistä korkea rikollisuusaste, aseiden laaja saatavuus ja avoin vihamielisyys;

I. ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa poliisien kuolleisuus on paljon suurempi kuin Euroopassa; toteaa, ettei niin korkeita lukuja voi selittää yksinomaan poliisin liiallisella aseistamisella ja rotuennakkoluuloilla; ottaa huomioon, että poliisitoiminta on Yhdysvalloissa monista syistä vaarallisempaa ja taistelusuuntautuneempaa;

J. ottaa huomioon, että Antifa ja muut radikaalit vasemmistoryhmät käyttävät mielenosoituksia esittääkseen radikaalin näkemyksensä historiasta, mikä ilmenee muistomerkkien, myös yhteisesti tunnustettujen sankareiden kuten Tadeusz Kościuszkon tai Winston Churchillin muistoksi pystytettyjen patsaiden, tuhoamisena;

K. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on demokraattinen maa, jolla on pitkät perinteet ja pitkälle kehittynyt eri instituutioiden välinen valvontajärjestelmä;

1. tuomitsee jyrkästi kaikki rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän muodot;

2. tukee oikeutta sananvapauteen ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin;

3. pitää valitettavana anteeksiantamatonta ihmishengen menetystä ja ilmaisee surunvalittelunsa George Floydin perheelle ja yhteisölle;

4. kiittää Minneapolisin poliisivoimia siitä, että ne reagoivat nopeasti välikohtaukseen ja pidättivät neljä siihen osallisina ollutta poliisia virantoimituksesta ja asettivat nämä syytteeseen;

5. panee merkille presidentti Donald Trumpin julkistamat poliisiuudistusta koskevat uudet ehdotukset, joihin kuuluu lisäinvestointeja poliisien koulutukseen, palvelukseenottoon ja yhteisöjen osallistumiseen;

6. pitää valitettavana mellakointia, ryöstelyä ja tuhoamista, jotka puhkesivat tappamisen jälkeen ja jatkuvat parhaillaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa;

7. panee merkille, että Yhdysvaltojen vastustajat, kuten Kiina, Venäjä ja Iran, käyttävät tätä traagista tapausta propagandatoimissaan pyrkien osaksi laajentamaan Yhdysvaltojen hallinnon ja sen ulkopolitiikan vastaisia protesteja;

8. tuomitsee sen, että Antifa ja muut radikaalit järjestöt ovat omineet oikeutetut protestit ja muuttaneet ne väkivaltaisiksi mielenosoituksiksi, jotka aiheuttavat levottomuuksia ja vakavaa vahinkoa omaisuudelle sekä vaarantavat ihmisten hengen, kun heitä kehotetaan osallistumaan joukkomielenosoituksiin koronaviruspandemiasta huolimatta ja selvästi vastoin sääntöjä, määräyksiä ja terveysalan asiantuntijoiden neuvoja;

9. korostaa, että kotimaisten asiasta vastaavien viranomaisten on ratkaistava kaikki tapaukset, joissa on kyse poliisiväkivallasta;

10. palauttaa mieliin, että tämä tragedia tapahtui paikallisessa poliisipiirissä ja viranomaiset puuttuivat siihen nopeasti; varoittaa siksi käyttämästä sitä poliittisiin tarkoituksiin tekosyynä hyökkäyksille ja koko lainvalvonnan tuomitsemiselle;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Yhdysvaltain presidentille, Yhdysvaltain kongressin ja senaatin jäsenille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 17. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö